Útsvar, fasteignagjöld og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Reykjanesbæ er 14,74%.

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2021. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarsstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega. Smelltu á þennan tengil til að sjá skjal með upplýsingum um afslátt, viðmiðunartekjur og reglur. 

Gjalddagar fasteignagjalda eru alls 10, frá 1. febrúar  til og með 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Fasteignaskattur
Gjald
Íbúarhúsnæði, A-stofn
0,25% af heildarfasteignamati
Opinberar byggingar, B-stofn
1,32% af heildarfasteignamati
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn
1,45% af heildarfasteignamati
Hesthús
0,25% af heildarfasteignamati

Önnur gjöld

Tegund gjalds
Gjald
Lóðarleiga (25% afsláttur til þeirra sem greiða 2%)
2,00% af lóðarmati
Vatnsgjald
HS Veitur ehf. sjá um álagningu og innheimtu
Fráveitugjald / Holræsagjald, íbúðarhúsnæði
0,10% af heilarfasteignamati
Fráveitugjald / Holræsagjald, atvinnuhúsnæði
0,30% af heilarfasteignamati
Sorphirðugjald
20.379 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir
Sorpeyðingargjald
33.247 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir

Almenningssamgöngur / Strætó

Prenta gjaldskrá

Strætókort eru seld í Bókasafni Reykjanesbæjar, Sundmiðstöð við Sunnubraut, Íþróttamiðstöð Njarðvíkur og Rokksafni Íslands, Hljómahöll. Hægt er að fá skiptimiða í vögnum en vagnstjórar eru ekki með skiptimynt.

Almenningssamgöngur / Strætó
Gjald
Stakur miði
300 kr.
Árskort
5.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir börn á aldrinum 6 - 18 ára
2.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir aldraða og öryrkja
2.000 kr.
Framhaldskólakort
2.000 kr.
Akstursþjónusta fatlaðra, stakur miði
300 kr.
Akstursþjónusta aldraðra, stakur miði
300 kr.

Gjaldskrá velferðar/félagsþjónustu

Heimaþjónusta/heimilishjálp

Tekjuviðmið einstaklinga
Gjald
Tekjur undir 300.000 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 300.001 - 360.000 kr. á mánuði
498 kr. hver klukkustund
Tekjur 360.001 - 432.000 kr. á mánuði
938 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 432.001 kr. á mánuði
1.742 kr. hver klukkustund

Heimaþjónusta/heimilishjálp

Tekjuviðmið hjóna / sambýlisfólks
Gjald
Tekjur undir 487.500 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 487.501 - 585.000 kr. á mánuði
498 kr. hver klukkustund
Tekjur 585.001 - 702.000 kr. á mánuði
938 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 702.001 kr. á mánuði
1.742 kr. hver klukkustund

Önnur þjónusta

Tegund þjónustu
Gjald
Akstursþjónusta fatlaðs fólks innanbæjar
skv. gjaldskrá Strætó
Dagdvöl aldraðra, tómstundadaggjald
1.328 kr.
Félagsstarf athvarfs aldraðra, þjónustukort (þátttakendur greiða sjálfir efnisgjald)
2.958 kr.
Heimsendur matur (1.400 kr. máltíðin)
333 kr. fyrir hverja máltíð
Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð innanbæjar á áætlunartíma strætó
300 kr.

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Gatnagerðagjöld

Tegund fasteignar
Gjald
Einbýlishús
43.234 kr. á fermetra
Parhús, raðhús, tvíbýlishús og keðjuhús
43.234 kr. á fermetra
Fjölbýlishús - A gjöld
28.823 kr. á fermetra
Verslunar- og skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
21.617 kr. á fermetra
Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði
21.617 kr. á fermetra
Aðrar byggingar
21.617 kr. á fermetra
Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði, 10.000 m² og stærra
10.088 kr. á fermetra
Viðbygging íbúðarhúsa eldri en 15 ára
50% af venjulegu gjaldi af fyrstu 30 m2, fullt gjald eftir það
Endurbygging þaka íbúðarhúsa, án aukningar á nýtingu
án gatnagerðargjalda
Grunnur að gatnagerðargjöldum
288.226 kr. á fermetra

Byggingarleyfisgjöld - íbúðarhúsnæði

Íbúðarhúsnæði
Gjald
Einbýlishús
198.671 kr.
Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð
168.319 kr. á íbúð
Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum
143.458 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri
126.929. á íbúð
Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri
110.373 kr. á íbúð
Byggingar- og afgreiðslugjald; lágmarksgjald
19.315 kr.
Minniháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
27.593 kr.
Meiriháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
68.983 kr.
Frístundahús, eitt hús á lóð
124.169 kr.
Frístundahús með gestahúsi
137.966 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
179.356 kr.

