22.10.2014 08:40

463. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn 21. október 2014 að Tjarnargötu 12, kl: 17:00.

Mættir : Böðvar Jónsson aðalbæjarfulltrúi, Árni Sigfússon aðalbæjarfulltrúi, Magnea Guðmundsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Gunnar Þórarinsson aðalbæjarfulltrúi, Baldur Guðmundsson aðalbæjarfulltrúi, Friðjón Einarsson aðalbæjarfulltrúi, Kristinn Þór Jakobsson aðalbæjarfulltrúi, Guðný Birna Guðmundsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Guðbrandur Einarsson aðalbæjarfulltrúi, Anna Lóa Ólafsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Elín Rós Bjarnadóttir aðalbæjarfulltrúi, Kjartan M. Kjartansson bæjarstjóri Hjörtur Zakaríasson fundarritari og í forsæti var Anna Lóa Ólafsdóttir.

1. Fundagerðir bæjarráðs 9/10 og 16/10´14 (2014010041)
Forseti gaf orðið laust um fundagerðirnar.  Til máls tóku Böðvar Jónsson, Gunnar Þórarinsson, Guðbrandur Einarsson, Kristinn Jakobsson, Friðjón Einarsson, Magnea Guðmundsdóttir, Árni Sigfússon og Kjartan M. Kjartansson.  Fundagerðir bæjarráðs samþykktar 11-0.

2. Fundargerð atvinnu- og hafnaráðs 15/10´14 (2014010256)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Forseti lagði fram eftirfarandi tillögur: 
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita  einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 56.000.000 kr. til 10 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk  hvers kyns innheimtukostnaðar.  Lánið er tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar, sem fellur undir lánshæf verkefni,  sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.
Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila, skuldbindur Reykjanesbær sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.
Jafnframt er Kjartani Má Kjartanssyni, kennitala ekki birt, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar.

Til máls tóku Kristinn Jakobsson, Kjartan M. Kjartansson og Friðjón Einarsson.   Forseti bar síðan upp tillögu um einfalda ábyrgð til Reykjaneshafnar sem samþykkt var 11-0.  Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti.

3. Fundargerð fjölskyldu- og félagsmálaráðs 13/10´14 (2014010742)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tóku Kristinn Jakobsson, Guðbrandur Einarsson og Anna Lóa Ólafsdóttir.  Fundargerðin samþykkt 11-0.

4. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 14/10´14 (2014010822)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tóku Kristinn Jakobsson, Guðbrandur Einarsson, Böðvar Jónsson, Árni Sigfússon, Gunnar Þórarinsson, Kjartan M. Kjartansson og Anna Lóa Ólafsdóttir.  Fundargerðin samþykkt 11-0.

5. Fundargerð menningarráðs 9/10´14 (2014010159)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

6. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 15/10´14 (2014010200)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tók Friðjón Einarsson er lagði til að vísa 5. máli í fundargerð afgreiðslufundar byggingafulltrúa frá 11. september 2014 til bæjarráðs.  Til máls tók Kristinn Jakobsson er lagði fram eftirfarandi tillögu:
,,Legg hér með til að afgreiðslu máls nr. 4.  Erindi frá íbúum á Hlíðarvegi, verði frestað til að leysa ágreining er varðar endurnýjun yfirborða á botnlanga við hús. Enn er mjög á reiki hvort botnlanginn sér hluti af gatnakerfi bæjarins eða hluti lóðar viðkomandi raðhúsa.

Kristinn Jakobsson.

Til máls tók Friðjón Einarsson, Árni Sigfússon, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kjartan M. Kjartansson og Magnea Guðmundsdóttir.
Tillaga Kristins Jakobssonar felld með 10 atkvæðum en Kristinn Jakobsson greiddi atkvæði með tillögunni.

Tillaga Friðjóns Einarssonar um að vísa 5. máli samráðsnefndar frá 11/9´14  til bæjarráðs samþykkt 11-0.  Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti.

7. Fundagerðir stjórnar BS 27/8 og 1/10´14 (2014010709)
Forseti gaf orðið laust um fundagerðirnar.  Fundagerðirnar lagðar fram án umræðu.

8. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Suðurnesja (2014030227)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. 

9. Fundargerð stjórnar SS 9/10´14 (2014011013)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til mál tóku Kristinn Jakobsson og Böðvar Jónsson.  Fundargerðin lögð fram.

10. Fundargerð stjórnar SSS 15/10´14 (2014010042)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tók Gunnar Þórarinsson.  Fundargerðin lögð fram.

11. Tillaga af Íbúavef Reykjanesbæjar (2014080520)
Forseti gaf orðið laust um tillöguna en upplýsti að tillagan hafi þegar verið afgreidd af bæjarstjórn til Umhverfis- og skipulagsráðs þar sem  hún verður tekin til skoðunar við endurskoðun á leiðarkerfi almenningssamgangna  í Reykjanesbæ.

Til máls tóku Friðjón Einarsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Anna Lóa Ólafsdóttir og Baldur Guðmundsson.

Fleira ekki gert og fundi slitið.