02.05.2017 00:00

521. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar var haldinn að Tjarnargötu 12 þann 2.maí 2017 kl. 17:00.

Viðstaddir: Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Davíð Páll Viðarsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristján Jóhannsson, Kristinn Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson

1. Fundargerð bæjarráðs 27. apríl 2017 (2017010007)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu.

2. Fundargerð fræðsluráðs 21. apríl 2017 (2017010198)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Friðjón Einarsson og Árni Sigfússon.
Samþykkt að vísa 2. tölulið fundargerðarinnar, Námsgögn fyrir grunnskólanemendur til bæjarráðs 11-0.
Fundargerðin samþykkt 11-0 að öðru leyti.

3. Fundargerð barnaverndarnefndar 24. apríl 2017 (2017010280)
Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Fundargerðin lögð fram án umræðu.

4. Ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2016 – síðari umræða (2017040065)
Forseti gaf Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra orðið þar sem hann fór yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á ársreikningi frá fyrri umræðu.
Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar:

„Sá ársreikningur sem nú er til seinni umræðu sýnir glöggt að verulegur viðsnúningur hefur orðið í rekstri Reykjanesbæjar.
Bæði bæjarsjóður (A hluti) og samstæða ( A og B hluta fyrirtæki í eigu eða meirihlutaeigu sveitarfélagsins) skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu og markar slíkt þáttaskil.
Afkoma bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjárhagsliði er jákvæð um kr. 1.759 milljónir sem gefur tæplega 14% framlegð og er rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs jákvæð um tæpar 49 milljónir.
Afkoma samstæðu fyrir afskriftir og fjármagnsliði er jákvæð um rúman 4,1 milljarð sem gefur rúmlega 21% framlegð og er rekstrarniðurstaða samstæðu jákvæð um 92 milljónir. Um er að ræða talsverðan afkomubata frá fyrri áætlunum sem voru settar fram með varfærnissjónarmið í huga.
Þessi niðurstaða hefur orðið til af tvennu þ.e. talsverðum tekjuauka vegna fjölgunar starfa og minnkandi atvinnuleysis en ekki síður vegna mikils aðhalds í rekstri.
Sú sýn Sjálfstæðismanna um að vaxtaberandi skuldasöfnun þeirra í gegnum árin, sem þeir nefna fjárfestingar, sé nú skila sér, hlýtur að teljast æði sérkennileg þegar ljóst er að minnkandi atvinnuleysi á svæðinu vegna fjölgunar starfa í Flugstöð ræður þar mestu um þá miklu breytingu sem nú er að eiga sér stað.
Þeir geta heldur ekki þakkað sér tiltekt í rekstri sem þeir greiddu atkvæði gegn á sínum tíma.
Þrátt fyrir þennan afkomubata er rekstrarniðurstaða Reykjaneshafnar áfram neikvæð og verður svo áfram nái áætlanir um uppbyggingu í Helguvík ekki fram að ganga. Því er nauðsynlegt að fylgja eftir þeim áætlunum til að koma í veg fyrir að það reyni á ábyrgð bæjarins á skuldum hafnarinnar.
Sá tekjuauki sem orðið hefur á árinu leiðir það af sér að skuldaviðmið lækkar. Á sama tíma hafa fjárfestingar ekki aukist og því sjáum við verulegar breytingar hvað þetta varðar. Skuldaviðmiðið á samstæðu er nú komið í 209% en var 234% þegar að núverandi meirihluti tók við. Skuldaviðmið bæjarsjóðs hefur einnig lækkað verulega og er nú komið í tæp 167%. Við höfum því fimm ár til að koma skuldaviðmiði samstæðu úr 209% í 150% eins og lög mæla fyrir um. Það mun krefjast verulegrar útsjónarsemi því á sama tíma mun Reykjanesbær þurfa auka fjárfestingar í innviðum vegna mikillar fjölgunar íbúa.
Með þessari rekstrarniðurstöðu er ljóst að verið er að sigla í rétta átt þótt lítið megi út af að bregða. Eiginfjárstaða sveitarfélagsins er ekki góð og skuldir alltof miklar. Núverandi meirihluti lagði áherslu á að gæta aðhalds og það hefur hann gert en jafnframt lagt áherslu á að gæta að stöðu barnafjölskyldna í bænum okkar.
Því verkefni sem við tókumst á hendur eftir síðustu kosningar er hvergi nærri lokið og því verður ekki lokið fyrr en skuldaviðmiðið er komið undir 150% og eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaganna sleppir hendinni af Reykjanesbæ.“

Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Kristján Jóhansson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Davíð Páll Viðarsson.

Til máls tóku Kristinn Þór Jakobsson, Böðvar Jónsson, Árni Sigfússon, Kristján Jóhannsson, Gunnar Þórarinsson, Friðjón Einarsson, Magnea Guðmundsdóttir, Baldur Guðmundsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson og Kjartan Már Kjartansson.

Ársreikningur 2016 samþykktur 11-0.

Fleira ekki gert og fundi slitið.