Byggingarleyfisgjöld - geymslur

Óeinangraðar geymslur og áþekk hús
Gjald
Gólfflötur að 99 fermetrum
22.075kr.
Gólfflötur 100 - 199 fermetrar
33.112 kr.
Gólfflötur 200 - 499 fermetrar
55.186 kr.
Gólfflötur 500 - 799 fermetrar
110.373 kr.
Gólfflötur 800 - 1.999 fermetrar
331.118 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
510.474kr.
Yfirferð sérteikningar sk. reikningi, hámark
179.356 kr.

Byggingaleyfisgjöld - atvinnu- og þjónustuhús

Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir, húsnæði með íbúðum
Gjald
Gólfflötur allt að 500 fermetrum
198.671 kr.
Gólfflötur 500 - 1.000 fermetrar
350.424 kr.
Gólfflötur 1.001 - 2.000 fermetrar
513.234 kr.
Gólfflötur 2.001 - 5.000 fermetrar
753.294 kr.
Gólfflötur 5.001 - 7.500 fermetrar
1.034.745 kr.
Gólfflötur frá 7.501 fermetrum
1.379.660 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
206.949 kr.

Byggingaleyfisgjöld - ýmis hús

Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 fermetrar skulu vera þau sömu og byggingarleyfisgjöld af því húsnæði sem byggt er við.

Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar
Gjöld
Sólstofur, garðhús, bílageymslur fyrir mest 2 bíla og viðbyggingar allt að 20 fermetrar
91.058 kr.
Viðbyggingar 20 - 100 fermetrar
1.187 kr á fermetra

Tilkynntar framkvæmdir

Tilkynntar framkvæmdir, samkv. grein 2.3.6 í byggingarreglugerð

Tegund þjónustu
Gjald
Viðbygging allt að 40 fermetrum
113.132 kr.

Vottorð vegna stöðuleyfa

Tegund hýsis og lengd leyfis
Gjald
Gámur, hús, bátur, hljólhýsi, sumarhús o.fl. Leyfi veitt í eitt ár.
22.626 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 1-6 mánuði.
68.983 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 7-12 mánuði.
110.373 kr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld

Tegund þjónustu
Gjald
Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar undir 100 fermetrum
7.174 kr.
Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar yfir 100 fermetra
7.174 kr.
Hver endurskoðaður aðaluppdráttur
22.350 kr.
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt
36.699 kr.
Endurnýjun leyfis án breytinga
16.004 kr.
Úttekt vegna vín- og veitingaleyfa
36.699 kr.
Tímagjald skipulags- og byggingafulltrúa
12.920 kr.
Breytingar á lóðarsamningi
49.116 kr.
Gjald fyrir útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft
13.797 kr.
Gjald fyrir önnur útköll s.s. vettvangsskoðun og mælingar
13.797 kr.
Stöðuleyfi - árgjald sem greiðist einu sinni á ári
68.983 kr.
Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald byggingafulltrúa
19.315 kr.
Gjald fyrir afhendingu grunngagna fyrir skipulagsvinnu
12.478 kr.
Gjald fyrir umsýslu vegna breytingu á deiliskipulagi sbr. 2. mgr. 43. gr.
12.478 kr.
Gjald fyrir umsýslu á deiliskipulagi skv. 43. gr.
55.186 kr.
Úttekt á leiguhúsnæði
31.180 kr.
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa
31.180 kr.
Ástandsskoðun húss
31.180 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Eignarhlutar
Gjald
2-3 eignir eða viðauki við eignaskiptayfirlýsingu
16.330 kr.
4-12 eignir
22.180 kr.
13-19 eignir
33.880 kr.
20-29 eignir
45.580 kr.
30-39 eignir
57.280 kr.
40-49 eignir
68.980 kr.
50-69 eignir
80.680 kr.
70-99 eignir
92.380 kr.
100 eða fleiri eignir
115.780 kr.

Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

Framkvæmdaleyfi

Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

Tegund þjónustu
Gjald
Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
206.949 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
110.373 kr.
Eftirlit umfram viðmiðunargjald
41.390 kr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
19.315 kr.
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
206.949 kr.
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
137.966 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 36 gr.
82.780 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
19.315 kr.
Nýtt deiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
206.949 kr.

Verulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
206.949 kr.

Óverulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breytingar á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
137.966 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 43. gr.
82.780 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 3. mgr. 44. gr.
35.871 kr.

Grenndarkynning

Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald samkvæmt tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

Tegund þjónustu
Gjald
Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. deiliskipulag ekki fyrir hendi
88.298 kr.
Grenndarkynning, sbr. 44. gr fyrir byggingarleyfisumsókn
26.214 kr.

Breytingar á lóðablöðum

Vegna breytinga á lóðablöðum er heimilt að innheimta útlagðan kostnað.

