Hvatagreiðslur / Incentive payments

Hvatagreiðslur 4 - 18 ára og 67 ára og eldri - Reglur - Rules - Zasady

English and polish below

 

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur samþykkt að hvatagreiðslur fyrir foreldra barna á aldrinum 4 til 18 ára og 67 ára og eldri (árið sem þau verða 67 ára  gildir) séu kr. 45.000.- frá 1. janúar 2024 til niðurgreiðslu á viðurkenndu íþrótta,- tómstunda- og listgreinastarfi.  Sjá skýringa auglýsingu með því að smella hér Sjá fræðslumyndband hvernig þú nýtir hvatagreiðslur smella hér

Reglur fyrir 67 ára og eldri eru hér  Smelltu r til að skoða auglýsingu um hvatagreiðslur 67 ára og eldri.


Úthlutun hvatagreiðslna fer fram í gegnum Hvata vefskráningar- og greiðslukerfi (Nóri, Sportabler o.s.frv.).

Þegar forráðamenn skrá barn til þátttöku í íþrótt eða tómstund þurfa þeir að haka við kassann „nota hvatagreiðslur“ og þá lækkar upphæð æfingagjalda um þá upphæð sem nemur inneign hvatagreiðslna fyrir barnið.
Greiðslan getur að hámarki numið kostnaði við námskeið. Skilyrði er að um skipulagt starf sé að ræða, sem er stundað undir leiðsögn þjálfara eða kennara/leiðbeinanda.


Hvatagreiðslur sem búið er að ráðstafa í æfingagjöld er ekki hægt að endurgreiða eða bakfæra til viðkomandi.

Hvatagreiðslur nýtast ekki fyrir Frístundaheimili skólanna.

Hafi viðkomandi ekki nýtt sér hvatagreiðslur að hluta eða að fullu falla eftirstöðvar niður um áramót.

Allar fyrirspurnir tengdar hvatagreiðslum skal senda á netfangið hvatagreidslur@reykjanesbaer.is

Samþykkt á 146. fundi íþrótta- og tómstundaráðs Reykjanesbæjar
14. janúar 2021

 

Þetta er svona einfalt:
1. Forráðamaður skráir sig inn Keflavík íþrótta- og ungmennafélag  Umf. Njarðvíkur   Reykjanesbær Félög   Golfklúbbur Suðurnesja 

og smellir á hnappinn námskeið/flokkar í boði fyrir aftan þann iðkanda sem á að skrá. Þegar nýskráningar hefjast mjög oft á haustin þá er hægt að ráðstafa hvatagreiðslunni. Ef að iðkandi er að nýskrá sig í íþrótt hjá Keflavík þá er best að senda tölvupóst á hjordis@keflavik.is og hamundur@umfn.is hjá Njarðvík. 
2. Forráðamaður velur viðeigandi námskeið og smellir á hnappinn skráning í námskeið.
3. Á skráningarsíðunni hakar forráðamaðurinn í reitinn nota hvatagreiðslur. Þá kemur fram hversu háar hvatagreiðslur barnið á inni og sú upphæð dregs frá gjaldinu sem á að greiða. Hægt er að breyta upphæðinni ef ákveðið er að nýta ekki alla upphæðina. Að lokum er gengið frá skráningunni og gjaldið greitt að frádregnum hvatagreiðslum.

Greiðslan getur að hámarki numið kostnaði við námskeið. Skilyrði er að um skipulagt starf sé að ræða, sem er stundað undir leiðsögn þjálfara eða kennara/leiðbeinanda. Hafi viðkomandi ekki nýtt sér hvatagreiðslur að hluta eða að fullu falla eftirstöðvar niður um  áramót

Allar fyrirspurning tengdar hvatagreiðslum skal senda á netfangið hvatagreidslur@reykjanesbaer.is

English version - short tutorial about incentive payment here

The town council of Reykjanesbær has agreed to incentive payments for parents of children of all ages
4 to 18 years are ISK 45,000.- from 1 January 2023 to subsidize the recognition of sports, leisure and arts activities.

