20.12.2016 00:00

511. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var haldinn að Tjarnargötu 12 þann 20. desember 2016 kl. 17:00.

Viðstaddir: Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Davíð Páll Viðarssonar, varamaður, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Ásbjörn Jónsson ritari. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson.

1. Fundargerðir bæjarráðs 8. og 15. desember 2016 (2016010009)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar.  Til máls tóku  Árni Sigfússon, Friðjón Einarsson, Kristinn Þór Jakobsson og Kjartan Már Kjartansson   Fundargerðirnar samþykktar 11-0.

2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 13. desember 2016 (2016010178)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

3. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 5. desember 2016 (2016010108)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

4. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 6. desember 2016 (2016010316)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina.  Til máls tóku Kristinn Þór Jakobsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Friðjón Einarsson og Kjartan Már Kjartansson. Fundargerðin samþykkt 11-0.

5. Fundargerð fræðsluráðs 14. desember 2016 (2016010248)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Kristinn Þór Jakobsson, Árni Sigfússon, Gunnar Þórarinsson, Magnea Guðmundsdóttir, Friðjón Einarsson og Kjartan Már Kjartansson.  Fundargerðin samþykkt 11-0.

Gert var fundarhlé kl. 18.35. Fundurinn hófst aftur kl.18:42.

6. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnana 2017 - 2020 - síðari umræða (2016060178)
Forseti gaf orðið laust um fjárhagsáætlunina.   Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson og Árni Sigfússon sem lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2017 til 2020:

„Í Reykjanesbæ fjölgar íbúum hlutfallslega mest á landinu. Skjótt skipast veður í lofti; Í sveitafélagi sem glímdi við alvarleg áhrif af brotthvarfi varnarliðsins þegar 1100 Íslendingar misstu vinnu í undanfara efnahagshrunsins, blasa nú við ný og fjölbreytt atvinnutækifæri. Bærinn hefur byggt upp innviði sem geta tekið við miklum fjölda starfa og íbúa. Með markvissri vinnu á síðustu 10 árum sáum við frammistöðu grunnskóla einnig sigla úr því að vera í hópi hinna lökustu á landinu í hóp þeirra bestu. Uppbygging menntunar, barnaverndar, menningar, íþrótta og þjónustu í þágu eldri borgara var áhersluefni sem styrkti bæjarbúa á erfiðum tímum. Flestum forystuverkefnum okkar í þágu íþrótta og forvarna barna hefur verið haldið áfram um leið og nú er góð framlegð af rekstri bæjarsjóðs þar sem tekjur hafa vaxið um vel á þriðja milljarð króna á þremur árum. Á sama tíma hefur vel tekist til við að halda kostnaði í skefjum og gæta aðhalds í rekstri sveitarfélagsins.

Bjartir tímar virðast vera framundan, m.v. allar spár um aukningu í flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli og ný atvinnuverkefni eins og rafræn gagnaver, kísilver, líftækniiðnaður og menntun til starfa m.a. í gegnum Keili. En aðstæður geta breyst hratt og því er mikilvægt að viðhalda fjölbreytni í atvinnugerðum, hafa atvinnustoðirnar margrar og ólíkar.

Áherslur okkar sjálfstæðismanna fyrir þessa fjárhagsáætlun voru í þágu barna og að verja þann árangur sem náðst hefur í menntun barna okkar. Það er ánægjulegt að um þær ábendingar náðist full samstaða, svo og um fjárhagsáætlunina í heild. Þá er einnig ánægjulegt að sjá að athugasemdir okkar Sjálfstæðismanna vegna síðustu langtímaáætlunar í fjármálum hafa nánast allar verið teknar til greina og grunnar útsvarstekna og fasteignaskatta leiðréttir til samræmis. Rekstraryfirlit fyrstu mánaða 2016 benda þó til að tekjur séu jafnvel að aukast enn meira. Þá teljum við jafnframt að áætlanir meirihlutans um íbúafjölgun sé nokkuð undir líklegri þróun á næstu árum sem mun bæði hækka tekjur og útgjöld frá núverandi áætlun en um leið lækka skuldaviðmið hraðar en sett er fram í núverandi áætlun.

