Fasteignagjöld og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Reykjanesbæ er 14,52%.

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2019. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum vegna hennar.  Með því að smella á þennan tengil opnast pdf skjal með upplýsingum um afslátt, viðmiðunartekjur og reglur.

Gjalddagar fasteignagjalda eru alls 10, frá 1. febrúar  til og með 1. nóvember. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.

Fasteignaskattur
Gjald
Íbúarhúsnæði, A-stofn
0,36% af heildarfasteignamati
Opinberar byggingar, B-stofn
1,32% af heildarfasteignamati
Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn
1,65% af heildarfasteignamati
Hesthús
0,36% af heildarfasteignamati

Önnur gjöld

Tegund gjalds
Gjald
Lóðarleiga (25% afsláttur til þeirra sem greiða 2%)
2,00% af lóðarmati
Vatnsgjald
HS Veitur ehf. sjá um álagningu og innheimtu
Fráveitugjald / Holræsagjald, íbúðarhúsnæði
0,15% af heilarfasteignamati
Fráveitugjald / Holræsagjald, atvinnuhúsnæði
0,35% af heilarfasteignamati
Sorphirðugjald
16.923 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir
Sorpeyðingargjald
27.609 kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir

Önnur þjónusta

Prenta gjaldskrá
Önnur þjónusta
Ljósrit
100 kr. hvert blað

Almenningssamgöngur

Prenta gjaldskrá

Strætókort eru seld í Bókasafni Reykjanesbæjar, Sundmiðstöð við Sunnubraut, Íþróttamiðstöð Njarðvíkur, Rokkasafni Íslands, Hljómahöll og Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Duus Safnahúsum. Hægt er að fá skiptimiða í vögnum en vagnstjórar eru ekki með skiptimynt.

Alenningsamgöngur
Gjald
Árskort
5.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir börn á aldrinum 6 - 18 ára
2.000 kr.
Afsláttarkort (árskort) fyrir aldraða og öryrkja
2.000 kr.
Stakur miði
300 kr.
Akstursþjónusta fatlaðs fólks, stakur miði
150 kr.
Akstursþjónusta aldraðra, stakur miði
300 kr.

Gjaldskrá velferðar/félagsþjónustu

Heimaþjónusta/heimilishjálp - einstaklingar

Tekjuviðmið
Gjald
Tekjur undir 300.000 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 300.001 - 360.000 kr. á mánuði
424 kr. hver klukkustund
Tekjur 360.001 - 431.999 kr. á mánuði
800 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 432.000 kr. á mánuði
1.486 kr. hver klukkustund

Heimaþjónusta/heimilishjálp - hjón/sambýlisfólk

Tekjuviðmið
Gjald
Tekjur undir 487.500 kr. á mánuði
0 kr.
Tekjur 487.501 - 585.000 kr. á mánuði
424 kr. hver klukkustund
Tekjur 585.001 - 702.000 kr. á mánuði
800 kr. hver klukkustund
Tekjur frá 702.001 kr. á mánuði
1.486 kr. hver klukkustund

Önnur þjónusta

Tegund þjónustu
Gjald
Akstursþjónusta fatlaðs fólks innanbæjar
300 kr. hver ferð á áætlunartíma Strætó
Dagdvöl aldraðra, tómstundadaggjald
1.133 kr.
Félagsstarf athvarfs aldraðra, þjónustukort (þátttaendur greiða sjálfir efnisgjald)
2.524 kr.
Akstur vegna heimsendingar á máltíð
284 kr. fyrir hverja máltíð
Akstursþjónusta aldraðra innanbæjar
Skv. gjaldskrá Strætó

Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá um gatnagerðargjald í Reykjanesbæ var samþykkt í bæjarstjórn þann 4. júní 2019.

Gatnagerðagjöld

Tegund fasteignar
Gjald
Einbýlishús
29.727 kr. á fermetra
Parhús, raðhús, tvíbýlishús og keðjuhús
22.867 kr. á fermetra
Fjölbýlishús
10.976 kr. á fermetra
Verslunar- og skrifstofu- og þjónustuhúsnæði
17.150 kr. á fermetra
Iðnaðar-, geymslu- og annað atvinnuhúsnæði
17.150 kr. á fermetra
Aðrar byggingar
17.150 kr. á fermetra
Viðbygging íbúðarhúsa eldri en 15 ára
50% af venjulegu gjaldi
Endurbygging þaka íbúðarhúsa, án aukningar á nýtingu
0 kr.