Breytingar á lóðablöðum
Gjald
Útlagður kostnaður
Samkvæmt reikningi

Gjaldskrá íþrótta- og tómstundamála

Prenta gjaldskrá
Félagsmiðstöðvar
Gjald
Þátttökugjald sumarnámskeiða í samvinnu við Vinnuskóla
6.680 kr. (nemendur greiða sjálfir efnisgjald)

Íþróttaakademían - leiga

Íþróttaakademían
Gjald
Ráðstefnusalur hver klukkustund
3.950 kr.
Ráðstefnusalur allur dagurinn
39.500 kr.

Íþróttahús - leiga

Íþróttahús
Gjald
Reykjaneshöll, allur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
33.900 kr.
Reykjaneshöll, hálfur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
17.000 kr.
Reykjaneshöll, allur salurinn, daggjald
252.000 kr.
Sunnubraut 34, A salur, allur salurinn hver klukkustund
9.450 kr.
Sunnubraut 34, B-salur, allur salurinn hver klukkustund
7.400 kr.
Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkurskóla, allur salurinn hver klukkustund
7.400 kr.
Íþróttasalur Myllubakkaskóla, allur salurinn hver klukkustund
4.400 kr.
Sundmiðstöð, kjallari, allur salurinn hver klukkustund
4.400 kr.
Sundlaug í Akurskóla, Njarðvíkur- og Heiðarskóla (12,5x8 m) hver klukkustund
7.400 kr.
Sundlaug í Sundmiðstöð við Sunnubraut (25x12,5 m) hver klukkustund
8.550 kr.

Gjaldskrá menningarmála

Duus Safnahús

Börn og  unglingar að 18 ára aldri fá ókeypis aðgang.

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr hver gestur
Aldraðir, öryrkjar, námsmenn 18 ára og eldri kr.pr.gest
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 20 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Leiðsögn á opnunartíma:
Sérfræðileiðsögn um sýningar
skv. Gjaldskrá viðkomandi safns, Listasafns eða Byggðasafns
Leiðsögn utan opnunartíma:
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Duus Safnahús (s. 420 3245)

Bókasafn Reykjanesbæjar

Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar að 18 ára aldri fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa.

Tegund þjónustu
Gjald
Árgjald fyrir 18 ára og eldri
2.350 kr.
Árgjald fyrirtækja
4.000 kr.
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða
4.000 kr.
Internetaðgangur, hámark 1 klst.
490 kr. hvert skipti
Dagsektir DVD myndir (að hámarki þó 1.500 kr.)
500 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á bókum
25 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á nýsigögnum
78 kr. á dag framyfir útlánatíma

Hljómahöll

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir öryrkja, aldraða og námsmenn 18 ára og eldri
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 80 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Hljómahöll (s. 420 1030)

Byggðasafn

Tegund þjónustu
Gjald
Sérfræðileiðsögn um sýningar
21.400 kr.
Móttaka hópa, annarra en skólahópa, í Stekkjarkoti eða Duus
21.400 kr.
Útseld vinna sérfræðings
14.880 kr. hver klukkustund
Skönnun gamalla mynda
1.825 kr. hver mynd
Afnot og birting ljósmynda og fleira:
- Ljósmynd til einkanota
4.400 kr.
- Mynd til notkunar í bók, kápa
22.320 kr.
- Mynd til notkunar í bók, innisíður
11.160 kr.
- Mynd til notkunar í bók, kápa - endurútgáfa
11.160 kr.
- Mynd til notkunar í bók, innisíður - endurútgáfa
6.200 kr.
- Mynd til notkunar í dagblaði
8.680 kr.
- Sjónvarp, fyrsta birting
11.160 kr.
- Sjónvarp, önnur birting
6.200 kr.
- Kynningarrit
23.500 kr.
- Auglýsingar
30.100 kr.
- Póstkort, vörur og minjagripir, allt að 1.000 eintök
20.460 kr.
- Birtingaréttur fyrir mynd á sýningu
11.160 kr.

Listaskóli barna

Listaskóli barna
Gjald
Þátttökugjald
20.000 kr.

Frístundaskóli og Skólamatur

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Frístundaskóli (síðdegishressing innifalin)
20.266 kr. á mánuði
Síðdegishressing
167 kr. á dag
Tímagjald
441 kr. hver klukkustund
Skólamáltíð í áskrift (foreldrar greiða einungis máltíð fyrir tvö börn, önnur fá frítt)
534 kr. hver máltíð
Frístundarskólagjöld eru greidd eftirá, gjalddagi er síðasti dagur mánðar og eindagi 20 dögum síðar

Fjölskylduafsláttur - frístundaskóli

Fjölskylduafsláttur (gildir eingöngu af tímagjaldi) gildir milli skólastiga, þ.e. dagforeldra, leikskóla og frístundaskóla.