Eftir langt ferli hefur tekist að ná fram ákveðnum breytingum á Eignarhaldsfélaginu Fasteign sem gefur sveitarfélaginu aukið svigrúm og tíma til að sýna fram á að vel sé unnt að ná skuldaviðmiðum innan lögbundinna marka fyrir árslok 2022. Í svo ört vaxandi samfélagi eins og Reykjanesbær er getur vart talist óeðlilegt að sveitarfélagið þurfi að skuldsetja sig til byggja ný íbúðahverfi, stækka og byggja nýja leik- og grunnskóla til að mæta fjölgun íbúa eða undirbúa ný atvinnusvæði. Allt eru þetta þekkt verkefni frá síðustu árum og áratugum. Samkomulagið felur ekki í sér niðurfellingu skulda eins og stefnt hafði verið að heldur breytingu á núverandi leigusamningum og sölu eigna.

Því miður hefur enn ekki tekist að ljúka samningum við kröfuhafa Reykjaneshafnar vegna undirstöðuframkvæmda við Helguvíkurhöfn og verulegra hækkana skulda bæjarins í kjölfar hrunsins, þegar flest sveitarfélög hafa lokið við slíka samninga. Vonast er til að samningalota, sem tekið hefur nærfellt þrjú ár, skili fljótlega ásættanlegri niðurstöðu fyrir bæjarfélagið og munu sjálfstæðismenn ekki láta sitt eftir liggja til að þau mál leysist farsællega.

Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár gerir ráð fyrir að það sé síðast árið sem aukaútsvar er lagt á bæjarbúa. Áætlunin byggir á að tekjur aukist verulega vegna fjölgunar íbúa. Það sem af er kjörtímabili hefur lítið þurft að fjárfesta í uppbyggingu innviða þrátt fyrir mikla íbúafjölgun en þó verður ekki lengur tekið við nýjum íbúum á grundvelli fyrri framkvæmda. Nýr leikskóli 2017 og framkvæmdir við nýjan grunnskóla 2018-19 eru því nauðsynlegar.

Reykjanesbær er fjölmenningarlegt samfélag þar sem hátt hlutfall íbúa er af erlendu bergi brotinn. Skólasamfélagið þarf áfram að standa með börnunum og gera þeim fært að standa jafnfætis íslensku mælandi börnum til framtíðar.
Á næsta ári á að hafa gengið í gegn sala á eignum varnarliðsins, sem skilar ríkinu 10 milljörðum kr. í hagnað. Reykjanesbær lagði mikið í sölurnar til að standa með samfélaginu, á mjög erfiðum tíma, til að mæta miklu atvinnuleysi, uppbyggingunni að Ásbrú, með leikskólum, grunnskóla og bættu umhverfi gatna og göngustíga. Við gerum kröfu um að þessi hreini hagnaður ríkisins fari í uppbyggingu innviða hér á svæðinu; samgöngukerfis á milli Ásbrúar og annarra bæjarhluta, tvöföldun Reykjanesbrautar og almenna styrkingu innviða, s.s. heilsugæslu og löggæslu, vegna örrar atvinnu og farþegaþróunar á Keflavíkurflugvelli. “

Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson og Baldur Þ. Guðmundsson.

Til máls tók Gunnar Þórarinsson er lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar, bæjarfulltrúa Beinnar leiðar, Frjáls afls og Samfylkingar og óháðra í bæjarstjórn:

„Í kjölfar sveitarstjórnarkosninga 2014 var myndaður nýr meirihluti, Beinnar leiðar, Frjáls afls og Samfylkingar og óháðra. Helsta markmið meirihlutans var að ná tökum á fjármálum sveitarfélagsins sem þá voru komin í óefni en um leið að verja grunnþjónustuna og hagsmuni barna fjölskyldna. Jafnframt var lögð áhersla á að stuðla að fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi með það að markmiði að draga úr atvinnuleysi og fjölga vel launuðum störfum.
Skuldaviðmið sveitarfélagsins var það hæsta í landinu eða 249% í árslok 2013. Svokölluð aðlögunaráætlun, sem sýndi hvernig sveitarfélagið ætlaði að komast undir 150% skuldaviðmið fyrir lok árs 2022 og bæjaryfirvöld höfðu skilað inn til Innanríkisráðuneytisins árið 2013, hafði ekki gengið eftir. Staðan fór versnandi og skuldaviðmiðið hækkaði í stað þess að lækka. Framlegð úr venjubundnum rekstri dugði ekki fyrir fjármagnsgjöldum, afskriftum, nýjum fjárfestingum eða viðhaldi, með þeim afleiðingum að skuldir héldu áfram að aukast.

