Gjaldskrá 2024

Útsvar, fasteignagjöld og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Reykjanesbæ er14,97%.

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2021. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarsstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega. Smelltu á þennan tengil til að sjá skjal með upplýsingum um afslátt, viðmiðunartekjur og reglur. 

Gjalddagar fasteignagjalda eru alls 10, frá 1. febrúar  til og með 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Fasteignaskattur
Gjald
Íbúarhúsnæði, A-stofn
0,25% af heildarfasteignamati
Opinberar byggingar, B-stofn
1,32% af heildarfasteignamati
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn
1,45% af heildarfasteignamati
Hesthús
0,25% af heildarfasteignamati

Önnur gjöld

Tegund gjalds
Gjald
Lóðarleiga
1,50% af lóðarmati
Vatnsgjald
HS Veitur ehf. sjá um álagningu og innheimtu
Fráveitugjald / Holræsagjald, íbúðarhúsnæði
0,10% af heilarfasteignamati
Fráveitugjald / Holræsagjald, atvinnuhúsnæði
0,30% af heilarfasteignamati

Úrgangshirða

Samkvæmt lögum nr. 55/2003 er sveitarfélögum skylt að innheimta gjald sem næst raunkostnaði við hirðu og meðhöndlun úrgangs. Reykjanesbær byggir gjaldskrá sína á áætluðum kostnaði við málaflokkinn en sú breyting varð á 1.janúar 2024 að nú er greitt fyrir þær tunnur sem eru við hvert heimili. Íbúar geta því að einhverju leyti stýrt því hvaða tunnur henta best við sitt heimili svo lengi sem krafan um fjóra flokka er uppfyllt. Nánari upplýsingar um verð og hvaða tunnutegundir eru í boði má sjá í gjaldskrá Reykjanesbæjar.

Úrgangshirða
Gjald
Blandaður úrgangur 240 lítra ílát
49.200 kr.
Blandaður úrgangur 660 lítra ílát
135.300 kr.
Blandaður úrgangur - djúpgámur 3m3
615.000 kr.
Blandaður úrgangur - djúpgámur 4m3
820.000 kr.
Blandaður úrgangur - djúpgámur 5m3
1.025.000 kr.
Matarleifar - 140 lítra ílát
16.100 kr.
Matarleifar - djúpgámur 3m3
345.000 kr.
Matarleifar - djúpgámur 4m3
460.000 kr.
Matarleifar - djúpgámur 5m3
575.000 kr.
Tvískipt ílát - blandaður úrgangur og matarleifar
40.560 kr.
Pappi og pappír - 240 litra ílát
7.920 kr.
Pappi og pappír - 660 litra ílát
21.780 kr.
Pappi og pappír - djúpgámur 3m3
99.000 kr.
Pappi og pappír - djúpgámur 4m3
132.000 kr.
Pappi og pappír - djúpgámur 5m3
165.000 kr.
Plastumbúðir - 240 lítra ílát
7.920 kr.
Plastumbúðir - 660 lítra ílát
21.780 kr.
Plastumbúðir - djúpgámur 3m3
99.000 kr.
Plastumbúðir - djúpgámur 4m3
132.000 kr.
Plastumbúðir - djúpgámur 5m3
165.000 kr.
Rekstur grenndar- og gámastöðva
13.500 kr.
Breytingargjald
4.500 kr.

Almenningssamgöngur / Strætó

Prenta gjaldskrá

Strætókort eru seld í Bókasafni Reykjanesbæjar, Sundmiðstöð við Sunnubraut, Íþróttamiðstöð Njarðvíkur og Rokksafni Íslands, Hljómahöll. Hægt er að fá skiptimiða í vögnum en vagnstjórar eru ekki með skiptimynt.

Almenningssamgöngur / Strætó
Gjald
Stakur miði
450 kr.
Árskort
25.000 kr.
Árskort fyrir börn á aldrinum 6 - 18 ára
2.000 kr.
Árskort fyrir öryrkja
2.000 kr.
Árskort fyrir aldraða (67 ára og eldri)
2.000 kr.
Árskort námsmanna 18 ára og eldri
5.000 kr.
Akstursþjónusta fatlaðra, stakur miði
300 kr.
Akstursþjónusta aldraðra, stakur miði
300 kr.

