Útsvar, fasteignagjöld og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Reykjanesbæ er 14,52%.

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2020. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarsstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega.  Með því að smella á þennan tengil opnast pdf skjal með upplýsingum um afslátt, viðmiðunartekjur og reglur.

Gjalddagar fasteignagjalda eru alls 10, frá 1. febrúar  til og með 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Fasteignaskattur
Gjald
Íbúarhúsnæði, A-stofn
0,321% af heildarfasteignamati
Opinberar byggingar, B-stofn
1,32% af heildarfasteignamati
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn
1,60% af heildarfasteignamati
Hesthús
0,32% af heildarfasteignamati

Önnur gjöld

Tegund gjalds
Gjald
Lóðarleiga (25% afsláttur til þeirra sem greiða 2%)
2,00% af lóðarmati
Vatnsgjald
HS Veitur ehf. sjá um álagningu og innheimtu
Fráveitugjald / Holræsagjald, íbúðarhúsnæði
0,10% af heilarfasteignamati
Fráveitugjald / Holræsagjald, atvinnuhúsnæði
0,30% af heilarfasteignamati
Sorphirðugjald
17.346 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir
Sorpeyðingargjald
28.299 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir

Önnur þjónusta

Prenta gjaldskrá
Önnur þjónusta
Ljósrit
100 kr. hvert blað

Almenningssamgöngur

Prenta gjaldskrá

Strætókort eru seld í Bókasafni Reykjanesbæjar, Sundmiðstöð við Sunnubraut, Íþróttamiðstöð Njarðvíkur og Rokksafni Íslands, Hljómahöll. Hægt er að fá skiptimiða í vögnum en vagnstjórar eru ekki með skiptimynt.

Almenningsamgöngur
Gjald
Árskort
5.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir börn á aldrinum 6 - 18 ára
2.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir aldraða og öryrkja
2.000 kr.
Stakur miði
300 kr.
Akstursþjónusta fatlaðs fólks, stakur miði
150 kr.
Akstursþjónusta aldraðra, stakur miði
300 kr.

Gjaldskrá velferðar/félagsþjónustu

Heimaþjónusta/heimilishjálp - einstaklingar

Tekjuviðmið
Gjald
Tekjur undir 300.000 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 300.001 - 360.000 kr. á mánuði
435 kr. hver klukkustund
Tekjur 360.001 - 432.000 kr. á mánuði
820 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 432.001 kr. á mánuði
1.523 kr. hver klukkustund

Heimaþjónusta/heimilishjálp - hjón/sambýlisfólk

Tekjuviðmið
Gjald
Tekjur undir 487.500 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 487.501 - 585.000 kr. á mánuði
435 kr. hver klukkustund
Tekjur 585.001 - 702.000 kr. á mánuði
820 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 702.001 kr. á mánuði
1.523 kr. hver klukkustund

Önnur þjónusta

Tegund þjónustu
Gjald
Akstursþjónusta fatlaðs fólks innanbæjar
Skv. gjaldskrá Strætó
Dagdvöl aldraðra, tómstundadaggjald
1.161 kr.
Félagsstarf athvarfs aldraðra, þjónustukort (þátttakendur greiða sjálfir efnisgjald)
2.587 kr.
Akstur vegna heimsendingar á máltíð
291 kr. fyrir hverja máltíð
Akstursþjónusta aldraðra innanbæjar
Skv. gjaldskrá Strætó

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá um gatnagerðargjald í Reykjanesbæ var samþykkt í bæjarstjórn þann 4. júní 2019.

Gatnagerðagjöld

Tegund fasteignar
Gjald
Einbýlishús
30.073 kr. á fermetra
Parhús, raðhús, tvíbýlishús og keðjuhús
23.133 kr. á fermetra
Fjölbýlishús
11.104 kr. á fermetra
Verslunar- og skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
17.350 kr. á fermetra
Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði
17.350 kr. á fermetra
Aðrar byggingar
17.350 kr. á fermetra
Viðbygging íbúðarhúsa eldri en 15 ára
50% af venjulegu gjaldi
Endurbygging þaka íbúðarhúsa, án aukningar á nýtingu
án gatnagerðargjalda

Byggingarleyfisgjöld - íbúðarhúsnæði

Íbúðarhúsnæði
Gjald
Einbýlishús
165.054 kr.
Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð
139.838 kr. á íbúð
Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum
119.206 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri
105.451 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri
91.697 kr. á íbúð
Byggingar- og afgreiðslugjald; lágmarksgjald
16.047 kr.
Minniháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
22.924 kr.
Meiriháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
57.311 kr.
Frístundahús, eitt hús á lóð
103.159 kr.
Frístundahús með gestahúsi
114.621 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. rikningi, hámark
149.007 kr.