The distribution of incentive payments takes place through the Incentive web registration and payment system (Nóri, Sportabler, etc.).
When guardians register a child for participation in sports or leisure, they need to check the box "Use incentive payments" and
then the amount of training fees decreases by the amount equal to the credit of incentive payments for the child.

It's that simple:

 1. Guardian logs in to Hvata Keflavík íþrótta- og ungmennafélag Umf. Njarðvíkur Reykjanesbaer Félög Golfklúbbur Suðurnesja 
  and click on the course / classes available button behind the practitioner to register. When new registrations have very often
  in the autumn it is possible to dispose of the incentive payment. If a practitioner is registering for a sport at Keflavík, it is best to
  send an e-mail to hjordis@keflavik.is and fotbolti@umfn.is at Njarðvík.
 2. The guardian selects the appropriate course and clicks on the course registration button.
 3. On the registration page, the guardian checks the box to use incentive payments. Then it is stated how high incentive payments the child is inside and the amount is deducted from the fee to be paid. You can change the amount if you decide not to use it the entire amount. Finally, the registration is completed and the fee is paid less incentive payments.

The payment can be a maximum of the cost of a course. It is a condition that the work is organized, which is carried out under the guidance of a coach or teacher / instructor. If the person in question has not used incentive payments in part or in full the balance expires at the end of the year

Incentive payments are not used for the schools' leisure centers.

It is a condition that both the child and the parent are domiciled in Reykjanesbær (NOTE a child can only receive incentive payments with the parent with whom the child is domiciled in the case of joint custody).

Incentive payments that have been allocated to training fees cannot be refunded or refunded to the person in question.

All inquiries related to incentive payments should be sent to the e-mail address hvatagreidslur@reykjanesbaer.is

wersja polska - Zobacz krótki film o wypłacie motywacyjnej 

 

Rada miasta Reykjanesbær zgodziła się, aby płatności motywacyjne dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat kwota wynosiła 45000 kr - od 1 stycznia 2023r.
Płatności motywacyjne jest dotacją na uznane zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne.

Dystrybucja płatności motywacyjnych odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji i płatności Nóra. Opiekunowie rejestrując dziecko do uprawiania sportu lub rekreacji muszą zaznaczyć pole „skorzystaj z płatności motywacyjnych”, a następnie wysokość opłat szkoleniowych zostanie zmniejszona o kwotę równą z dotacją.

To takie proste:

 1. Opiekun loguje się na stronę Nóra i klika na dostępny kurs/zajęcia za praktykiem, który ma się zarejestrować.
 2. Opiekun wybiera odpowiedni kurs i klika na przycisk rejestracja na kurs.
 3. Na stronie rejestracji opiekun zaznacza pole, aby skorzystać z płatności motywacyjnych. Wtedy się okazuje, ile płatności motywacyjnych należy się dziecku i ta kwota jest odejmowana od należnej opłaty. Można zmienić kwotę, jeśli zdecydowane jest aby nie wykorzystywać całej kwoty. Na koniec rejestracja jest zakończona i opłata jest uregulowana.

Opłata może wynosić maksymalnie koszt kursu. Warunkiem jest, aby był to kurs zorganizowany, wykonywany pod kierunkiem trenera lub nauczyciela. Jeżeli dana osoba nie wykorzystała płatności motywacyjnych w części lub w całości, to pozostała kwota przepadnie.

Płatności motywacyjne nie są wykorzystywane na świetlicy szkolnej.

Warunkiem jest, aby zarówno dziecko, jak i rodzic mieli miejsce zamieszkania w Reykjanesbær. (UWAGA Dziecko może otrzymać płatności motywacyjne tylko od rodzica, u którego ma legalne miejsce zamieszkania, w przypadku wspólnej opieki nad dzieckiem.)

Wszelkie pytania dotyczące płatności motywacyjnych prosimy kierować na adres e-mail hvatagreidslur@reykjanesbaer.is