Flokkun úrgangs og sorphirða

Innleiðing á nýju flokkunarkerfi mun hefjast um miðjan maí 2023 og standa fram á haustið. Breytingin er liður í löggjöf um breytta úrgangsmeðhöndlun sem tók gildi þann 1. janúar sl.

Í nýju flokkunarkerfi verður flokkað í fjóra flokka á hverju heimili, flokkarnir eru þessir:

Pappír / Pappi

Plastumbúðir

Blandaður úrgangur

Matarleifar

Til viðbótar við þessa fjóra flokka verður frekari söfnun á grenndarstöðvum þar sem gleri, málmum og textíl verður einnig safnað til viðbótar við pappír / pappa og plastumbúðir.

Matarleifum / lífrænum eldhúsúrgangi safnað í körfu með bréfpoka

Samhliða dreifingu á nýjum tunnum verður körfum og bréfpokum fyrir matarleifar dreift á öll heimili. Mikilvægt er að notast við bréfpoka fyrir matarleifarnar þar sem það eru þeir pokar sem jarðgerast best svo hægt verði að nýta moltuna sem vinnst úr sérsöfnuninni.

Karfan er svo sérstaklega hönnuð til þess að tryggja loftflæði að pokanum sem vinnur gegn því að pokinn fari að leka og rifna.

 

Merkingin gildir

Í lögunum sem verið er að innleiða er kveðið á um að allir notist við sömu merkingar fyrir úrgang og því verða allar tunnur merktar með merkingunum sem sjá má hér að ofan. Liturinn á tunnunni skiptir því ekki máli eftir innleiðinguna heldur verður það eingöngu merkingin sem stýrir því hvað fer í hvaða tunnu.

 

Hvenær verða tunnurnar mínar tæmdar?

Blandaður úrgangur og matarleifar er hirt á tveggja vikna fresti og pappír/ pappi og plastumbúðir á fjögurra vikna fresti.

Nánari upplýsingar um hvenær tunnur eru tæmdar eftir hverfum má finna með því að smella á hlekkina hér að neðan:

Hversu margar tunnur verða við mitt heimili?

Sérbýli

Við sérbýli verða þrjár tunnur, ein fyrir pappír / pappa, önnur fyrir plastumbúðir og sú þriðja verður tvískipt þar sem annað hólfið verður fyrir blandaðan úrgang og hitt hólfið fyrir matarleifar / lífrænan eldhúsúrgang.

Ekki verður í boði að vera með færri tunnur en með innleiðingu á Borgað þegar hent er verður skoðað hvernig hægt verður að koma til móts við þá sem telja sig þurfa minna rými fyrir sinn úrgang

Fjölbýli

Við fjölbýli verða mismunandi útfærslur eftir aðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Meginmarkmiðið er að fjölga tunnum eins lítið og hægt er en ljóst er að einhver aukning mun eiga sér stað þar sem flokkarnir eru að fara úr tveimur í fjóra. Búið er að greina aðstæður á hverjum stað fyrir sig og meta þörfina og því þurfa íbúar ekki að panta nýjar tunnur.

Hvenær koma tunnurnar til mín?

Dreifing á tunnum hefst eftir miðjan maí og mun standa fram eftir sumri en stefnt er að því að klára að dreifa eins fljótt og hægt er.

Nánari dreifingaráætlun verður gefin út þegar nær dregur þar sem hægt verður að sjá hvenær tunnum verður dreift í öll hverfi Reykjanesbæjar.

Hvað þarf ég að gera?

Íbúar eru hvattir til þess að huga að aðstæðum fyrir tunnur við sín heimili og gera ráðstafanir þannig að auðvelt verði að koma tunnunum fyrir og tryggja að þær fari ekki á eitthvað flakk í næsta roki.

Við minnum á að íbúar eru ábyrgir fyrir að tunnum sé komið haganlega fyrir þannig að aðgengi að þeim sé gott fyrir þá sem sjá um að tæma.

Hvað verður um matarleifarnar mínar?

Matarleifar / lífrænn eldhúsúrgangur frá Suðurnesjum fer í gas- og jarðgerðarstöðina GAJU þar sem honum verður umbreytt í metangas annars vegar og jarðvegsbæti (moltu) hins vegar.

Má ég ekki lengur setja málma með í endurvinnslutunnurnar?

Nei, þar sem endurvinnsluflokkarnir eru nú aðskildir fer sérsöfnun á málmum fram á grenndarstöðvum.

Hvar eru grenndarstöðvarnar staðsettar?

Staðsetningu grenndarstöðva í Reykjanesbæ má finna á kortavef sveitarfélagsins > Umhverfi > Grenndar- og endurvinnslustöðvar.

Hvað verður um gömlu tunnurnar mínar

Í anda hringrásarhagkerfisins verður reynt eftir fremsta megni að nýta þær tunnur sem eru í umferð. Tunnurnar sem eru við heimilin í dag munu verða merktar og mun nýja merkingin endurspegla nýtt hlutverk tunnunnar.

Hvað má fara í tunnurnar?

Dæmi um það sem má fara í tunnurnar má sjá hér að neðan. Þegar íbúar eru í vafa um í hvaða flokk eigi að setja úrgang hvetjum við til þess að leitarvélin á www.flokkum.is verði notuð en ef ekki gefst tími til þess er betra að setja í blandaðan úrgang en að rangflokka í hina flokkana. Við berum sameiginlega ábyrgð á því að heimtur á endurvinnsluefnum verði góðar og gæði efnisins eins góð og mögulegt er.

Af hverju þarf ég að flokka?

Flokkun úrgangs er gríðarlega stórt umhverfisverkefni þar sem mikilvægt er að endurnýta það sem hægt er og sporna þannig gegn ágangi á auðlindir jarðar. Þegar við flokkum komum við efnunum aftur inn í hringrásina og getum þannig dregið úr úrgangsmyndun.

Hvað gerist ef ég flokka ekki?

Ef ekki er rétt flokkað í tunnur við heimili eru skýr fyrirmæli í lögunum um það að skilja tunnurnar eftir. Ábyrgðin færist þá yfir á íbúa að lagfæra efnið í tunnunni þannig að hægt sé að tæma þær í næstu ferð.

Hversu hreint þarf endurvinnsluefnið að vera áður en það er sett í tunnurnar?

Endurvinnsluefnið þarf að vera nokkuð hreint en ekki er þörf á að sótthreinsa umbúðir.

Hvað á ég að gera ef ég verð með of margar / fáar tunnur eftir breytinguna?

Þar sem um er að ræða mjög stórt verkefni má gera ráð fyrir að á einhverjum stöðum þurfi að aðlaga fjölda tunna eftir að dreifingu lýkur. Við biðjum íbúa vinsamlegast um að leggja sig fram við að aðlaga sig að þessum breyttu flokkunarháttum en bendum einnig á að hægt verður að hafa samband við Kölku eftir að dreifingu lýkur.

Hvað geri ég ef tunnan mín er brotin?

Ef tunnan þín þarfnast lagfæringar bendum við íbúum á að hægt er að fylla út beiðni á vefsvæði Kölku, sjá nánar hér.

Ef þörf er á úrbótum á aðbúnaði við húsnæði er það alfarið á ábyrgð eigenda og hvetjum við íbúa til þess að huga að því að aðgengi sé gott og að sorpskýli / sorpgerði samræmist byggingarreglugerð. Við minnum einnig á að við berum sameiginlega ábyrgð á umhverfi okkar og að snyrtilegt samfélag verður til með þátttöku þeirra sem í samfélaginu búa.