Byggingarleyfisgjöld - íbúðarhúsnæði

Íbúðarhúsnæði
Gjald
Einbýlishús
159.879 kr.
Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð
135.453 kr. á íbúð
Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum
115.468 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri
102.145 kr. á íbúð
Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri
88.822 kr. á íbúð
Byggingar- og afgreiðslugjald; lágmarksgjald
15.544 kr.
Minniháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
22.205 kr.
Meiriháttar breytingar á útliti og innra skipulagi
553.513 kr.
Frístundahús, eitt hús á lóð
99.924 kr.
Frístundahús með gestahúsi
111.027 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. rikningi, hámark
144.335 kr.

Byggingarleyfisgjöld - geymslur

Óeinangraðar geymslur og áþekk hús
Gjald
Gólfflötur að 99 fermetrum
17.764 kr.
Gólfflötur 100 - 199 fermetrar
26.646 kr.
Gólfflötur 200 - 499 fermetrar
44.411 kr.
Gólfflötur 500 - 799 fermetrar
88.822 kr.
Gólfflötur 800 - 1.999 fermetrar
266.465 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
410.800 kr.
Yfirferð sérteikningar sk. reikningi, hámark
144.335 kr.

Byggingaleyfisgjöld - atvinnu- og þjónustuhús

Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir, húsnæði með íbúðum
Gjald
Gólfflötur allt að 500 fermetrum
159.879 kr.
Gólfflötur 500 - 1.000 fermetrar
282.008 kr.
Gólfflötur 1.001 - 2.000 fermetrar
413.020 kr.
Gólfflötur 2.002 - 5.000 fermetrar
606.207 kr.
Gólfflötur 5.001 - 7.500 fermetrar
832.702 kr.
Gólfflötur frá 2.000 fermetrum
1.110.269 kr.
Yfirferð sérteikningar skv. reikningi, hámark
166.540 kr.

Byggingaleyfisgjöld - ýmis hús

Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 fermetrar skulu vera þau sömu og byggingarleyfisgjöld af því húsnæði sem byggt er við.

Kostnaður við tilkynntar framkvæmdir er kr. 83.438 kr. fyrir viðbyggingu allt að 40 fermetrum, skv. grein 2.3.6 í byggingarreglugerð.

Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar
Gjöld
Sólstofur, garðhús, bílageymslur fyrir mest 2 bíla og viðbyggingar allt að 20 fermetrar
73.278 kr.
Viðbyggingar 20 - 100 fermetrar
955 kr á fermetra

Vottorð vegna stöðuleyfa

Tegund hýsis og lengd leyfis
Gjald
Gámur, hús, bátur, hljólhýsi, sumarhús o.fl. Leyfi veitt í eitt ár.
16.688 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 1-6 mánuði.
50.877 kr.
Söluvagn og söluskúr. Leyfi veitt í 7-12 mánuði.
81.403 kr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld

Tegund þjónustu
Gjald
Tímagjald byggingafulltrúa
12.920 kr.
Breytingar á lóðasamningi
36.224 kr.
Gjald fyrir útkall þegar verk reynist ekki úttektarhæft
10.175 kr.
Gjald fyrir útkall önnur útköll s.s. vettvangsskoðun og mælingar
10.175 kr.
Stöðuleyfi - árgjald sem greiðist einu sinni á ári
50.877 kr.
Afgreiðslu- og fyrirspurnargjald byggingafulltrúa
14.246 kr.
Úttekt á leiguhúsnæði
22.996 kr.
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa
22.996 kr.
Ástandsskoðun húss
22.996 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Eignarhlutar
Gjald
2-3 eignir
16.330 kr.
4-12 eignir
22.180 kr.
13-19 eignir
33.880 kr.
22-29 eignir
45.580 kr.
30-39 eignir
57.280 kr.
40-49 eignir
68.980 kr.
50-69 eignir
80.680 kr.
70-99 eignir
92.380 kr.
100 eða fleiri eignir
115.780 kr.

Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

Framkvæmdaleyfi

Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

Tegund þjónustu
Gjald
Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
160.000 kr.
Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
84.000 kr.
Eftirlit umfram viðmiðunargjald
32.000 kr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
15.000 kr.
Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
160.000 kr.
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
105.000 kr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

Tegund þjónustu
Gjald
Afgreiðslugjald
15.000 kr.
Nýtt deiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
160.000 kr.

Verulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
Samkvæmt reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
152.631 kr.

Óverulegar breytingar

Tegund þjónustu
Gjald
Breytingar á deiliskipuagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
105.000 kr.

Grenndarkynning

Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald skv. tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

Tegund þjónustu
Gjald
Aukagjald
17.000 kr.
Grenndarkynning 43. og 44. gr.
20.000 kr.

