21.02.2017 00:00

515. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var haldinn að Tjarnargötu 12 þann 21. febrúar 2017 kl. 17:00.

Viðstaddir: Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Jóhann S. Sigurbergsson, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Davíð Páll Viðarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson.

1. Fundargerðir bæjarráðs 9. og 16. febrúar 2017 (2017010007)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar. Til máls tóku Böðvar Jónsson, Gunnar Þórarinsson,
Guðný Birna Guðmundsdóttir, Árni Sigfússon, Kristinn Þ. Jakobsson og Guðbrandur Einarsson.
Fyrsti liður í fundargerð bæjarráð frá 16. febrúar sl. drög af reglum um sérstakan húsnæðisstuðning er borinn sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 7 atkvæðum meirihluta bæjarstjórnar og Framsóknar gegn 4 atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem vísa í bókun frá 350. fundi velferðaráðs frá 13. febrúar 2017.
Fundargerðirnar samþykktar 11-0 að öðru leyti.

2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 14. febrúar 2017 (2017010147)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Eysteinn Eyjólfsson, Böðvar Jónsson,
Kristinn Þ. Jakobsson, Jóhann S. Sigurbergsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Guðbrandur Einarsson, Árni Sigfússon, Gunnar Þórarinsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson.
Annar liður í fundargerðinni um Valhallarbraut 869 - breyting á deiliskipulagi er borinn sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum. Árni Sigfússon lýsti sig vanhæfan undir 7. lið fundargerðarinnar.
Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti.

3. Fundargerðir stjórnar Reykjaneshafnar 26. janúar, 9., 14. og 16. febrúar 2017
Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar.

2. mál frá 201. fundi stjórnar Reykjaneshafnar 16. febrúar 2017 var tekið sérstaklega fyrir:
„Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 21.000.000 kr. til 7 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Lánið er tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar, sem fellur undir lánshæf verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.
Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila, skuldbindur Reykjanesbær sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.
Jafnframt er Kjartani Má Kjartanssyni, kennitala ekki birt, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar."
Heimildin samþykkt 11-0
Fundargerðirnar samþykktar að öðru leyti 11-0 án umræðu.

4. Fundargerð menningarráðs 8. febrúar 2017 (2017010176)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kolbrún Jóna Pétursdóttir og Baldur Guðmundsson.
Fundargerðin samþykkt 11-0.

5. Fundargerð velferðarráðs 13. febrúar 2017 (2017020056)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.
Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

6. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 14. febrúar 2017 (2017010209)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Árni Sigfússon, bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir,
Kristinn Þ. Jakobsson og Gunnar Þórarinsson.
Fundargerðin samþykkt 11-0.

Fleira ekki gert og fundi slitið.