Útsvar, fasteignagjöld og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Reykjanesbæ er 14,52%.

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2021. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarsstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega. Smelltu á þennan tengil til að sjá skjal með upplýsingum um afslátt, viðmiðunartekjur og reglur. 

Gjalddagar fasteignagjalda eru alls 10, frá 1. febrúar  til og með 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Fasteignaskattur
Gjald
Íbúarhúsnæði, A-stofn
0,30% af heildarfasteignamati
Opinberar byggingar, B-stofn
1,32% af heildarfasteignamati
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn
1,50% af heildarfasteignamati
Hesthús
0,30% af heildarfasteignamati

Önnur gjöld

Tegund gjalds
Gjald
Lóðarleiga (25% afsláttur til þeirra sem greiða 2%)
2,00% af lóðarmati
Vatnsgjald
HS Veitur ehf. sjá um álagningu og innheimtu
Fráveitugjald / Holræsagjald, íbúðarhúsnæði
0,10% af heilarfasteignamati
Fráveitugjald / Holræsagjald, atvinnuhúsnæði
0,30% af heilarfasteignamati
Sorphirðugjald
18.538 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir
Sorpeyðingargjald
30.244 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir

Almenningssamgöngur

Prenta gjaldskrá

Strætókort eru seld í Bókasafni Reykjanesbæjar, Sundmiðstöð við Sunnubraut, Íþróttamiðstöð Njarðvíkur og Rokksafni Íslands, Hljómahöll. Hægt er að fá skiptimiða í vögnum en vagnstjórar eru ekki með skiptimynt.

Almenningssamgöngur
Gjald
Stakur miði
300 kr.
Árskort
5.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir börn á aldrinum 6 - 18 ára
2.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir aldraða og öryrkja
2.000 kr.
Framhaldskólakort
2.000 kr.
Akstursþjónusta fatlaðra, stakur miði
300 kr.
Akstursþjónusta aldraðra, stakur miði
300 kr.

Gjaldskrá velferðar/félagsþjónustu

Heimaþjónusta/heimilishjálp

Tekjuviðmið einstaklinga
Gjald
Tekjur undir 300.000 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 300.001 - 360.000 kr. á mánuði
465 kr. hver klukkustund
Tekjur 360.001 - 432.000 kr. á mánuði
877 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 432.001 kr. á mánuði
1.628 kr. hver klukkustund

Heimaþjónusta/heimilishjálp

Tekjuviðmið hjóna / sambýlisfólks
Gjald
Tekjur undir 487.500 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 487.501 - 585.000 kr. á mánuði
465 kr. hver klukkustund
Tekjur 585.001 - 702.000 kr. á mánuði
877 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 702.001 kr. á mánuði
1.628 kr. hver klukkustund

Önnur þjónusta

Tegund þjónustu
Gjald
Akstursþjónusta fatlaðs fólks innanbæjar
skv. gjaldskrá Strætó
Dagdvöl aldraðra, tómstundadaggjald
1.241 kr.
Félagsstarf athvarfs aldraðra, þjónustukort (þátttakendur greiða sjálfir efnisgjald)
2.765 kr.
Heimsendur matur (1.300 kr. máltíðin)
311 kr. fyrir hverja máltíð
Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð innanbæjar á áætlunartíma strætó
300 kr.

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Gatnagerðagjöld

Tegund fasteignar
Gjald
Einbýlishús
35.578 kr. á fermetra
Parhús, raðhús, tvíbýlishús og keðjuhús
27.368 kr. á fermetra
Fjölbýlishús - A gjöld
13.137 kr. á fermetra
Verslunar- og skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
20.526 kr. á fermetra
Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði
20.526 kr. á fermetra
Aðrar byggingar
20.526 kr. á fermetra
Viðbygging íbúðarhúsa eldri en 15 ára
50% af venjulegu gjaldi af fyrstu 30 m2, fullt gjald eftir það
Endurbygging þaka íbúðarhúsa, án aukningar á nýtingu
án gatnagerðargjalda
Grunnur að gatnagerðargjöldum
273.679 kr. á fermetra

Byggingarleyfisgjöld - íbúðarhúsnæði

Íbúðarhúsnæði
Gjald
Einbýlishús
179.681 kr.
Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð
152.230 kr. á íbúð
Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum
129.769 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri
114.796 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri
99.823 kr. á íbúð
Byggingar- og afgreiðslugjald; lágmarksgjald
17.469 kr.
Minniháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
24.956 kr.
Meiriháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
62.389 kr.
Frístundahús, eitt hús á lóð
112.301 kr.
Frístundahús með gestahúsi
124.778 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
162.212 kr.