Breytingar á lóðablöðum

Vegna breytinga á lóðablöðum er heimilt að innheimta útlagðan kostnað.

Breytingar á lóðablöðum
Gjald
Útlagður kostnaður
Samkvæmt reikningi

Gjaldskrá íþrótta- og tómstundamála

Prenta gjaldskrá
Félagsmiðstöðvar
Gjald
Þátttaka í sumarnámskeiði í samvinnu við Vinnuskóla
5,700 kr.

Íþróttaakademían - leiga

Íþróttaakademían
Gjald
Ráðstefnusalur hver klukkustund
3.350 kr.
Ráðstefnusalur allur dagurinn
33.500 kr.

Íþróttahús - leiga

Íþróttahús
Gjald
Reykjaneshöll, allur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
28.670 kr.
Reykjaneshöll, hálfur salurinn hverjar 50 mínútur alla daga
14.335 kr.
Reykjaneshöll, allur salurinn, daggjald
213.000 kr.
Sunnubraut 34, A salur, allur salurinn hver klukkustund
8.020 kr.
Sunnubraut 34, B-salur, allur salurinn hver klukkustund
6.260 kr.
Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkurskóla, allur salurinn hver klukkustund
6.260 kr.
Íþróttasalur Myllubakkaskóla, allur salurinn hver klukkustund
3.740 kr.
Sundmiðstöð, kjallari, allur salurinn hver klukkustund
3.730 kr.
Sundlaug í Akurskóla, Njarðvíkur- og Heiðarskóla (12,5x8 m) hver klukkustund
6.260 kr.
Sundlaug í Sundmiðstöð við Sunnubraut (25x12,5 m) hver klukkustund
7.255

Gjaldskrá menningarmála

Duus Safnahús

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.000 kr hver gestur
Aðgagnseyrir fyrir hóp ef fleiri en 20 manns eru í hópnum
500 kr. hver gestur
Leiðsögn á opnunartíma:
- Stutt kynning og gestur eru á sínum eigin vegum á sýningu
Aðgangseyrir
- Sérpöntuð leiðsögn fyrir 1-20 manns
20.000 kr. auk aðgangseyris
Leiðsögn utan opnunartíma:
- Stutt kynning og gestur eru á sínum eigin vegum á sýningu
20.000 kr. auk aðgangseyris
- Sérpöntuð leiðsögn fyrir 1-20 manns
30.000 kr. auk aðgangseyris
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Duus Safnahús (s. 420 3245)

Bókasafn Reykjanesbæjar

Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar að 18 ára aldri fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa.

Tegund þjónustu
Gjald
Árgjald fyrir 18 ára og eldri
1.950 kr.
Árgjald fyrirtækja
3.400 kr.
Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða
3.400 kr.
Internetaðgangur, hámark 1 klst.
420 kr. hvert skipti
Dagsektir DVD myndir
430 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á bókum
21 kr. á dag framyfir útlánatíma
Dagsektir á nýsigögnum
67 kr. á dag framyfir útlánatíma

Hljómahöll

Aðgangseyrir
Gjald
Aðgangseyrir fyrir 18 ára og eldri
1.500 kr. hver gestur
Aðgangseyrir fyrir öryrkja, aldraða og námsmenn 18 ára og eldri
1.200 kr. hver gestur
Aðgagnseyrir fyrir hóp ef fleiri en 10 manns eru í hópnum
1.200 kr. hver gestur
Aðgagnseyrir fyrir hóp ef fleiri en 80 manns eru í hópnum
1.000 kr. hver gestur
Salaleiga og önnur þjónusta
Hafa þarf samband við Hljómahöll (s. 420 1030)

Byggðasafn

Tegund þjónustu
Gjald
Útseld vinna sérfræðings
9.500 kr. hver klukkustund
Skönnun gamalla mynda
1.650 kr. hver mynd
Afnot og birting ljósmynda og fleira:
- Ljósmynd til einkanota
4.500 kr.
- Mynd til notkunar í bók
9.700 kr.
- Mynd til notkunar í dagblaði
7.200 kr.
- Sjónvarp, fyrsta birting
7.200 kr.
- Kynningarrit
19.700 kr.
- Auglýsingar
25.000 kr.
- Dagatöl og póstkort
18.500 kr.
- Birtingaréttur fyrir mynd á sýningu
8.500 kr.

Listaskóli barna

Listaskóli barna
Gjald
Þátttökugjald
15.000 kr.