Byggingarleyfisgjöld - geymslur

Óeinangraðar geymslur og áþekk hús
Gjald
Gólfflötur að 99 fermetrum
18.339 kr.
Gólfflötur 100 - 199 fermetrar
27.509 kr.
Gólfflötur 200 - 499 fermetrar
45.848 kr.
Gólfflötur 500 - 799 fermetrar
91.697 kr.
Gólfflötur 800 - 1.999 fermetrar
275.091 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
424.098 kr.
Yfirferð sérteikningar sk. reikningi, hámark
149.007 kr.

Byggingaleyfisgjöld - atvinnu- og þjónustuhús

Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir, húsnæði með íbúðum
Gjald
Gólfflötur allt að 500 fermetrum
165.054 kr.
Gólfflötur 500 - 1.000 fermetrar
291.137 kr.
Gólfflötur 1.001 - 2.000 fermetrar
426.390 kr.
Gólfflötur 2.002 - 5.000 fermetrar
625.831 kr.
Gólfflötur 5.001 - 7.500 fermetrar
859.658 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
1.146.211 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
171.932 kr.

Byggingaleyfisgjöld - ýmis hús

Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 fermetrar skulu vera þau sömu og byggingarleyfisgjöld af því húsnæði sem byggt er við.

Kostnaður við tilkynntar framkvæmdir er kr. 83.438 kr. fyrir viðbyggingu allt að 40 fermetrum, skv. grein 2.3.6 í byggingarreglugerð.

Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar
Gjöld
Sólstofur, garðhús, bílageymslur fyrir mest 2 bíla og viðbyggingar allt að 20 fermetrar
75.650 kr.
Viðbyggingar 20 - 100 fermetrar
986 kr á fermetra

Vottorð vegna stöðuleyfa

Tegund hýsis og lengd leyfis
Gjald
Gámur, hús, bátur, hljólhýsi, sumarhús o.fl. Leyfi veitt í eitt ár.
16.688 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 1-6 mánuði.
50.877 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 7-12 mánuði.
81.403 kr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld

Tegund þjónustu
Gjald
Tímagjald byggingafulltrúa
12.920 kr.
Breytingar á lóðarsamningi
36.224 kr.
Gjald fyrir útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft
10.175 kr.
Gjald fyrir útkall önnur útköll s.s. vettvangsskoðun og mælingar
10.175 kr.
Stöðuleyfi - árgjald sem greiðist einu sinni á ári
50.877 kr.
Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald byggingafulltrúa
14.246 kr.
Úttekt á leiguhúsnæði
22.996 kr.
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa
22.996 kr.
Ástandsskoðun húss
22.996 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Eignarhlutar
Gjald
2-3 eignir
16.330 kr.
4-12 eignir
22.180 kr.
13-19 eignir
33.880 kr.
22-29 eignir
45.580 kr.
30-39 eignir
57.280 kr.
40-49 eignir
68.980 kr.
50-69 eignir
80.680 kr.
70-99 eignir
92.380 kr.
100 eða fleiri eignir
115.780 kr.

Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

Framkvæmdaleyfi

Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

Tegund þjónustu
Gjald
Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
160.000 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
84.000 kr.
Eftirlit umfram viðmiðunargjald
32.000 kr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
15.000 kr.
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
160.000 kr.
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
105.000 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
15.000 kr.
Nýtt deiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
160.000 kr.

Verulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
152.631 kr.

Óverulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breytingar á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
105.000 kr.

Grenndarkynning

Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald skv. tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

Tegund þjónustu
Gjald
Aukagjald
17.000 kr.
Grenndarkynning 43. og 44. gr.
20.000 kr.

Breytingar á lóðablöðum

Vegna breytinga á lóðablöðum er heimilt að innheimta útlagðan kostnað.

Breytingar á lóðablöðum
Gjald
Útlagður kostnaður
Samkvæmt reikningi

Gjaldskrá íþrótta- og tómstundamála

Prenta gjaldskrá
Félagsmiðstöðvar
Gjald
Þátttaka í sumarnámskeiði í samvinnu við Vinnuskóla
5.843 kr. (nemendur greiða sjálfir efnisgjald)

Íþróttaakademían - leiga

Íþróttaakademían
Gjald
Ráðstefnusalur hver klukkustund
3.434 kr.
Ráðstefnusalur allur dagurinn
34.338 kr.