Gjaldskrá velferðar/félagsþjónustu

Heimaþjónusta/heimilishjálp

Tekjuviðmið einstaklinga
Gjald
Tekjur undir 316.000 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 316.001 - 376.000 kr. á mánuði
538 kr. hver klukkustund
Tekjur 376.001 - 448.000 kr. á mánuði
1.013 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 448.001 kr. á mánuði
1.882 kr. hver klukkustund

Heimaþjónusta/heimilishjálp

Tekjuviðmið hjóna / sambýlisfólks
Gjald
Tekjur undir 487.500 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 487.501 - 585.000 kr. á mánuði
538 kr. hver klukkustund
Tekjur 585.001 - 702.000 kr. á mánuði
1.013 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 702.001 kr. á mánuði
1.882 kr. hver klukkustund

Önnur þjónusta

Tegund þjónustu
Gjald
Akstursþjónusta fatlaðs fólks innanbæjar
skv. gjaldskrá Strætó
Dagdvöl aldraðra, tómstundadaggjald
1.395 kr.
Félagsstarf athvarfs aldraðra, þjónustukort (þátttakendur greiða sjálfir efnisgjald)
3.106 kr.
Heimsendur matur
1.800 kr. máltíðin
Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð innanbæjar á áætlunartíma strætó
300 kr.

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Gatnagerðagjöld

Tegund fasteignar
Gjald
Einbýlishús
45.013 kr. á fermetra
Parhús, raðhús, tvíbýlishús og keðjuhús
45.013 kr. á fermetra
Fjölbýlishús - A gjöld
30.009 kr. á fermetra
Verslunar- og skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
22.506 kr. á fermetra
Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði
22.506 kr. á fermetra
Aðrar byggingar
22.506 kr. á fermetra
Viðbygging íbúðarhúsa eldri en 15 ára
50% af venjulegu gjaldi af fyrstu 30 m2, fullt gjald eftir það
Endurbygging þaka íbúðarhúsa, án aukningar á nýtingu
án gatnagerðargjalda
Grunnur að gatnagerðargjöldum
300.086 kr. á fermetra

Byggingarleyfisgjöld - íbúðarhúsnæði

Íbúðarhúsnæði
Gjald
Einbýlishús
210.301 kr.
Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð
178.172 kr. á íbúð
Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum
151.884 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri
134.359 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri
116.834 kr. á íbúð
Byggingar- og afgreiðslugjald; lágmarksgjald
20.446 kr.
Minniháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
29.209 kr.
Meiriháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
73.021 kr.
Frístundahús, eitt hús á lóð
131.438 kr.
Frístundahús með gestahúsi
146.043 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
189.855 kr.

Byggingarleyfisgjöld - geymslur

Óeinangraðar geymslur og áþekk hús
Gjald
Gólfflötur að 99 fermetrum
23.367 kr.
Gólfflötur 100 - 199 fermetrar
35.050 kr.
Gólfflötur 200 - 499 fermetrar
58.417 kr.
Gólfflötur 500 - 799 fermetrar
116.834 kr.
Gólfflötur 800 - 1.999 fermetrar
350.502 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
540.357 kr.
Yfirferð sérteikningar sk. reikningi, hámark
189.855 kr.

Byggingaleyfisgjöld - atvinnu- og þjónustuhús

Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir, húsnæði með íbúðum
Gjald
Gólfflötur allt að 500 fermetrum
210.301 kr.
Gólfflötur 500 - 1.000 fermetrar
370.948 kr.
Gólfflötur 1.001 - 2.000 fermetrar
543.278 kr.
Gólfflötur 2.001 - 5.000 fermetrar
797.392 kr.
Gólfflötur 5.001 - 7.500 fermetrar
1.095.319 kr.
Gólfflötur frá 7.501 fermetrum
1.460.425 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
219.064 kr.

Byggingaleyfisgjöld - ýmis hús

Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 fermetrar skulu vera þau sömu og byggingarleyfisgjöld af því húsnæði sem byggt er við.

Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar
Gjöld
Sólstofur, garðhús, bílageymslur fyrir mest 2 bíla og viðbyggingar allt að 20 fermetrar
96.388 kr.
Viðbyggingar 20 - 100 fermetrar
1.256 kr á fermetra

Tilkynntar framkvæmdir

Tilkynntar framkvæmdir, samkv. grein 2.3.6 í byggingarreglugerð

Tegund þjónustu
Gjald
Viðbygging allt að 40 fermetrum
119.755 kr.

