Skipulagsfulltrúi

Skipulagsfulltrúi undirbýr erindi fyrir fundi umhverfis- og skipulagsráðs og þurfa erindi að berast til hans. Skipulagsfulltrúi metur hvort fylgigögn með erindi séu fullnægjandi svo hægt sé að afgreiða það á fundi ráðsins. Umhverfis- og skipulagsráð fundar að jafnaði annan og fjórða föstudag hvers mánaðar. Erindi fyrir fund þarf að bera í síðasta lagi viku fyrir fund.

Aðalskipulag

Aðalskipulag er stefnuyfirlýsing bæjarstjórnar um þróun byggðar, landnotkun og legu helstu umferðaræða innan bæjarfélagsins og er því leiðbeinandi um uppbyggingu þess.  Gildistími aðalskipulags er 20 ár en það ber að endurskoða a.m.k. á fimm ára fresti.

Deiliskipulag

Deiliskipulag er nánari útfærsla á ákveðnum reitum innan aðalskipulags og verður að vera í samræmi við það.

Í deiliskipulagi er gerð grein fyrir notkun lands, legu gatna, lóða, íbúðarhúsa, atvinnu og þjónustuhúsnæðis, stofnana, leiksvæða, útivistarsvæða og annars er þurfa þykir.
Auk uppdrátta eru gerðir skilmálar um útfærslu skipulagsins og framkvæmdir á hverri lóð.

Áður en deiliskipulag er samþykkt í bæjarstjórn og af skipulagi ríkisins er það til sýnis á opinberum stað í a.m.k. fjórar vikur og eru birtar auglýsingar þar að lútandi. Á þann hátt gefst bæjarbúum kostur á að fylgjast með framvindu skipulagsmála og gera athugasemdir á þeim tíma sem mál eru á vinnslustigi.

  • Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

   Framkvæmdaleyfisgjald og gjald fyrir skipulagsvinnu

   Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
   152.631 kr.
   Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
   81.403 kr.
   Eftirlit umfram viðmiðunargjald
   30.526 kr.
   Afhending grunngagna fyrir skipulagsvinnu
   10.175 kr.
   Umsýsla vegna breytinga á deiliskipulagi sbr. 2. mgr. 43. gr.
   10.175 kr.
   Umsýsla á deiliskipulagi skv. 43. gr.
   40.702 kr.

   Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Afgreiðslugjald
   14.246 kr.
   Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
   Samkvæmt reikningi
   Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
   152.631 kr.
   Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 36 gr.
   61.052 kr.
   Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
   101.754 kr.

   Kostnaður vegna deiliskipulags

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Afgreiðslugjald
   14.246 kr.
   Nýtt skiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
   Samkvæmt reikningi
   Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
   152.631 kr.

   Verulegar breytingar

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
   Samkvæmt reikningi
   Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
   152.631 kr.

   Óverulegar breytingar

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Breytingar á deiliskipuagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
   101.754 kr.
   Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 43. gr.
   61.052 kr.
   Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 44. gr.
   26.456 kr.

   Grenndarkynning

   Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald skv. tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Grenndarkynning sbr. 1. mgr. 44. gr. - deiliskipulag ekki fyrir hendi
   65.123 kr.
   Grenndarkynning sbr. 44. gr. fyrir byggingarleyfisumsókn
   19.333 kr.

   Afgreiðslu- og þjónustugjöld

   Tegund þjónustu
   Gjald
   Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar undir 100 fermetrum
   5.291 kr.
   Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar yfir 100 fermetrum
   5.291 kr.
   Hver endurskoðaður aðaluppdráttur
   16.484 kr.
   Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt
   27.067 kr.
   Endurnýjun leyfis án breytinga
   11.803 kr.
   Úttekt vegna vín- og veitingaleyfa
   27.067 kr.
   Tímagjald skipulagsfulltrúa
   36.224 kr.