16.12.2015 10:37

490. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var haldinn 15. desember 2015 að Tjarnargötu 12, kl. 17:00.

Mættir: Böðvar Jónsson aðalbæjarfulltrúi, Magnea Guðmundsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Gunnar Þórarinsson aðalbæjarfulltrúi, Baldur Guðmundsson aðalbæjarfulltrúi, Friðjón Einarsson aðalbæjarfulltrúi, Kristinn Þór Jakobsson aðalbæjarfulltrúi, Guðný Birna Guðmundsdóttir aðalbæjarfulltrúi, Guðbrandur Einarsson aðalbæjarfulltrúi, Elín Rós Bjarnadóttir aðalbæjarfulltrúi, Kolbrún Jóna Pétursdóttir bæjarfulltrúi, Ingigerður Sæmundsdóttir varabæjarfulltrúi, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Ásbjörn Jónsson, ritar. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson,

1. Fundargerðir bæjarráðs 3. og 10. desember 2015 (2015010022)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar.  Fundargerðirnar samþykktar 11-0 án umræðu.

2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 8. desember 2015 (2014010200)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tóku Magnea Guðmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson og Böðvar Jónsson.
Þriðji liður í fundargerðinni um breytingu á deiliskipulagi Hlíðahverfis er borinn sérstaklega upp til atkvæða og er samþykktur með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti..

3. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 30. nóvember 2015 (2015100353)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

4. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 1. desember 2015 (2015030409)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Kristinn Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Magnea Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0.

5. Fundargerð menningarráðs 10. desember 2015 (2015010095)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Böðvar Jónsson, Magnea Guðmundsdóttir og Kristinn Þór Jakobsson. Fundargerðin samþykkt 11-0.

6. Fundargerð fræðsluráðs 11. desember 2015 (2015010099)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tóku Elín Rós Bjarnadóttir, Baldur Guðmundsson og Kristinn Þór Jakobsson. Fundargerðin samþykkt 11-0.

7. Samkomulag á milli innanríkisráðherra og bæjarstjórnar Reykjanesbæjar (2014080481)

Forseti gaf Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra orðið er fylgdi úr hlaði samkomulagi við innanríkisráðherra. Samkomulag við innanríkisráðherra samþykkt 11-0.

8. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnana 2016 - 2019 - síðari umræða (2015080120)

Forseti gaf orðið laust um fjárhagsáætlunina. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson, Gunnar Þórarinsson er lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Beinnar leiðar, Frjáls afls og Samfylkingar og óháðra í bæjarstjórn.
Bókun með fjárhagsáætlun lögð fram á bæjarstjórnarfundi þriðjudaginn 15. desember 2015.
Fjárhagsáætlun 2016 – 2019 sem nú er lögð fram er háð mikilli óvissu þar sem Reykjanesbær hefur verið í viðræðum við kröfuhafa bæjarins og er þeim viðræðum ekki lokið. Viðræðurnar hafa snúist um niðurfærslu lána með það að markmiði að skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga náist fyrir árslok 2022. Gert var ráð fyrir að viðræðum við kröfuhafa yrði lokið fyrir árslok 2015 en hugsanlegt er að þær muni dragast.Takist ekki samningar við kröfuhafa er enn til staðar óleyst fjárþörf sem finna verður lausn á en sú fjárþörf liggur fyrst og fremst hjá Reykjaneshöfn.
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2016 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 964,7 m.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.905 m.kr. fyrir samstæðu. Rekstrarhalli bæjarsjóðs, að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 546,7 m.kr. og rekstrarhalli samstæðu verður um 236,1 m.kr.
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2017 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 1.038,9 m.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.647,4 m.kr. fyrir samstæðu. Rekstrarhalli bæjarsjóðs, að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 550,4 m.kr. og rekstrarhalli samstæðu verður um 749,3 m.kr.
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2018 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 1.051,4 m.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.921,6 m.kr. fyrir samstæðu. Rekstrarhalli bæjarsjóðs, að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 428,4 m.kr. og rekstrarhalli samstæðu verður um 470 m.kr.
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árið 2019 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 689,2 m.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.717,9 m.kr. fyrir samstæðu. Rekstrarhalli bæjarsjóðs, að teknu tilliti til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 673,4 m.kr. og rekstrarhalli samstæðu verður um 869,8 m.kr.
Þær aðhaldsaðgerðir sem ráðist var í á síðasta ári  hafa skilað þeim árangri að framlegð frá rekstri hefur aukist talsvert en vegna mikilla fjármagnsgjalda er niðurstaðan óviðunandi. Því er  nauðsynlegt að ásættanleg niðurstaða náist í viðræðum við kröfuhafa sem leiði til þess að hægt sé að halda áfram að veita þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir nú þegar og íbúar eiga rétt á. 
Reykjanesbæ 15. desember 2015.
Gunnar Þórarinsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir og Kolbrún Jóna Pétursdóttir.