Vottorð vegna stöðuleyfa

Tegund hýsis og lengd leyfis
Gjald
Gámur, hús, bátur, hljólhýsi, sumarhús o.fl. Leyfi veitt í eitt ár.
23.951 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 1-6 mánuði.
73.021 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 7-12 mánuði.
116.834 kr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld

Tegund þjónustu
Gjald
Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar undir 100 fermetrum
7.594 kr.
Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar yfir 100 fermetra
7.594 kr.
Hver endurskoðaður aðaluppdráttur
23.659 kr.
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt
38.847 kr.
Endurnýjun leyfis án breytinga
16.941 kr.
Úttekt vegna vín- og veitingaleyfa
38.847 kr.
Tímagjald skipulags- og byggingafulltrúa
12.920 kr.
Breytingar á lóðarsamningi
51.991 kr.
Gjald fyrir útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft
14.604 kr.
Gjald fyrir önnur útköll s.s. vettvangsskoðun og mælingar
14.604 kr.
Stöðuleyfi - árgjald sem greiðist einu sinni á ári
73.021 kr.
Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald byggingafulltrúa
20.446 kr.
Gjald fyrir afhendingu grunngagna fyrir skipulagsvinnu
14.604 kr.
Gjald fyrir umsýslu vegna breytingu á deiliskipulagi sbr. 2. mgr. 43. gr.
14.604 kr.
Gjald fyrir umsýslu á deiliskipulagi skv. 43. gr.
58.417 kr.
Úttekt á leiguhúsnæði
33.006 kr.
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa
33.006 kr.
Ástandsskoðun húss
33.006 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Eignarhlutar
Gjald
2-3 eignir eða viðauki við eignaskiptayfirlýsingu
16.330 kr.
4-12 eignir
22.180 kr.
13-19 eignir
33.880 kr.
20-29 eignir
45.580 kr.
30-39 eignir
57.280 kr.
40-49 eignir
68.980 kr.
50-69 eignir
80.680 kr.
70-99 eignir
92.380 kr.
100 eða fleiri eignir
115.780 kr.

Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

Framkvæmdaleyfi

Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

Tegund þjónustu
Gjald
Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
219.064 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
116.834 kr.
Eftirlit umfram viðmiðunargjald
43.813 kr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
20.446 kr.
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
219.064 kr.
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
146.043 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 36 gr.
87.626 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
20.446 kr.
Nýtt deiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
219.064 kr.

Verulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
219.064 kr.

Óverulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breytingar á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
146.043 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 43. gr.
87.626 kr.
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 3. mgr. 44. gr.
37.971 kr.

Grenndarkynning

Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald samkvæmt tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

Tegund þjónustu
Gjald
Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. deiliskipulag ekki fyrir hendi
93.467 kr.
Grenndarkynning, sbr. 44. gr fyrir byggingarleyfisumsókn
27.748 kr.

Breytingar á lóðablöðum

Vegna breytinga á lóðablöðum er heimilt að innheimta útlagðan kostnað.

Breytingar á lóðablöðum
Gjald
Útlagður kostnaður
Samkvæmt reikningi

Gjaldskrá íþrótta- og tómstundamála

Prenta gjaldskrá
Félagsmiðstöðvar
Gjald
Þátttökugjald sumarnámskeiða í samvinnu við Vinnuskóla
6.680 kr. (nemendur greiða sjálfir efnisgjald)

Íþróttaakademían - leiga

Íþróttaakademían
Gjald
Ráðstefnusalur hver klukkustund
4.300 kr.
Ráðstefnusalur allur dagurinn
43.000 kr.

Íþróttahús - leiga

Íþróttahús
Gjald
Reykjaneshöll, allur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
36.700 kr.
Reykjaneshöll, hálfur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
18.400 kr.
Reykjaneshöll, allur salurinn, daggjald
273.000 kr.
Sunnubraut 34, A salur, allur salurinn hver klukkustund
10.200 kr.
Sunnubraut 34, B-salur, allur salurinn hver klukkustund
8.000 kr.
Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkurskóla, allur salurinn hver klukkustund
8.000 kr.
Íþróttasalur Myllubakkaskóla, allur salurinn hver klukkustund
4.750 kr.
Sundmiðstöð, kjallari, allur salurinn hver klukkustund
4.750 kr.
Sundlaug í Akurskóla, Njarðvíkur- og Heiðarskóla (12,5x8 m) hver klukkustund
8.000 kr.
Sundlaug í Sundmiðstöð við Sunnubraut (25x12,5 m) hver klukkustund
9.250 kr.

