01.11.2016 00:00

508. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var haldinn að Tjarnargötu 12 þann 1. nóvember 2016 kl. 17:00.

 Viðstaddir: Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kristján Jóhannsson varabæjarfulltrúi,  Eysteinn Eyjólfsson varabæjarfulltrúi,  Ásbjörn Jónsson ritari. Í forsæti var Elín Rós Bjarnadóttir. 

1. Fundargerðir bæjarráðs 20. og 27. október 2016 (2016010009)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar.  Til máls tóku  Eysteinn Eyjólfsson,  Kristinn Þór Jakobsson, Böðvar Jónsson, Kristján Jóhannsson,  Baldur Þ. Guðmundsson,  Árni Sigfússon, Gunnar Þórarinsson,  Magnea Guðmundsdóttir og Friðjón Einarsson.

Annar töluliður í fundargerð bæjarráðs, 1096 fundar, 27. október sl.  um Flugvellir – deiliskipulag er borinn sérstaklega upp til atkvæða og var samþykktur með 10 atkvæðum.  Kristinn  Þór Jakobsson sat hjá við afgreiðslu málsins.   Fundargerðirnar samþykktar 11-0 að öðru leyti.

2. Fundargerð velferðarráðs 14. október 2016 (2016020334)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tóku Árni Sigfússon og Friðjón Einarsson.  Fundargerðin samþykkt 11-0.

 3. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 27. október 2016 (2016010108)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.

2. mál var sérstaklega borið upp:

„Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita  einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 30.000.000 kr. til 7 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk  hvers kyns innheimtukostnaðar.  Lánið er tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar, sem fellur undir lánshæf verkefni,  sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.
Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila, skuldbindur Reykjanesbær sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.
Jafnframt er Kjartani Má Kjartanssyni, kennitala ekki birt, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar.“

Heimildin samþykkt 11-0

Fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11-0 án umræðu.

 4. Fundargerð fræðsluráðs 28. október 2016 (2016010248)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

 5. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnana 2017 - 2022 - fyrri umræða (2016060178)

Forseti gaf orðið laust um fjárhagsáætlunina.  Til máls tók Friðjón Einarsson er fylgdi áætluninni úr hlaði.  Til máls tóku Árni Sigfússon,  Kristinn Þór Jakobsson og Friðjón Einarsson.

Fjárhagsáætlun 2017 vísað til síðari umræðu 6. desember nk.

 Fleira ekki gert og fundi slitið.