Sóknin
Frá því að núverandi meirihluti tók við, eftir sveitarstjórnarkosningarnar í maí 2014, hefur allt kapp verið lagt á að ná tökum á fjármálum Reykjanesbæjar. Þann 29. október 2014 var Sóknin, áætlun um hvernig ná mætti tökum á fjármálum Reykjanesbæjar, kynnt á fjölmennum íbúafundi í Stapa. Rekstur og stjórnskipulag allra sviða hefur verið endurskoðað með tilliti til hagræðingar og skilvirkni. Einnig hefur atvinnuleysi minnkað þannig að í Reykjanesbæ er atvinnuleysi með því minnsta sem þekkist á Íslandi. Þetta hvorutveggja, aukin atvinnuþátttaka og betri stjórn á útgjaldahliðinni hefur skilað þeim árangri að nú er gert ráð fyrir að grunnrekstur sveitarfélagsins skili 10% framlegð án þess að lögboðin grunnþjónusta sé skert, en markmiðið er að koma rekstrinum í 15% framlegð á næstu árum. Fjármagnsgjöld eru samt enn þungur baggi á sveitarfélaginu og hefur mikil áhersla verið lögð á að ná samkomulagi við stóran hóp kröfuhafa um endurskipulagningu með það að markmiði að lækka skuldir og skuldbindingar og þar með fjármagnskostnað. Viðræður þar að lútandi standa enn yfir við kröfuhafa hafnarinnar, en samkomulag hefur náðst við stærstu kröfuhafana þ.e. lánveitendur Eignarhaldfélagsins Fasteignar. Gert er ráð fyrir að færa allar eignir og skuldir sem tilheyra lögbundinni starfsemi s.s. skóla, leikskóla og íþróttahús úr Eignarhaldsfélaginu inn í bæjarsjóð. Aðrar eignir, sem ekki eru lögbundnar, s.s. Hljómahöllin, 88 húsið o.fl. verða áfram inni í Eignarhaldsfélaginu ásamt tilheyrandi skuldum.

Aðrar aðgerðir sem ákveðið hefur verið að grípa til eru að færa félagslega íbúðakerfið, sem í dag er rekið af Fasteignum Reykjanesbæjar ehf., í sjálfseignarstofnun sem verður að fullu í eigu Reykjanesbæjar eins og heimild er fyrir í nýjum húsnæðislögum. Þar með færist rekstur, skuldir og eignir þess félags út úr reikningum og samstæðu Reykjanesbæjar og um leið úr ábyrgð sveitarfélagsins. Til ýmissa fleiri aðgerða hefur verið gripið til þess að ná settum markmiðum um að komast undir 150% skuldaviðmiðið fyrir árslok 2022 og um leið verður bæjaryfirvöldum gert kleift að leggja fram trúverðuga aðlögunaráætlun til Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, eins og lög gera ráð fyrir. Þá er einnig rétt að benda á að í 3ja ára áætlun 2017-2020 næst að uppfylla jafnvægisregluna, það er að samanlögð heildarútgjöld A- og B-hluta til rekstrar séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Hvoru tveggja er gríðarlega stór áfangi.

Útsvar lækkar aftur 2018
Með sérstöku samkomulagi við Innanríkisráðherra var Reykjanesbæ veitt sérstök heimild til að leggja auknar álögur á íbúa og var útsvarið hækkað tímabundið úr 14,52% í 15,05% en samstaða er um að færa það aftur niður í 14,52% 1. janúar 2018.