Byggingarleyfisgjöld - geymslur

Óeinangraðar geymslur og áþekk hús
Gjald
Gólfflötur að 99 fermetrum
19.965 kr.
Gólfflötur 100 - 199 fermetrar
29.947 kr.
Gólfflötur 200 - 499 fermetrar
49.911 kr.
Gólfflötur 500 - 799 fermetrar
99.823 kr.
Gólfflötur 800 - 1.999 fermetrar
299.468 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
461.680 kr.
Yfirferð sérteikningar sk. reikningi, hámark
162.212 kr.

Byggingaleyfisgjöld - atvinnu- og þjónustuhús

Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir, húsnæði með íbúðum
Gjald
Gólfflötur allt að 500 fermetrum
179.681 kr.
Gólfflötur 500 - 1.000 fermetrar
316.937 kr.
Gólfflötur 1.001 - 2.000 fermetrar
464.175 kr.
Gólfflötur 2.001 - 5.000 fermetrar
681.290 kr.
Gólfflötur 5.001 - 7.500 fermetrar
935.838 kr.
Gólfflötur frá 7.501 fermetrum
1.247.783 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
187.168 kr.

Byggingaleyfisgjöld - ýmis hús

Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 fermetrar skulu vera þau sömu og byggingarleyfisgjöld af því húsnæði sem byggt er við.

Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar
Gjöld
Sólstofur, garðhús, bílageymslur fyrir mest 2 bíla og viðbyggingar allt að 20 fermetrar
82.354 kr.
Viðbyggingar 20 - 100 fermetrar
1.073 kr á fermetra

Vottorð vegna stöðuleyfa

Tegund hýsis og lengd leyfis
Gjald
Gámur, hús, bátur, hljólhýsi, sumarhús o.fl. Leyfi veitt í eitt ár.
20.464 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 1-6 mánuði.
62.389 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 7-12 mánuði.
99.823 kr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld

Tegund þjónustu
Gjald
Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar undir 100 fermetrum
6.488 kr.
Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar yfir 100 fermetra
6.488 kr.
Hver endurskoðaður aðaluppdráttur
20.214 kr.
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt
33.191 kr.
Endurnýjun leyfis án breytinga
14,474 kr.
Úttekt vegna vín- og veitingaleyfa
33.191 kr.
Tímagjald skipulags- og byggingafulltrúa
Breytingar á lóðarsamningi
44.421 kr.
Gjald fyrir útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft
12.478 kr.
Gjald fyrir önnur útköll s.s. vettvangsskoðun og mælingar
12.478 kr.
Stöðuleyfi - árgjald sem greiðist einu sinni á ári
62.389 kr.
Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald byggingafulltrúa
17.469 kr.
Gjald fyrir afhendingu grunngagna fyrir skipulagsvinnu
12.478 kr.
Gjald fyrir umsýslu vegna breytingu á deiliskipulagi sbr. 2. mgr. 43. gr.
12.478 kr.
Gjald fyrir umsýslu á deiliskipulagi skv. 43. gr.
49.911 kr.
Úttekt á leiguhúsnæði
28.200 kr.
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa
28.200 kr.
Ástandsskoðun húss
28.200 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Eignarhlutar
Gjald
2-3 eignir eða viðauki við eignaskiptayfirlýsingu
16.330 kr.
4-12 eignir
22.180 kr.
13-19 eignir
33.880 kr.
20-29 eignir
45.580 kr.
30-39 eignir
57.280 kr.
40-49 eignir
68.980 kr.
50-69 eignir
80.680 kr.
70-99 eignir
92.380 kr.
100 eða fleiri eignir
115.780 kr.

Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

Framkvæmdaleyfi

Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

Tegund þjónustu
Gjald
Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
187.168 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
99.823 kr.
Eftirlit umfram viðmiðunargjald
37.434 kr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
17.469 kr.
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
187.168 kr.
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
124.778 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 36 gr.
74.867 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
17.469 kr.
Nýtt deiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
187.168 kr.

Verulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
187.168 kr.

Óverulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breytingar á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
124.778 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 43. gr.
74.867 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 3. mgr. 44. gr.
32.442 kr.

Grenndarkynning

Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald samkvæmt tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

Tegund þjónustu
Gjald
Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. deiliskipulag ekki fyrir hendi
79.858 kr.
Grenndarkynning, sbr. 44. gr fyrir byggingarleyfisumsókn
23.708 kr.

Breytingar á lóðablöðum

Vegna breytinga á lóðablöðum er heimilt að innheimta útlagðan kostnað.

