Allir með undirskrift

Safnreitaskil

Með því að skrifa undir Allir með sáttmálann einsetur fólk sér að leggja sig fram um hlýlegt viðmót og alúð gagnvart fjölskyldu, vinum, samstarfsfélögum, nágrönnum og öðru samferðafólki óháð kyni, aldri, uppruna, fötlun, kynhneigð, skoðunum og trúarbrögðum.

Ég mun leggja mig sérstaklega fram um að:

 • Bera virðingu fyrir fólki og taka tillit til annarra.
 • Einblína á það jákvæða og góða í samferðafólki mínu.
 • Láta mig aðra varða og gefa þeim tækifæri til þess að vera hluti af samfélagsheildinni.  
 • Styðja sérstaklega þá sem reynist það meiri áskorun en öðrum að taka þátt í samfélaginu.
 • Rækta jákvæð tengsl við fjölskyldu, vini, samstarfsfólk og nágranna og stuðla þannig að hamingju minni og vellíðan, sem og annarra.

Dæmi um hvernig hægt er að sýna vilja í verki:

 • Þegar ég mæti fólki úti á götu eða í verslun þá heilsa ég og sýni hlýlegt viðmót.
 • Ég er tilbúin(n) til þess að opna fyrir nýja vináttu og kunningsskap.
 • Ég legg mig fram um að læra nöfnin á börnunum sem eru með mínum börnum í skóla og tómstundum.
 • Þegar ég sé eða finn að barni líður illa þá veiti ég því athygli og athuga hvort ég geti aðstoðað.
 • Þegar ég hef fengið nýjar mikilvægar upplýsingar, t.d. frá Almannavörnum, þá upplýsi ég fólk í mínu nærumhverfi sem kann að vera ómeðvitað um þær upplýsingar.
 • Þegar ég mæti á viðburði í skóla barna minna þá legg ég mig fram um að spjalla við þá sem virðast þekkja fáa eða enga.
 • Þegar ég fer með börnin mín á íþróttamót þá athuga ég hvort einhverjir foreldrar eru að fara í fyrsta skipti á mót  og býðst til þess að veita þeim gagnlegar upplýsingar.
Safnreitaskil

(EN) Allir með! Agreement

By signing Allir með (All Inclusive) agreement, people are vouching to push themselves to exhibit a particularly kind attitude and affection towards family, friends, colleagues, neighbors and other fellow travelers; regardless of their gender, age, origin, disability, sexual orientation, beliefs or religion.

I will strive to:

 • Show other people respect and consideration.
 • Focus on the positive and good qualities of my fellow travelers.
 • Concern myself with their wellbeing and provide them with opportunities to participate in society as a whole. 
 • Give special support to those that find it more challenging to participate in society.
 • Foster positive relations with family, friends, co-workers and neighbors; and thereby promote the well-being of others and myself.

Examples of how you can put this into practice:

 • When I meet people out in the street or in stores, I greet people warmly and show a kind disposition.
 • I am willing to open myself up to making new friends and acquaintances.
 • I will strive to learn the names of the children that attend school or pursue hobbies with my children.
 • When I notice or feel that a child is not feeling well, then I pay attention to them and make myself available.
 • When I have been given urgent information, such as from the Civil Protection Services, I notify people around me that may not be aware of that information.
 • When I attend events at my children’s school, I will make an effort to chat with those that do not seem to know many others, or anyone there.
 • When I take my children to sporting events, I check if other parents are attending the tournament for the first time and volunteer to provide them with useful information.

(PL) Allir með - Wszyscy razem

Podpisując umowę Allir með (Wszyscy razem), ludzie zobowiązują się do okazywania szczególnie życzliwej postawy i przywiązania do rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów i innych osób; niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, przekonań czy religii.

Dołożę wszelkich starań, aby:

 • Okazywać innym ludziom szacunek i troskę.
 • Skoncentrować się na pozytywnych i dobrych cechach moich towarzyszy.
 • Troszczyć się o ich dobre samopoczucie i zapewnienie im możliwości bycia częścią społeczności.
 • Szczególnie wspierać tych, którym trudniej jest uczestniczyć w życiu społecznym.
 • Wspierać i pielęgnować pozytywne relacje z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i sąsiadami; a tym samym promować szczęście i dobre samopoczucie swoje i innych.

Przykłady, jak możesz to zastosować w życiu codziennym:

 • Gdy spotykam ludzi na ulicy lub w sklepach, serdecznie się z nimi witam i okazuję przyjazne usposobienie.
 • Jestem gotowy, aby otworzyć się na nowe przyjaźnie i znajomości.
 • Staram się poznać imiona dzieci, które uczą się z moimi dziećmi w szkole i bawią się z nimi w czasie wolnym.
 • Gdy zauważam, że dziecko nie czuje się dobrze, zwracam na to uwagę i staram się mu pomóc.
 • Gdy otrzymuję ważne informacje, np. od Department Ochrony Ludności, powiadamiam osoby wokół mnie, które mogą nie być świadome tych informacji.
 • Gdy uczęszczam na wydarzenie w szkole moich dzieci, staram się rozmawiać z tymi, którzy wydają się być z boku bo nie mają wielu znajomych, lub nie znają nikogo.
 • Gdy zabieram moje dzieci na wydarzenia sportowe, sprawdzam, czy inni rodzice jadą na turniej po raz pierwszy i dobrowolnie udzielam im przydatnych informacji.

Nafn og kennitala eru vistuð í vefkerfi vinnsluaðila og gerður hefur verið samningur þar að lútandi til að tryggja öryggi gagna. Aðgangur að gögnum er takmarkaður við fámennan hóp starfsmanna Reykjanesbæjar, sem hefur ritstjórnaraðgang að vefsíðu sveitarfélagsinsHægt er að óskað eftir því að láta eyða út sínu nafni og kennitölu.