Heimilisofbeldi

Mikilvægt að þeir sem búa við heimilisofbeldi hafi samband við Lögregluna á Suðurnesjum í gegnum Neyðarlínuna 112 eða Velferðarsvið Reykjanesbæjar sími 421 6700 því enginn á að þurfa að búa við ofbeldi frá sínum nánustu.

Verklagið hjá lögreglunni og Velferðarsviði byggist á því að farið er á heimili þegar tilkynning berst til lögreglu um heimilisofbeldi. Á heimilinu er veitt fyrsta hjálp ásamt því að rannsaka málið. Ákveðin eftirfylgni er í málunum sem felst í að starfsmaður Velferðarsviðs hefur samband við þolanda innan þriggja daga til að meta þörf á stuðningi og að veita upplýsingar um úrræði. Meintum geranda er einnig boðið að koma í viðtal til að fara yfir hans stöðu. Lögreglan og starfsmaður Velferðarsviðs fara svo á heimili þolenda til að fara yfir stöðuna.

Heimilisofbeldi getur haft varanleg áhrif á andlega og líkamlegu heilsu þolandans. Börn eru líka þolendur heimilisofbeldis og þróa oft með sér ákveðin einkenni eins og depurð, lágt sjálfsmat, verkkvíða, skerta félagsfærni, samskiptavanda og margvíslegan tilfinninga- og hegðunarvanda. Það er því mikilvægt að mæta líka þeim börnum sem búa við heimilisofbeldi og veita þeim viðeigandi stuðning svo þau geti unnið úr reynslu sinni.

Sjá nánar bækling hér til hliðar.

Trappan

Barnavernd Reykjanesbæjar veitir börnum sem hafa búið við heimilisofbeldi upp á Tröppu samtöl allt frá fjögurra ára aldri. Tröppu samtölin byggjast á þremur þrepum og um er að ræða vikuleg viðtöl í 6-10 vikur. Í þrepi eitt er lögð áhersla á að mynda tengsl við barnið, því þarf að líða vel og upplifa sig öruggt svo að það geti greint frá erfiðri lífsreynslu. Í þrepi tvö er lögð áhersla á uppbyggingu þar sem börnin vinna úr lífsreynslu sinni og setja orð á tilfinningarnar. Í þrepi þrjú er unnið með þekkinguna sem hefur skapast í þrepi tvö, farið í tengslakort barnanna og börnin fá aðstoð við að búa til ákveðið hjálparkort. Einnig er rætt um framtíðina og lagt er mat á það hvort börnin þurfi á sérhæfðari meðferð að halda en Tröppu samtöl bjóða upp á.