Gjaldskrá menningarmála

Duus Safnahús

Börn, unglingar að 18 ára aldri og öryrkjar fá ókeypis aðgang.

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr hver gestur
Aldraðir, námsmenn 18 ára og eldri kr.pr.gest
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 20 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Leiðsögn á opnunartíma:
Sérfræðileiðsögn um sýningar
skv. Gjaldskrá viðkomandi safns, Listasafns eða Byggðasafns
Leiðsögn utan opnunartíma:
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Duus Safnahús (s. 420 3245)
Menningarkort Reykjanesbæjar
2.000 kr. árgjald

Bókasafn Reykjanesbæjar

Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar að 18 ára aldri fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa.

Tegund þjónustu
Gjald
Árgjald fyrir 18 ára og eldri
2.500 kr.
Árgjald fyrirtækja
4.300 kr.
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða
4.300 kr.
Internetaðgangur, hámark 1 klst.
530 kr. hvert skipti
Dagsektir DVD myndir (að hámarki þó 1.500 kr.)
540 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á bókum
30 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á nýsigögnum
90 kr. á dag framyfir útlánatíma

Hljómahöll

Börn, unglingar að 18 ára aldri og öryrkjar fá ókeypis aðgang.

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir aldraða og námsmenn 18 ára og eldri
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir hóp ef fleiri en 80 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Hljómahöll (s. 420 1030)
Menningarkort Reykjanesbæjar
2.000 kr. árgjald

Byggðasafn

Tegund þjónustu
Gjald
Sérfræðileiðsögn um sýningar
21.400 kr.
Móttaka hópa, annarra en skólahópa, í Stekkjarkoti eða Duus
21.400 kr.
Útseld vinna sérfræðings
14.880 kr. hver klukkustund
Skönnun gamalla mynda
1.825 kr. hver mynd
Afnot og birting ljósmynda og fleira:
- Ljósmynd til einkanota
4.400 kr.
- Mynd til notkunar í bók, kápa
22.320 kr.
- Mynd til notkunar í bók, innisíður
11.160 kr.
- Mynd til notkunar í bók, kápa - endurútgáfa
11.160 kr.
- Mynd til notkunar í bók, innisíður - endurútgáfa
6.200 kr.
- Mynd til notkunar í dagblaði
8.680 kr.
- Sjónvarp, fyrsta birting
11.160 kr.
- Sjónvarp, önnur birting
6.200 kr.
- Kynningarrit
23.500 kr.
- Auglýsingar
30.100 kr.
- Póstkort, vörur og minjagripir, allt að 1.000 eintök
20.460 kr.
- Birtingaréttur fyrir mynd á sýningu
11.160 kr.

Listaskóli barna

Listaskóli barna
Gjald
Þátttökugjald
20.000 kr.

Frístundaskóli og Skólamatur

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Frístundaskóli (síðdegishressing innifalin)
21.887 kr. á mánuði
Síðdegishressing
180 kr. á dag
Tímagjald
476 kr. hver klukkustund
Skólamáltíð í áskrift (foreldrar greiða einungis máltíð fyrir tvö börn, önnur fá frítt)
577 kr. hver máltíð
Frístundarskólagjöld eru greidd eftirá, gjalddagi er síðasti dagur mánðar og eindagi 20 dögum síðar

Fjölskylduafsláttur - frístundaskóli

Fjölskylduafsláttur (gildir eingöngu af tímagjaldi) gildir milli skólastiga, þ.e. dagforeldra, leikskóla og frístundaskóla.

Fjölskylduafsláttur frístundaskóla (eingöngu af tímagjaldi)
Greiðsluhlutfall
Fyrir annað barn er greitt
75%
Fyrir þriðja barn er greitt
75%
Fyrir fjórða barn er greitt
Frítt

Leikskólar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá leikskóla í Reykjanesbæ.

Tímagjald, dæmi: Ef barn er 8 klst. á dag í leikskóla er tímagjaldið fyrir mánuðinn 4.232 kr. x 8 = 33.856 kr. Ofan á tímagjald leggst síðan matargjald.

Sjá einnig reiknivél leikskólagjalda.

