04.04.2017 00:00

519. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var haldinn að Tjarnargötu 12 þann 4. apríl 2017 kl. 17:00.

Viðstaddir: Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Jóhann S. Sigurbergsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson.

1. Fundargerðir bæjarráðs 23. og 30. mars 2017 (2017010007)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar. Fundargerðirnar samþykktar 11-0 án umræðu.

2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 28. mars 2017 (2017010147)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.
Fyrsti liður í fundargerðinni, Endurskoðun Aðalskipulags – Lokaafgreiðsla er tekinn sérstaklega til afgreiðslu.
Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Böðvar Jónsson, Kristinn Þór Jakobsson, Árni Sigfússon, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Jóhann S Sigurbergsson og Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun bæjarstjórnar.

„Í Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 eru settar fram forsendur, leiðarljós, stefnur um framtíðaruppbyggingu í sveitarfélaginu, sem byggja á breyttum forsendum um íbúaþróun. Aðalskipulagið verður stefnumarkandi heildarsýn um þróun sveitarfélagsins til 2030. Skipulaginu er ætlað að stuðla að hagkvæmri og skynsamlegri nýtingu lands, móta stefnu um þróun byggðar og landnotkunar. Með staðfestingu á Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 fellur úr gildi Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2008-2024. Skipulagsgögn eru: Greinargerð, þéttbýlisuppdráttur, sveitarfélagsuppdráttur og umhverfisskýrsla.
Aðalskipulagið hefur verið unnið skv. 30. og 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og hlotið afgreiðslu skv. 32. gr. skipulagslaga og 9. gr. laga nr. 106/2005 um umhverfismat áætlana. Skipulagstillaga var auglýst 15. desember 2016 til 26. janúar 2017. Alls bárust 15 umsagnir og athugasemdir við auglýsta skipulagstillögu. Bæjarstjórn fellst á afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs á framkomnum athugasemdum. Brugðist hefur verið við ábendingum.

Við afgreiðslu Skipulagsstofnunar komu m.a. fram ábendingar varðandi umfang atvinnuuppbyggingar. Ákveðið er að draga frekar úr uppbyggingarheimildum á skipulagstímabilinu, sérstaklega hvað varðar svæði fyrir verslun og þjónustu, og athafnasvæði. Byggingarheimildir færast því yfir á tímabil eftir árið 2030. Auk þess hefur áfangaskipting verið uppfærð. 

Vegna ört vaxandi íbúafjölda hefur verið ákveðið að rýmka fyrir heimildum fyrir uppbyggingu íbúða og hefur íbúðum fjölgað um 280 frá auglýstri tillögu, til að mæta mögulegri framtíðarþróun.

Umhverfisskýrsla hefur verið uppfærð í samræmi við ábendingar Skipulagsstofnunar. Gerð er skýrari grein fyrir samanburði stefnukosta við mótun aðalskipulagsins, auk þess að gera betur grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum ákveðinnar landnotkunar."

Guðbrandur Einarsson, Árni Sigfússon, Kristinn Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Jóhann S. Sigurbergsson, Böðvar Jónsson og Ingigerður Sæmundsdóttir.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða nýtt Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030.

Tólfti liður í fundargerðinni, Dalsbraut 14-18 – Deiliskipulagsbreyting er borinn sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 11 atkvæðum.
Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti.

3. Fundargerðir barnaverndarnefndar 20. febrúar og 20. mars 2017 (2017010280)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar. Fundargerðirnar lagðar fram án umræðu.

4. Fundargerð velferðarráðs 27. mars 2017 (2017020056)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Kristinn Þór Jakobsson og Böðvar Jónsson. Fundargerðin samþykkt 11-0.

5. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 30. mars 2017 (2017020267)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson og Friðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0.

6. Fundargerð fræðsluráðs 31. mars 2017 (2017010198)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Árni Sigfússon, Friðjón Einarsson, Kristinn Þór Jakobsson og Ingigerður Sæmundsdóttir. Fundargerðin samþykkt 11-0.


Fleira ekki gert og fundi slitið.