Skipulagsfulltrúi

Skipulagsfulltrúi undirbýr erindi fyrir fundi umhverfis- og skipulagsráðs og þurfa erindi að berast til hans. Skipulagsfulltrúi metur hvort fylgigögn með erindi séu fullnægjandi svo hægt sé að afgreiða það á fundi ráðsins. Umhverfis- og skipulagsráð fundar að jafnaði annan og fjórða föstudag hvers mánaðar. Erindi fyrir fund þarf að bera í síðasta lagi viku fyrir fund.

Aðalskipulag

Aðalskipulag er stefnuyfirlýsing bæjarstjórnar um þróun byggðar, landnotkun og legu helstu umferðaræða innan bæjarfélagsins og er því leiðbeinandi um uppbyggingu þess.  Gildistími aðalskipulags er 15 ár en það ber að endurskoða á fjögurra ára fresti.

Deiliskipulag

Deiliskipulag er nánari útfærsla á ákveðnum reitum innan aðalskipulags og verður að vera í samræmi við það.

Í deiliskipulagi er gerð grein fyrir notkun lands, legu gatna, lóða, íbúðarhúsa, atvinnu- og þjónustuhúsnæðis, stofnana, leiksvæða, útivistarsvæða og annars er þurfa þykir.
Auk uppdrátta eru gerðir skilmálar um útfærslu skipulagsins og framkvæmdir á hverri lóð.

Áður en deiliskipulag er samþykkt í bæjarstjórn og af skipulagi ríkisins er það til sýnis á opinberum stað í a.m.k. sex vikur og eru birtar auglýsingar þar að lútandi. Á þann hátt gefst bæjarbúum kostur á að fylgjast með framvindu skipulagsmála og gera athugasemdir á þeim tíma sem mál eru á vinnslustigi.

Skipulagsauglýsingar

 • Gjaldskrá skipulagsfulltrúa

  Framkvæmdaleyfi

  Samanber skipulagslög nr. 123/2010, gr. 20.

  Tegund þjónustu
  Gjald
  Framkvæmdagjald - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðaukalaga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
  187.168 kr.
  Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir
  99.823 kr.
  Eftirlit umfram viðmiðunargjald
  37.434 kr.

  Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

  Tegund þjónustu
  Gjald
  Afgreiðslugjald
  17.469 kr.
  Breytingar á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 36. gr., - aðkeypt vinna
  Samkvæmt reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 36 gr.
  187.168 kr.
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 36. gr - vegna óverulegra breytinga
  124.778 kr.
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 36 gr.
  74.867 kr.

  Kostnaður vegna deiliskipulags

  Tegund þjónustu
  Gjald
  Afgreiðslugjald
  17.469 kr.
  Nýtt deiliskipulag sbr. 2. mgr. 38. gr. - aðkeypt vinna
  Samkvæmt reikningi
  Umsýslu og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 38. gr
  187.168 kr.

  Verulegar breytingar

  Tegund þjónustu
  Gjald
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 1. mgr. 43. gr. - aðkeypt vinna
  Samkvæmt reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 1. mgr. 43. gr.
  187.168 kr.

  Óverulegar breytingar

  Tegund þjónustu
  Gjald
  Breytingar á deiliskipulagsuppdrætti sbr. 2. mgr. 43. gr.
  124.778 kr.
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 2. mgr. 43. gr.
  74.867 kr.
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður sbr. 3. mgr. 44. gr.
  32.442 kr.

  Grenndarkynning

  Við grenndarkynningu er heimilt að innheimta aukagjald samkvæmt tímagjaldi skipulagsfulltrúa fyrir vinnu umfram það meðalgjald sem kynnt er.

  Tegund þjónustu
  Gjald
  Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. deiliskipulag ekki fyrir hendi
  79.858 kr.
  Grenndarkynning, sbr. 44. gr fyrir byggingarleyfisumsókn
  23.708 kr.

  Breytingar á lóðablöðum

  Vegna breytinga á lóðablöðum er heimilt að innheimta útlagðan kostnað.

  Breytingar á lóðablöðum
  Gjald
  Útlagður kostnaður
  Samkvæmt reikningi