Til máls tók Kristinn Þór Jakobsson er lagði fram eftirfarandi bókun:
Eins og kemur fram í greinagerð með fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2016 til 2019 er þessi fjögurra ára áætlun háð mikilli óvissu.
Fjárhagsvandi Reykjanesbæjar er fordæmalaus. Viðræður við kröfuhafa Eignarhaldsfélagsins Fasteignar og Reykjaneshafnar hafa staðið yfir í 18 mánuði án þess að ná niðurstöðu. Kröfuhafar og bæjarstjórn hafa gert þá sanngjörnu kröfu að ríkissjóður komi að málum vegna Helguvíkur þar sem fjárfestingageta bæjarsjóðs er ekki fyrir hendi. Fordæmin eru hjá ríkissjóði í öðrum verkefnum tengdum stóriðjuhöfnum eins og Grundartanga og Húsavík.
 
Ljóst er að vandinn er það stór að hann verður ekki leystur með auknum álögum á íbúa og tíminn er að renna frá okkur ef  kröfunni er ekki mætt um aðkomu ríkissjóðs, þá er einsýnt að skipuð verði fjárhaldsnefnd af hálfu Innanríkisráðuneytisins yfir rekstur bæjarins með ófyrirséðum afleiðingum fyrir kröfuhafana og íbúa. Að mínu mati er betra að bæjarfélagið nái sjálft samningum við kröfuhafa frekar en að láta það verkefni í hendur fjárhaldsnefndar.
 
Síðastliðið haust var algjör samstaða í okkar hópi um ,,Sóknina“ og um síðustu þriggja ára áætlun líka. Ég tel mikilvægt að bæjarfulltrúar standi saman öll sem eitt um það stóra verkefni sem við höfum hafið og er framundan að leysa úr fjárhagsvandræðum bæjarins. Ég hef áður rætt í ræðu og riti og bókað um ástæður fjárhagsvandans og margra ára óstjórn í fjármálum bæjarins og vísa til þeirra hér. Við verðum hvar í flokki sem við stöndum að leggjast á eitt að tryggja aðkomu ríkisins að frekari framkvæmdum í Helguvík þannig að höfnin verði sú styrka stoð undir atvinnulíf og endurreisn Reykjanesbæjar sem vonir standa til.
Kristinn Þór Jakobsson bæjarfulltrúi Framsóknar í Reykjanesbæ 

Til máls tók Böðvar Jónsson,er lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2016-2019:
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar sem nú er til afgreiðslu sýnir að áfram eru tekjur sveitarfélagsins of lágar til að standa undir rekstri og skuldbindingum. Barátta síðustu ára um betur launuð störf, svo sem í Helguvík, hefur ekki skilað sér ennþá og áhyggjuefni er að aukin þátttaka fólks á atvinnumarkaði, minnkandi atvinnuleysi og hærra útsvarshlutfall virðist ekki vera að skila sér nema að litlu leyti sem aukning á tekjum Reykjanesbæjar. Ljóst er að greina þarf rækilega hvers vegna tekjuaukningin er ekki í réttu samhengi við hækkandi útsvar, fjölgun íbúa og fjölgun starfa.

Fjárhagsáætlun ársins 2016 er gerð í góðri sátt bæjarfulltrúa og er lögð fram með stuðningi bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Samhliða fjárhagsáætlun næsta árs er lögð fram áætlun áranna 2017 - 2019. Eins og fram kemur í greinargerð með fjárhagsáætlun er hún háð mikilli óvissu vegna þess að yfirstandandi viðræður við kröfuhafa hafa ekki enn leitt til neinnar niðurstöðu. Ljóst er að gera þarf verulegar breytingar á fjárhagsáætlun áranna 2017 - 2019 þegar viðræðunum er lokið, óháð niðurstöðu þeirra. Er afgreiðsla á fjárhagsáætlun þessara ára því gerð í þeim tilgangi að uppfylla sveitarstjórnarlög um framlagningu áætlunar til næstu 4 ára þó fyrir liggi að áætlun þessara ára muni taka verulegum breytingum á næstu mánuðum.

Til máls tóku Guðbrandur Einarsson og Kjartan Már Kjartansson.

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnanna 2016 - 2019 samþykkt 11-0.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið.