06.05.2015 10:03

478. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn 5. maí 2015 að Tjarnargötu 12, kl: 17:00

Mættir : Böðvar Jónsson aðalbæjarfulltrúi, Magnea Guðmundsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Gunnar Þórarinsson aðalbæjarfulltrúi, Baldur Guðmundsson aðalbæjarfulltrúi, Friðjón Einarsson aðalbæjarfulltrúi, Kristinn Þór Jakobsson aðalbæjarfulltrúi, Guðný Birna Guðmundsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Guðbrandur Einarsson aðalbæjarfulltrúi, Anna Lóa Ólafsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Elín Rós Bjarnadóttir aðalbæjarfulltrúi, Jóhann Snorri Sigurbergsson varabæjarfulltrúi, Kjartan M. Kjartansson bæjarstjóri, Hrefna Gunnarsdóttir ritari og í forsæti var Anna Lóa Ólafsdóttir.


1. Fundagerðir bæjarráðs 21/4 og 30/4´15 (2015010022)
Forseti gaf orðið laust um fundagerðirnar.

2. mál frá 1024. fundi bæjarráðs 30. apríl 2015.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita  einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 40.000.000 kr. til 10 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk  hvers kyns innheimtukostnaðar.  Lánið er tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar, sem fellur undir lánshæf verkefni,  sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.

Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila, skuldbindur Reykjanesbær sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.

Jafnframt er Kjartani Má Kjartanssyni, kennitala ekki birt, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar.

Heimildin samþykkt 11-0

Fundagerðirnar samþykktar að öðru leyti 11-0 án umræðu.

2. Fundargerð atvinnu- og hafnaráðs 28/4´15 (2015010547)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tók Kristinn Þ. Jakobsson.  Fundargerðin samþykkt 11-0.

3. Fundargerð barnaverndarnefndar 27/4´15 (2015010018)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Fundargerðin lögð fram án umræðu.

4. Fundargerð fræðsluráðs 30/4´15 (2015010099)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kristinn Þ. Jakobsson, Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson og Anna Lóa Ólafsdóttir.  Fundargerðin samþykkt 11-0.

5. Fundargerð stjórnar BS 21/4´15 (2015020269)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Kristinn Þ. Jakobsson og Friðjón Einarsson.  Fundargerðin lögð fram.

6. Fundagerðir stjórnar DS 15/4 og 19/4´15 (2015030003)
Forseti gaf orðið laust um fundagerðirnar. Til máls tóku Baldur Þ. Guðmundsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Friðjón Einarsson, Böðvar Jónsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson,  Magnea Guðmundsdóttir og Gunnar Þórarinsson.
Fundagerðirnar lagðar fram.

7. Ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2014 - síðari umræða (2015040177)
Forseti gaf orðið laust um ársreikningana. Til máls tók Kjartan M. Kjartansson bæjarstjóri þar sem hann fór yfir lykiltölur úr ársreikningi og breytingar sem orðnar eru frá fyrri umræðu.  Einnig tók til máls Böðvar Jónsson.

Ársreikningarnir samþykktir 11-0.

Fleira ekki gert og fundi slitið.