Fjölskylduafsláttur frístundaskóla (eingöngu af tímagjaldi)
Greiðsluhlutfall
Fyrir annað barn er greitt
75%
Fyrir þriðja barn er greitt
75%
Fyrir fjórða barn er greitt
Frítt

Leikskólar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá leikskóla í Reykjanesbæ.

Tímagjald, dæmi: Ef barn er 8 klst. á dag í leikskóla er tímagjaldið fyrir mánuðinn 3.918 kr. x 8 = 31.344 kr. Ofan á tímagjald leggst síðan matargjald.

Sjá einnig reiknivél leikskólagjalda.

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Tímagjald
3.918 kr.
Niðurgreitt tímagjald
2.952 kr.
Lágmarkstími
4 klst.
Hámarkstími
8,5 klst.
Matargjald leikskólabarna
10.412 kr. á mánuði
Gjaldið skiptist á eftirfarandi hátt:
- Morgunhressing
2.632 kr. á mánuði
- Hádegismatur
5.149 kr. á mánuði
- Síðdegishressing
2.632 kr. á mánuði
Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram.
Gjalddagi er 1. dag mánaðar og eindagi er 20 dögum síðar.

Hægt er að sækja um niðurgreiðslu tímagjalds fyrir:

  • Börn einstæðra foreldra
  • Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15 einingar á önn í framhaldsskóla eða 30 einingar í háskóla)

Endurnýja þarf umsókn um niðurgreiðslu tímagjalds í ágúst ár hvert. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna.

Foreldrar sem eiga barn eldra en 12 mánaða og annað á leikskóla eða í frístund  eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi.

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur er eingöngu af tímagjaldi.

Tegund
Afsláttur
- fyrir annað barnið er greitt
50%
- fyrir þriðja barnið er greitt
Frítt
- fyrir fjórða barnið er greitt
Frítt

Tónlistarskóli

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Tónlistarskóla í Reykjanesbæ. Gjald miðast við skólaárið.

Gjaldskrá

Námsgrein
Hálft nám
Heilt nám
Hljóðfæradeild, grunn- og miðnám, öll hljóðfæri
75.135 kr.
115.592 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, öll hljóðfæri nema gítar og píanó, með 15 mín. undirleik á viku
105.480 kr.
151.715 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, gítar og píanó
93.914 kr.
132.937 kr
Suzuki nám
75.135 kr.
115.592 kr
Söngdeild:
-án undirleiks
93.914 kr.
132.937 kr.
-með undirleik, 20 mín. á viku
111.259 kr.
161.838 kr.
-með undirleik, 30 mín. á viku
122.815 kr.
176.272 kr.
Rythmísk deild (söngur)
75.135 kr.
115.592 kr.
Valgreinar:
-aukahljóðfæri, allt nema söngur
45.657 kr.
70.802 kr.
-aukahljóðfæri, söngur
51.435 kr.
79.469 kr.

Önnur gjöld

Námsgrein
Gjald
Tónfræðigreinar eingöngu
50.579 kr.
Tónsmíðar og tónver
28.901 kr.
Undirleikur, hljóðfæradeild í grunn og miðnámi, 15 mín. á viku
32.507 kr.
Hljóðfæraleiga, ársleiga
16.328 kr.
Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist við
5% umsýslugjald

Fjölskylduafsláttur

Tegund
Afsláttur
Fyrir 2 nemendur á heimili
5% af heildargjöldum beggja
Fyrir 3 nemendur á heimili
10% af heildargjöldum allra
Fyrir 4 eða fleiri nemendur á heimili
20% af heildargjöldum allra

Sundlaugar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá sundlauga í Reykjanesbæ

Gjaldskrá

*Börn 10 – 18 ára búsett í Reykjanesbæ fá fría árs áfyllingu gegn framvísun á útgefnu aðgangskorti.

**Kaupa þarf aðgangskort til áfyllingar, fyrir 10 miða, 30 miða og árskort.

Frír aðgangur fyrir börn yngri en 10 ára

Frá 01.01.2023
Stakt gjald
10 miðar
30 miðar
Árskort
Fullorðnir
1.100 kr.
5.150 kr.
12.650 kr.
34.000 kr.
Börn 10 - 15 ára*
200 kr.
1.300 kr.
9.400 kr.
67 ára og eldri og öryrkjar
200 kr.
3.850 kr.
9.400 kr.
Kortagjald fullorðnir**
1.100 kr.
Kortagjald 10 -18 ára**
800 kr.

Leiga

Tegund
Gjald
Leiga á sundfatnaði og handklæði
750 kr. Hvert skipti
Bleyjugjald fyrir ungabörn
125 kr. Hvert skipti

Önnur þjónusta

Prenta gjaldskrá
Önnur þjónusta
Ljósrit
100 kr. hvert blað