Upplýsingar varðandi Covid-19
Upplýsingar varðandi Covid-19

Frá 26. júni 2021 gilda engar takmarkanir á samkomum á Íslandi vegna COVID-19

  • Fjöldatakmörkun er engin
  • Nálægðarmörk eru engin
  • Grímunotkun er ekki skylda neins staðar
  • Takmarkanir á hvers konar starfsemi eru lagðar af, hvorki er skráningarskylda né takmarkanir á opnunartíma

Hvatt er til persónulegra smitvarna og að ef við erum með einkenni þá förum við í sýnatöku.

Sóttvarnir

  • Þrífa og sótthreinsa yfirborðsfleti reglulega, sérstaklega algenga snertifleti eins og hurðarhúna og handrið.
  • Hafa handsótthreinsi við innganga og í grennd við algenga snertifleti, s.s.snertiskjái, innkaupakerrur og afgreiðslukassa.