Menntun og fræðsla

Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar, Tjarnargata 12

Sími 421 6700 / bréfasími 421 4667 

Umsjónarmenn

Helgi Arnarson Sviðsstjóri Fræðslusviðs
G. Lára Guðmundsdóttir Skólafulltrúi grunnskóla
Gyða M. Arnmundsdóttir Deildarstjóri sérfræðiþjónustu
Ingibjörg Hilmarsdóttir Leikskólafulltrúi

Aðrir starfsmenn eru:

 
Berglind Ósk Guðmundsdóttir Talmeinafræðingur
 
Einar Trausti Einarsson Yfirsálfræðingur grunnskóla
 
Guðný Reynisdóttir Skólaráðgjafi
 
Gyða M Arnmundsdóttir Deildarstjóri sérfræðiþjónustu og sérkennslufulltrúi grunnskóla
 
Hafdís Garðarsdóttir Kennsluráðgjafi grunnskóla
 
Ingibjörg Sigríður Hjartardóttir Yfirsálfræðingur leikskóla
 
Ingibjörg Hilmarsdóttir Sérkennslufulltrúi leikskóla
 
 
Kolfinna Njálsdóttir Sérkennsluráðgjafi leik- og grunnskóla

 

Framtíðarsýn í menntamálum

Hlutverk Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar

  • Fræðsluskrifstofan annast stjórnsýslu, rekstur og þjónustu vegna uppeldis- og menntamála bæjarfélagsins. Fræðslustjóri er forstöðumaður fræðsluskrifstofu.
  • Markmið Fræðsluskrifstofu er að búa yfir sem víðtækastri sérfræðiþekkingu þannig að hún nái að veita kennslufræðilega og sálfræðilega ráðgjöf og aðstoð við umbóta- og þróunarstarf í grunnskólum og leikskólum samkvæmt skólastefnu Reykjanesbæjar.
  • Fræðsluskrifstofa hefur umsjón með rekstri, áætlunargerð og sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla, grunnskóla og Tónlistarskóla Reykjanesbæjar.
  • Skrifstofan fer með úrvinnslu launaskýrslna fyrir grunnskóla bæjarins og veitir aðstoð á sömu sviðum við skóla í nágrenni.
  • Fræðsluskrifstofa annast sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla Reykjanesbæjar sem og grunnskóla í nágrannabyggðarlögunum sem eru Grunnskólinn í Sandgerði og Gerðaskóli og skipuleggur fræðslufundi og kennaranámskeið.
  • Grunnskólar fá sérfræðiþjónustu í samræmi við ákvæði grunnskólalaga nr. 91/2008 og reglugerð um sérfræðiþjónustu og er lögð áhersla á að sálfræðileg og kennslufræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi.
  • Leikskólar fá sérfræðiþjónustu í samræmi við lög um leikskóla nr. 90/2008.

Fréttir