Fjármálaskrifstofa

Meginhlutverk fjármálaskrifstofu er:

 • Að fara með fjármálastjórn bæjarsjóðs og stofnana hans
 • Að safna, vinna og dreifa upplýsingum fyrir stofnanir bæjarins, bæjarfulltrúa og bæjarbúa, þ.e. að vera samræmingaraðili milli nefndarkerfisins og embættismannakerfisins

Helstu verkefni fjármálaskrifstofu eru:

 • Að hafa eftirlit með tekjum og útgjöldum bæjarsjóðs
 • Að hafa umsjón með lána- og sjóðastýringu en einnig að leita leiða til að bæta verklag og auka hagræði í rekstri
 • Að hafa yfirumsjón með og stýra vinnu við fjárhagsáætlanagerð
 • Að sinna kostnaðargreiningu og eftirfylgni við fjárhagsáætlun og frávikagreiningu vegna hennar
 • Að veita ráðum og nefndum fjármálaráðgjöf, -greiningar og -upplýsingar varðandi þau mál sem eru til meðferðar hverju sinni
 • Að veita fjármála- og rekstrarráðgjöf og –þjónustu til stofnana bæjarins
 • Að hafa yfirumsjón með fjárreiðum, greiðslu reikninga og innheimtu, álagningastofni fasteignagjalda og álagningu þeirra
 • Að halda utan um íbúaskrár og spár um íbúa- og hagþróun í bæjarfélaginu
 • Að stýra, samræma og hagræða í innkaupum bæjarins

Stjórnskipulag Reykjanesbæjar