Breytingar á lóðablöðum
Gjald
Útlagður kostnaður
Samkvæmt reikningi

Gjaldskrá íþrótta- og tómstundamála

Prenta gjaldskrá
Félagsmiðstöðvar
Gjald
Þátttökugjald sumarnámskeiða í samvinnu við Vinnuskóla
6.245 kr. (nemendur greiða sjálfir efnisgjald)

Íþróttaakademían - leiga

Íþróttaakademían
Gjald
Ráðstefnusalur hver klukkustund
3.670 kr.
Ráðstefnusalur allur dagurinn
36.698 kr.

Íþróttahús - leiga

Íþróttahús
Gjald
Reykjaneshöll, allur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
31.406 kr.
Reykjaneshöll, hálfur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
15.704 kr.
Reykjaneshöll, allur salurinn, daggjald
233.332 kr.
Sunnubraut 34, A salur, allur salurinn hver klukkustund
8.786 kr.
Sunnubraut 34, B-salur, allur salurinn hver klukkustund
6.858 kr.
Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkurskóla, allur salurinn hver klukkustund
6.858 kr.
Íþróttasalur Myllubakkaskóla, allur salurinn hver klukkustund
4.097 kr.
Sundmiðstöð, kjallari, allur salurinn hver klukkustund
4.086 kr.
Sundlaug í Akurskóla, Njarðvíkur- og Heiðarskóla (12,5x8 m) hver klukkustund
6.858 kr.
Sundlaug í Sundmiðstöð við Sunnubraut (25x12,5 m) hver klukkustund
7.947 kr.

Gjaldskrá menningarmála

Duus Safnahús

Ellilífeyrisþegar, öryrkjar, námsmenn, börn og  unglingar að 18 ára aldri fá ókeypis aðgang.

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.000 kr hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 20 manns eru í hópnum
500 kr. hver gestur
Leiðsögn á opnunartíma:
- Stutt kynning og gestir ganga síðan á eigin vegum um sýninguna
Aðgangse.
- Sérpöntuð leiðsögn fyrir 1-20 manns í ca. 40 mínútur (grunngjald)
20.000 kr. auk aðgangseyris
Leiðsögn utan opnunartíma:
- Stutt kynning og gestir ganga síðan á eigin vegum um sýninguna (grunngjald)
20.000 kr. auk aðgangseyris
- Sérpöntuð leiðsögn fyrir 1-20 manns í ca. 40. mínútur (grunngjald)
20.000 kr. auk aðgangseyris
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Duus Safnahús (s. 420 3245)

Menningarhús Reykjanesbæjar

Hægt er að kaupa menningarkort sem gildir sem aðgangur að Rokksafninu í Hljómahöll, öllum sýningum í Duus Safnahúsum og sem bókasafnskort í bókasafninu í eitt ár frá útgáfu kortsins.

Tegund þjónustu
Gjald
Menningarkort
3.000 kr.

Bókasafn Reykjanesbæjar

Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar að 18 ára aldri fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa.

Tegund þjónustu
Gjald
Árgjald fyrir 18 ára og eldri
2.200 kr.
Árgjald fyrirtækja
3.800 kr.
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða
3.800 kr.
Internetaðgangur, hámark 1 klst.
460 kr. hvert skipti
Dagsektir DVD myndir (að hámarki þó 1.500 kr.)
469 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á bókum
24 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á nýsigögnum
73 kr. á dag framyfir útlánatíma

Hljómahöll

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir öryrkja, aldraða og námsmenn 18 ára og eldri
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 80 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Hljómahöll (s. 420 1030)

Byggðasafn

Tegund þjónustu
Gjald
Útseld vinna sérfræðings
10.375 kr. hver klukkustund
Skönnun gamalla mynda
1.825 kr. hver mynd
Afnot og birting ljósmynda og fleira:
- Ljósmynd til einkanota
5.005 kr.
- Mynd til notkunar í bók
10.427 kr.
- Mynd til notkunar í dagblaði
7.820 kr.
- Sjónvarp, fyrsta birting
8.133 kr.
- Kynningarrit
21.896 kr.
- Auglýsingar
28.152 kr.
- Dagatöl og póstkort
20.853 kr.
- Birtingaréttur fyrir mynd á sýningu
9.384 kr.

Listaskóli barna

Listaskóli barna
Gjald
Þátttökugjald
15.000 kr.

Frístundaskóli og Skólamatur

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Frístundaskóli (síðdegishressing innifalin)
18.940 kr. á mánuði
Síðdegishressing
156 kr. á dag
Tímagjald
412 kr. hver klukkustund
Skólamáltíð í áskrift (foreldrar greiða einungis máltíð fyrir tvö börn, önnur fá frítt)
499 kr. hver máltíð
Frístundarskólagjöld eru greidd eftirá, gjalddagi er síðasti dagur mánðar og eindagi 20 dögum síðar

Fjölskylduafsláttur - frístundaskóli

Fjölskylduafsláttur (gildir eingöngu af tímagjaldi) gildir milli skólastiga, þ.e. dagforeldra, leikskóla og frístundaskóla.

