Opieka socjalna

Pracownicy Reykjanesbæjar dbają o dobrobyt i opiekę socjalną mieszkańców. Celem działalności opieki socjalnej Reykjanesbæjar jest wspomaganie najbardziej potrzebujących mieszkańców aby poprawić ich jakość życia. Nacisk kładziony jest na pomoc socjalną skierowaną przede wszystkim do dzieci oraz działanie zapobiegawcze niedopuszczające do późniejszych kłopotów socjalnych. Można umówić się na spotkanie z doradcą socjalnym pod numerem telefonu 421-6700. Więcej informacji na temat działalności opieki socjalnej znaleźć można w spisie praw o działalności socjalnej, na stronie internetowej http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991040.html.

Kładziony jest nacisk na to aby dzieci zapewnione miały odowiednie warunki do dorastania poprzez wspomaganie rodzin oraz stosowanie środków chroniących poszczególne dzieci, jeśli jest to niezbędne. Odnosi się do dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli istnieje poe jest prawidłowo traktowane zachęca się wszystkich do jak najszybsyego poinformowania o tym fakcie telefon alarmowy 112. Telefon alarmowy 112 służy również do składania raportów o przemocy domowej.  

Dział dotacji mieszkaniowych, https://husbot.is/ wypłaca podstawowe dotacje mieszkaniowe dla mieszkańców a gmina zajmuje się wypłatą dodatkowych dodatków mieszkaniowych. Są one przeznaczone dla osób i rodzin, które mają problemy mieszkaniowe. Należy spełniać określone warunki aby uzyskać prawo do otrzymania dotacji mieszkaniowej oraz dodatku mieszkaniowego.