Hér er margt gott að gerast
Þótt mikils aðhalds hafi verið gætt í rekstri hefur margt verið gert og svo verður áfram. Í skólamálum er undirbúningur hafinn að byggingu nýs grunnskóla í Dalshverfi í Innri-Njarðvík auk þess sem Háaleitisskóli hefur verið stækkaður. Húsgögn í grunnskólum hafa verið endurnýjuð að hluta og aðstaða á skólalóðum bætt. Áfram verður unnið að fjölgun leikskólaplássa, systkinaafsláttur látinn gilda á milli skólastiga og sálfræðiþjónusta við grunnskólanemendur verður efld.
Í velferðarmálum er gert ráð fyrir auknum stuðningi við íbúa í viðkvæmri stöðu s.s. börn og fólk sem glímir við geðraskanir og aðra fötlun. Aukin áhersla verður lögð á forvarnir og lýðheilsu og að bæta þá þjónustu sem veitt er.
Í íþrótta- og tómstundamálum hafa hvatagreiðslur verið hækkaðar í kr. 21.000.- fyrir hvert barn en þær voru kr. 7.000 í upphafi kjörtímabilsins. Auk þess verður ýmis aðstaða í íþróttamannvirkjum Reykjanesbæjar bætt s.s. í Bardagahúsinu við Iðavelli, aðstaða til upphitunar-, styrktar- og teygjuæfinga sundfólks ÍRB auk þess sem klukkur í keppnishúsunum í Keflavík og Njarðvík verða endurnýjaðar. Þá hefur Golfklúbbi Suðurnesja og Púttklúbbi Suðurnesja verið búin góð aðstaða í Íþróttaakademíunni.
Í umhverfis- og skipulagsmálum verður áfram unnið að nauðsynlegu viðhaldi fasteigna, opinna svæða og gatnakerfis auk þess sem áfram verður unnið að útskiptingu hefðbundinnar lýsingar fyrir LED ljós. Nokkur vinna hefur verið lögð í viðgerðir og uppbyggingu gamalla húsa á DUUS torfunni og verður þeirri vinnu haldið áfram

Fjárheimildir2017
Í fjárheimildum 2017 er gert ráð fyrir auknum tekjum vegna fjölgunar íbúa og betra atvinnuástands. Á móti er gert ráð fyrir auknum útgjöldum vegna fjölgunar íbúa en um leið áframhaldandi ströngu aðhaldi í rekstri svo takast megi að auka framlegð. Einnig er gert ráð fyrir að samningar við kröfuhafa skili nauðsynlegri lækkun fjármagnskostnaðar og að samstæða A og B hluta verði rekin með 385 milljóna króna afgangi. Helstu niðurstöður í fjárheimildum næsta árs, 2017, verða eftirfarandi:

· Rekstrarniðurstaða samstæðu A og B hluta verður jákvæð um kr. 385 milljónir
· Rekstrarniðurstaða A hluta bæjarsjóðs verður neikvæð um kr. 187 milljónir
· Eignir samstæðu árið 2017 í árslok 2017 verða kr. 45,8 milljarðar
· Eignir bæjarsjóðs árið 2017 í árslok 2017 verða kr. 24,5 milljarðar
· Skuldir og skuldbindingar samstæðu verða í árslok 2017 kr. 39 milljarðar
· Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs verða í árslok 2017 kr. 21,3 milljarðar
· Veltufé frá rekstri samstæðu árið 2017 er áætlað kr. 3,5 milljarðar
· Veltufé frá rekstri bæjarsjóðs árið 2017 er áætlað kr. 1,348 milljónir
· Framlegð samstæðu A og B hluta árið 2017 er áætluð 21%.
· Framlegð A hluta bæjarsjóðs árið 2017 er áætluð 12%
· Skuldaviðmið bæjarsjóðs verður 152,6%
· Skuldaviðmið samstæðu verður 183%

Þakkir
Að lokum vilja bæjarfulltrúar meirihlutans þakka íbúum, bæjarfulltrúum Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks, nefndarfólki, starfsmönnum og ráðgjöfum fyrir gott samstarf á árinu og óskar öllum bæjarbúum innilega til hamingju með þann árangur sem náðst hefur. En betur má ef duga skal. Við erum enn í sókn og stefnum markvisst að því að rétta við hag sveitarfélagsins og þar með hag íbúa.“

Gunnar Þórarinsson, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Davíð Páll Viðarsson og Kolbrún Jóna Pétursdóttir.

Til máls tóku Kristinn Þór Jakobsson, Böðvar Jónsson og Kjartan Már Kjartansson.
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlegra rekinna stofnanna 2017 - 2020 samþykkt 11-0


Fleira ekki gert og fundi slitið.