Fjölskylduafsláttur frístundaskóla (eingöngu af tímagjaldi)
Greiðsluhlutfall
Fyrir annað barn er greitt
75%
Fyrir þriðja barn er greitt
75%
Fyrir fjórða barn er greitt
Frítt

Leikskólar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá leikskóla í Reykjanesbæ.

Tímagjald, dæmi: Ef barn er 8 klst. á dag í leikskóla er tímagjaldið fyrir mánuðinn 3.662 kr. x 8 = 29.296 kr. Ofan á tímagjald leggst síðan matargjald.

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Tímagjald
3.662 kr. miðað við 8 klst. á dag
Forgangshópar tímagjald
2.759 kr.
Lágmarkstími
4 klst.
Hámarkstími
8,5 klst.
Matargjald leikskólabarna
9.731 kr. á mánuði
Gjaldið skiptist á eftirfarandi hátt:
- Morgunhressing
2.460 kr. á mánuði
- Hádegismatur
4.812 kr. á mánuði
- Síðdegishressing
2.460 kr. á mánuði
Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram, gjalddagi er 1. dag mánaðar og eindagi 20 dögum síðar

Forgangur / niðurgreiðslur leikskólagjalda fyrir eitt eða öll eftirtalin atriði:

  • Börn einstæðra foreldra
  • Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15/30 einingar á önn)
  • Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi

Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa á fræðsluskrifstofu og skal umsóknin endurnýjuð árlega fyrir 31. ágúst. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna.

Fjölskylduafsláttur

Fjölskylduafsláttur er eingöngu af tímagjaldi.

Tegund
Afsláttur
- fyrir annað barnið er greitt
50%
- fyrir þriðja barnið er greitt
Frítt
- fyrir fjórða barnið er greitt
Frítt

Tónlistarskóli

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Tónlistarskóla í Reykjanesbæ. Gjald miðast við skólaárið.

Gjaldskrá

Námsgrein
Hálft nám
Heilt nám
Hljóðfæradeild, grunn- og miðnám, öll hljóðfæri
70.220 kr.
108.030 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, öll hljóðfæri nema gítar og píanó, með 15 mín. undirleik á viku
98.580 kr.
141.790 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, gítar og píanó
86.430 kr.
121.540 kr
Suzuki nám
70,220 kr.
108.030 kr
Söngdeild:
-án undirleiks
87.770 kr.
124.240 kr.
-með undirleik, 20 mín. á viku
103.980 kr.
151.250 kr.
-með undirleik, 30 mín. á viku
114.780 kr.
164.740 kr.
Rythmísk deild (söngur)
70.220 kr.
108.030 kr.
Valgreinar:
-aukahljóðfæri, allt nema söngur
42.670 kr.
66.170 kr.
-aukahljóðfæri, söngur
48.070 kr.
74.270 kr.

Önnur gjöld

Námsgrein
Gjald
Tónfræðigreinar eingöngu
47.270 kr.
Tónsmíðar og tónver
27.010 kr.
Undirleikur, hljóðfæradeild í grunn og miðnámi, 15 mín. á viku
30.380 kr.
Hljóðfæraleiga, ársleiga
15.260 kr.

Fjölskylduafsláttur

Tegund
Afsláttur
Fyrir 2 nemendur á heimili
5% af heildargjöldum beggja
Fyrir 3 nemendur á heimili
10% af heildargjöldum allra
Fyrir 4 eða fleiri nemendur á heimili
20% af heildargjöldum allra

Sundlaugar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá sundlauga í Reykjanesbæ

Gjaldskrá

*Börn 10 – 18 ára búsett í Reykjanesbæ fá fría árs áfyllingu gegn framvísun á útgefnu aðgangskorti.

**Kaupa þarf aðgangskort til áfyllingar, fyrir 10 miða, 30 miða og árskort.

Frír aðgangur fyrir börn yngri en 10 ára

Frá 01.01.2022
Stakt gjald
10 miðar
30 miðar
Árskort
Fullorðnir
1.000 kr.
4.700 kr.
11.500 kr.
31.000 kr.
Börn 10 - 15 ára*
180 kr.
1.200 kr.
8.550 kr.
67 ára og eldri og öryrkjar
180 kr.
3.500 kr.
8.550 kr.
Kortagjald fullorðnir**
1.100 kr.
Kortagjald 10 -18 ára**
800 kr.

Leiga

Tegund
Gjald
Leiga á sundfatnaði og handklæði
750 kr. Hvert skipti
Bleyjugjald fyrir ungabörn
125 kr. Hvert skipti

Önnur þjónusta

Prenta gjaldskrá
Önnur þjónusta
Ljósrit
100 kr. hvert blað