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Tímagjald
4.232 kr.
Niðurgreitt tímagjald
3.188 kr.
Tímagjald milli 16 og 17
6.382 kr.
Lágmarkstími
4 klst.
Hámarkstími
9 klst.
Matargjald leikskólabarna
11.245 kr. á mánuði
Gjaldið skiptist á eftirfarandi hátt:
- Morgunhressing
2.843 kr. á mánuði
- Hádegismatur
5.561 kr. á mánuði
- Síðdegishressing
2.843 kr. á mánuði
Leikskólagjöld eru greidd fyrirfram.
Gjalddagi er 1. dag mánaðar og eindagi er 20 dögum síðar.

Hægt er að sækja um niðurgreiðslu tímagjalds fyrir:

  • Börn einstæðra foreldra
  • Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15 einingar á önn í framhaldsskóla eða 30 einingar í háskóla)

Endurnýja þarf umsókn um niðurgreiðslu tímagjalds í ágúst ár hvert. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna.

Foreldrar sem eiga barn eldra en 12 mánaða og annað á leikskóla eða í frístund  eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi.

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur er eingöngu af tímagjaldi.

Tegund
Afsláttur
- fyrir annað barnið er greitt
50%
- fyrir þriðja barnið er greitt
Frítt
- fyrir fjórða barnið er greitt
Frítt

Tónlistarskóli

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Tónlistarskóla í Reykjanesbæ. Gjald miðast við skólaárið.

Gjaldskrá

Námsgrein
Hálft nám
Heilt nám
Hljóðfæradeild, grunn- og miðnám, öll hljóðfæri
81.150 kr.
124.840 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, öll hljóðfæri nema gítar og píanó, með 15 mín. undirleik á viku
113.920 kr.
163.850 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, gítar og píanó
99.880 kr.
140.450 kr
Suzuki nám
81.150 kr.
124.840 kr
Söngdeild:
-án undirleiks
101.430 kr.
143.570 kr.
-með undirleik, 20 mín. á viku
120.160 kr.
174.790 kr.
-með undirleik, 30 mín. á viku
132.640 kr.
190.370 kr.
Rythmísk deild (söngur)
81.150 kr.
124.840 kr.
Valgreinar:
-aukahljóðfæri, allt nema söngur
49.310 kr.
76.470 kr.
-aukahljóðfæri, söngur
55.500 kr.
85.830 kr.

Önnur gjöld

Námsgrein
Gjald
Tónfræðigreinar eingöngu
54.630 kr.
Tónsmíðar og tónver
31.210 kr.
Undirleikur, hljóðfæradeild í grunn og miðnámi, 15 mín. á viku
35.110 kr.
Hljóðfæraleiga, ársleiga
17.630 kr.
Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist við
5% umsýslugjald

Fjölskylduafsláttur

Tegund
Afsláttur
Fyrir 2 nemendur á heimili
5% af heildargjöldum beggja
Fyrir 3 nemendur á heimili
10% af heildargjöldum allra
Fyrir 4 eða fleiri nemendur á heimili
20% af heildargjöldum allra

Sundlaugar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá sundlauga í Reykjanesbæ

Gjaldskrá

*Börn 10 – 18 ára búsett í Reykjanesbæ fá fría árs áfyllingu gegn framvísun á útgefnu aðgangskorti.

**Kaupa þarf aðgangskort til áfyllingar, fyrir 10 miða, 30 miða og árskort.

Frír aðgangur fyrir börn yngri en 10 ára

Frá 01.01.2024
Stakt gjald
10 miðar
30 miðar
Árskort
Fullorðnir
1.200 kr.
5.600 kr.
13.650 kr.
37.000 kr.
Börn 10 - 18 ára*
220 kr.
1.400 kr.
10.200 kr.
67 ára og eldri
220 kr.
4.150 kr.
15.000 kr.
Öryrkjar
220 kr.
4.150 kr.
10.200 kr.
Kortagjald fullorðnir**
1.200 kr.
Kortagjald 10 -18 ára**
800 kr.

Leiga

Tegund
Gjald
Leiga á sundfatnaði og handklæði
900 kr. Hvert skipti
Bleyjugjald fyrir ungabörn
140 kr. Hvert skipti

Önnur þjónusta

Prenta gjaldskrá
Önnur þjónusta
Ljósrit
100 kr. hvert blað