Íþróttahús - leiga

Íþróttahús
Gjald
Reykjaneshöll, allur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
29.397 kr.
Reykjaneshöll, hálfur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
14.693 kr.
Reykjaneshöll, allur salurinn, daggjald
218.325 kr.
Sunnubraut 34, A salur, allur salurinn hver klukkustund
8.221 kr.
Sunnubraut 34, B-salur, allur salurinn hver klukkustund
6.417 kr.
Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkurskóla, allur salurinn hver klukkustund
6.417 kr.
Íþróttasalur Myllubakkaskóla, allur salurinn hver klukkustund
3.843 kr.
Sundmiðstöð, kjallari, allur salurinn hver klukkustund
3.823 kr.
Sundlaug í Akurskóla, Njarðvíkur- og Heiðarskóla (12,5x8 m) hver klukkustund
6.417 kr.
Sundlaug í Sundmiðstöð við Sunnubraut (25x12,5 m) hver klukkustund
7.436 kr.

Gjaldskrá menningarmála

Duus Safnahús

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.000 kr hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 20 manns eru í hópnum
500 kr. hver gestur
Leiðsögn á opnunartíma:
- Stutt kynning og gestir ganga síðan á eigin vegum um sýninguna
1.000 kr. hver gestur
- Sérpöntuð leiðsögn fyrir 1-20 manns í ca. 40 mínútur (grunngjald)
20.000 kr. auk aðgangseyris
Leiðsögn utan opnunartíma:
- Stutt kynning og gestir ganga síðan á eigin vegum um sýninguna (grunngjald)
20.000 kr. auk aðgangseyris
- Sérpöntuð leiðsögn fyrir 1-20 manns í ca. 40. mínútur (grunngjald)
30.000 kr. auk aðgangseyris
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Duus Safnahús (s. 420 3245)

Bókasafn Reykjanesbæjar

Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar að 18 ára aldri fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa.

Tegund þjónustu
Gjald
Árgjald fyrir 18 ára og eldri
2.000 kr.
Árgjald fyrirtækja
3.500 kr.
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða
3.500 kr.
Internetaðgangur, hámark 1 klst.
430 kr. hvert skipti
Dagsektir DVD myndir
440 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á bókum
22 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á nýsigögnum
68 kr. á dag framyfir útlánatíma

Hljómahöll

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir öryrkja, aldraða og námsmenn 18 ára og eldri
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 80 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Hljómahöll (s. 420 1030)

Byggðasafn

Tegund þjónustu
Gjald
Útseld vinna sérfræðings
9.500 kr. hver klukkustund
Skönnun gamalla mynda
1.650 kr. hver mynd
Afnot og birting ljósmynda og fleira:
- Ljósmynd til einkanota
4.500 kr.
- Mynd til notkunar í bók
9.700 kr.
- Mynd til notkunar í dagblaði
7.200 kr.
- Sjónvarp, fyrsta birting
7.200 kr.
- Kynningarrit
19.700 kr.
- Auglýsingar
25.000 kr.
- Dagatöl og póstkort
18.500 kr.
- Birtingaréttur fyrir mynd á sýningu
8.500 kr.

Listaskóli barna

Listaskóli barna
Gjald
Þátttökugjald
15.000 kr.

Frístundaskóli og Skólamatur

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Frístundaskóli (síðdegishressing innifalin)
17.405 kr. á mánuði
Síðdegishressing
132 kr. á dag
Tímagjald
385 kr. hver klukkustund
Skólamáltíð í áskrift (foreldrar greiða einungis máltíð fyrir tvö börn, önnur fá frítt)
408 kr. hver máltíð
Frístundarskólagjöld eru greidd eftirá, gjalddagi er síðasti dagur mánðar og eindagi 20 dögum síðar

Fjölskylduafsláttur - frístundaskóli

Fjölskylduafsláttur (gildir eingöngu af tímagjaldi) gildir milli skólastiga, þ.e. dagforeldra, leikskóla og frístundaskóla.

Fjölskylduafsláttur frístundaskóla (eingöngu af tímagjaldi)
Greiðsluhlutfall
Fyrir annað barn er greitt
75%
Fyrir þriðja barn er greitt
75%
Fyrir fjórða barn er greitt
0 kr. (frítt)

Leikskólar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá leikskóla í Reykjanesbæ.

