Húsnæði

Félagslegt húsnæði

Umsóknir um félagslegt húsnæði skulu lagðar inn hjá húsnæðisfulltrúa. Við mat á umsóknum um húsaleigubætur og félagslegt húsnæði er höfð hliðsjón af reglum þar um, þar sem m.a. er tekið mið af tekjum, eignum og fjölskyldustærð.

Úthlutun félagslegra leiguíbúða fer fram hjá Velferðarráði Reykjanesbæjar í umboði Fasteigna Reykjanesbæjar ehf.

Íbúðir fyrir aldraða

Leitast skal við að tryggja framboð á hentugu húsnæði fyrir aldraða, bæði leiguhúsnæði og eignaríbúðir. Stefnt skal að því að húsnæðið sé þannig staðsett að aldraðir eigi kost á sem bestum tengslum við aðra íbúa byggðarlagsins.  Einnig skal tekið tillit til nálægðar við nauðsynlega þjónustu.

Búseta fyrir fólk með fötlun

Fötluðu fólki stendur til boða ýmis úrræði og þjónusta í búsetumálum. Um er að ræða heimili með sólarhringsþjónustu og einnig þjónustu sem aðlöguð er að mismunandi þörfum fólks sem býr sjálfstætt. Þjónustan miðar að því að styðja fatlað fólk í daglegu lífi þeirra, virkja það til þátttöku í samfélaginu og styrkja það til að hafa áhrif á eigið líf. Val um búsetuúrræði fer eftir óskum og þörfum einstaklingsins og aðstandenda hans í samráði við Velferðarsvið.

Sólarhringsþjónusta er veitt á þremur heimilum fatlaðs fólks í Reykjanesbæ. Auk þess fá fjölmargir einstaklingar mismikla þjónustu og stuðning á heimilum sínum víðs vegar um bæinn.

Reglur um húsnæði