Frístundaskóli og Skólamatur

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Frístundaskóli (síðdegishressing innifalin)
16.980 kr. á mánuði
Síðdegishressing
129 kr. á dag
Tímagjald
376 kr. hver klukkustund
Skólamáltíð í áskrift
398 kr. hver máltíð

Fjölskylduafsláttur - frístundaskóli

Fjölskylduafsláttur (gildir eingöngu af tímagjaldi) gildir milli skólastiga, þ.e. dagforeldra, leikskóla og frístundaskóla.

Fjöldkylduafsláttur frístundaskóla (eingöngu af tímagjaldi)
Greiðsluhlutfall
Fyrir annað barn er greitt
75%
Fyrir þriðja barn er greitt
75%
Fyrir fjórða barn er greitt
0 kr. (frítt)

Leikskólar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá leikskóla í Reykjanesbæ.

Tímagjald, dæmi: Ef barn er 8 klst. á dag í leikskóla er tímagjaldið fyrir mánuðinn 3.342 kr. x 8 = 26.736 kr. Ofan á tímagjald leggst síðan matargjald.

Gjaldskrá

Þjónusta
Gjald
Tímagjald
3.342 kr. miðað við 8 klst. á dag
Forgangshópar tímagjald
2.518 kr.
Lágmarkstími
4 klst.
Hámarkstími
9 klst.
Heilarmatargjald leikskólabarna
8.884 kr. á mánuði
Gjaldið skiptist á eftirfarandi hátt:
- Morgunhressing
2.245 kr. á mánuði
- Hádegismatur
4.393 kr. á mánuði
- Síðdegishressing
2.245kr. á mánuði

Forgangur / niðurgreiðslur leikskólagjalda fyrir eitt eða öll eftirtalin atriði:

  • Börn einstæðra foreldra
  • Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15/30 ein á önn)
  • Börn sem búa við félagslega erfiðleika eða erfiðar heimilisaðstæður
  • Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi

Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa og skal umsóknin endurnýjuð árlega fyrir 31. ágúst. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna.

Fjölskylduafsláttur

Fjölskylduafsláttur er eingöngu af tímagjaldi.

Tegund
Afsláttur
- fyrir annað barnið er greitt
50%
- fyrir þriðja barnið er greitt
Frítt
- fyrir fjórða barnið er greitt
Frítt

Tónlistarskóli

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tónlistarskóla í Reykjanesbæ. Gjald miðast við skólaárið.

Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist við 5% umsýslugjald.

Gjaldskrá

Námsgrein
Hálft nám
Heilt nám
Hljóðfæradeild, grunn- og miðnám, öll hljóðfæri
64.105 kr.
98.615 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, öll hljóðfæri nema gítar og píanó, með 15 mín. undirleik á viku
89.990 kr.
129.435 kr.
Hljóðfæradeild, framhaldsnám, gítar og píanó
78.895 kr.
110.945 kr
Suzuki nám
64.105 kr.
98.615 kr
Söngdeild:
-án undirleiks
80.125 kr.
113.410 kr.
-með undirleik, 20 mín. á viku
94.925 kr.
138.065 kr.
-með undirleik, 30 mín. á viku
104.780 kr.
150.390 kr.
Rythmísk deild (söngur)
64.105 kr.
98.615 kr.
Valgreinar:
-aukahljóðfæri, allt nema söngur
38.955 kr.
60.405 kr.
-aukahljóðfæri, söngur
43.885 kr.
67.800 kr.

Önnur gjöld

Námsgrein
Gjald
Tónfræðigreinar eingöngu
43.150 kr.
Tónsmíðar og tónver
24.655 kr.
Undirleikur, hljóðfæradeild í grunn og miðnámi, 15 mín. á viku
27.735 kr.
Hljóðfæraleiga, ársleiga
13.935

Fjölskylduafsláttur

Tegund
Afsláttur
Fyrir 2 börn
5% af heildargjöldum beggja
Fyrir 3 börn
10% af heildargjöldum allra
Fyrir 4 börn eða fleiri
20% af heildargjöldum allra

Sundlaugar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá sundlauga í Reykjanesbæ

Gjaldskrá

Frá 01.01.2019
Stakt gjald
10 miðar
30 miðar
Árskort
Börn til 10 ára aldurs
Frítt
Börn 10 - 15 ára
150 kr.
1.000 kr
7.500 kr.
Fullorðnir
900 kr.
4.300 kr.
10.400 kr.
28.000 kr.
Aldraðir og öryrkjar
160 kr.
3.185 kr.
7.955 kr.
Bleyjugjald fyrir ungabörn
110 kr.

Leiga

Tegund
Gjald
Sundföt
700 kr. hvert skipti
Handklæði
700 kr. hvert skipti