Tímagjald, dæmi: Ef barn er 8 klst. á dag í leikskóla er tímagjaldið fyrir mánuðinn 3.426 kr. x 8 = 27.408 kr. Ofan á tímagjald leggst síðan matargjald.

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Tímagjald
3.426 kr. miðað við 8 klst. á dag
Tímagjald milli kl. 16 og 17
5.168 kr.
Forgangshópar tímagjald
2.581 kr.
Lágmarkstími
4 klst.
Hámarkstími
9 klst.
Heilarmatargjald leikskólabarna
9.106 kr. á mánuði
Gjaldið skiptist á eftirfarandi hátt:
- Morgunhressing
2.302 kr. á mánuði
- Hádegismatur
4.503 kr. á mánuði
- Síðdegishressing
2.302kr. á mánuði
Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram, gjalddagi er 1. dag mánaðar og eindagi 20 dögum síðar

Forgangur / niðurgreiðslur leikskólagjalda fyrir eitt eða öll eftirtalin atriði:

  • Börn einstæðra foreldra
  • Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15/30 einingar á önn)
  • Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi

Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa á fræðsluskrifstofu og skal umsóknin endurnýjuð árlega fyrir 31. ágúst. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna.

Fjölskylduafsláttur

Fjölskylduafsláttur er eingöngu af tímagjaldi.

Tegund
Afsláttur
- fyrir annað barnið er greitt
50%
- fyrir þriðja barnið er greitt
Frítt
- fyrir fjórða barnið er greitt
Frítt

Tónlistarskóli

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tónlistarskóla í Reykjanesbæ. Gjald miðast við skólaárið.

Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist við 5% umsýslugjald.

Gjaldskrá

Námsgrein
Hálft nám
Heilt nám
Hljóðfæradeild, grunn- og miðnám, öll hljóðfæri
65.706 kr.
101.083 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, öll hljóðfæri nema gítar og píanó, með 15 mín. undirleik á viku
92.238 kr.
132.673 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, gítar og píanó
80.868 kr.
113.719 kr
Suzuki nám
65.706 kr.
101.083 kr
Söngdeild:
-án undirleiks
82.129 kr.
116.245 kr.
-með undirleik, 20 mín. á viku
97.296 kr.
141.517 kr.
-með undirleik, 30 mín. á viku
107.401 kr.
154.147 kr.
Rythmísk deild (söngur)
65.706 kr.
101.083 kr.
Valgreinar:
-aukahljóðfæri, allt nema söngur
39.939 kr.
61.914 kr.
-aukahljóðfæri, söngur
44.981 kr.
69.493 kr.

Önnur gjöld

Námsgrein
Gjald
Tónfræðigreinar eingöngu
44.226 kr.
Tónsmíðar og tónver
25.272 kr.
Undirleikur, hljóðfæradeild í grunn og miðnámi, 15 mín. á viku
28.428 kr.
Hljóðfæraleiga, ársleiga
14.282 kr.

Fjölskylduafsláttur

Tegund
Afsláttur
Fyrir 2 nemendur á heimili
5% af heildargjöldum beggja
Fyrir 3 nemendur á heimili
10% af heildargjöldum allra
Fyrir 4 eða fleiri nemendur á heimili
20% af heildargjöldum allra

Sundlaugar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá sundlauga í Reykjanesbæ

Gjaldskrá

Frí áfylling er á sundkort fyrir börn búsett í Reykjanesbæ á aldrinum 10 til 17 ára aldurs. Kaupa þarf kort til áfyllingar á 750 kr. 

Frá 01.01.2020
Stakt gjald
10 miðar
30 miðar
Árskort
Börn til 10 ára aldurs
Frítt
Börn 10-17 ára aldurs
150 kr.
1.000 kr.
7.500 kr.
Aðgangskort fyrir börn 10-17 ára
750 kr. hvert kort
Fullorðnir
920 kr.
4.400 kr.
10.660 kr.
28.700 kr.
Aldraðir og öryrkjar
160 kr.
3.200 kr.
8.000 kr.
Aðgangskort fullorðnir
1.000 kr. hvert kort
Bleyjugjald fyrir ungabörn
110 kr.

Leiga

Tegund
Gjald
Sundföt
700 kr. hvert skipti
Handklæði
700 kr. hvert skipti