04.01.2022 17:00

623. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, fjarfundur haldinn 4. janúar 2022, kl. 17:00

Viðstaddir: Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét A. Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmir Gauti Fjeldsted, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson.

1. Fundargerðir bæjarráðs 23. og 30. desember 2021 (2021010002)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar. Til máls tóku Margrét A. Sanders, Friðjón Einarsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Guðný Birna Guðmundsdóttir.

Til máls tók Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að bjóða ungmennaráði Reykjanesbæjar að tilnefna áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt á fundi nefnda og ráða sveitarfélagsins; annarra en barnaverndarnefndar. Um tilraun verði að ræða sem hefjist nú þegar og standi til loka yfirstandandi kjörtímabils. Framhaldið verið ákveðið af nýrri bæjarstjórn, sem tekur við eftir sveitarstjórnarkosningar í vor, í samráði við ungmennaráð þ.m.t. hvort greiða skuli fyrir nefndarsetuna. Verði það niðurstaðan þarf að uppfæra erindisbréf nefnda og ráða.

Greinargerð

Ungmennaráð Reykjanesbæjar hefur nú um margra ára skeið fundað tvisvar á ári með bæjarstjórn; á vorin og haustin. Síðasti fundur ungmennaráðs og bæjarstjórnar fór fram þ. 16. nóv. sl. Á þeim fundi fluttu 9 ungmenni kjarnmiklar, áhugaverðar og vel undirbúnar ræður um ýmis mál. Í kjölfarið átti undirritaður óformlegan fund með ungmennaráði mánudaginn 29. nóv. sl. þar sem gafst tækifæri til að ræða málin frekar. Á þeim fundi kom fram áhugi ungmennaráðs á að fá tækifæri til að kynnast viðfangsefnum sveitarfélagsins betur og leggja sín lóð á vogarskálarnar með þessum hætti. Það er í samræmi við áherslu um aukið notendasamráð sem m.a. má finna í lögum um félagsþjónustu, og málefni fatlaðra en einnig í samræmi við 12. og 13. greinar Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem nú er verið að innleiða í stjórnsýslu Reykjanesbæjar. Í þessu samhengi má einnig nefna þingsályktunartillögu Ásmundar Einars Daðasonar um stefnu um Barnvænt Ísland, markvissa innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var á Alþingi 10. júní sl. Með stefnunni verður innleitt verklag og ferlar sem tryggja jafnræði og markvissa þátttöku barna og ungmenna innan stjórnsýslunnar, samstarf milli opinberra aðila með velferð barna að leiðarljósi aukið, ásamt því að tryggja markvisst verklag við hagsmunamat út frá réttindum barna og velferð barna, auk heildstæðrar framkvæmdar réttinda barna.

Mikilvægt er að ungmennaráði Reykjanesbæjar verði boðið að tilnefna áheyrnafulltrúa á fundi nefnda og ráða sveitarfélagsins í ljósi þess hlutverks sem ungmennaráðsmeðlimir gegna. Í handbók ungmennaráða sveitarfélaganna eru listuð upp helstu hlutverk ungmennaráðsmeðlima og eru þau eftirfarandi:

• Vera fulltrúi og málsvari ungmenna í sveitarfélaginu.
• Stuðla að virkri þátttöku ungs fólks í sveitarfélaginu.
• Vera ráðgefandi fyrir sveitarfélagið um verkefni og málefni þess.
• Sitja í nefndum sveitarfélaganna sem fulltrúi ungmenna.
• Sækja markvisst skoðanir annarra ungmenna.
• Gefa ungmennum vettvang til að koma skoðunum sínum á framfæri.
• Vekja athygli á ungmennaráðinu og kynna það fyrir fólki í samfélaginu.
• Halda viðburði sem kemur ungu fólki saman.

Í þessu samhengi ná nefna að ungmennaráðsmeðlimir eru fulltrúar og málsvarar fyrir gríðarlega stóran hóp íbúa sveitarfélagsins."

Til máls tóku Baldur Þ. Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson.

Bæjarstjórn samþykkir með öllum atkvæðum að vísa tillögunni til bæjarráðs 13. janúar 2022 .

Fylgigögn:

Fundargerð 1350. fundar bæjarráðs 23. desember 2021
Fundargerð 1351. fundar bæjarráðs 30. desember 2021

Fundargerðirnar samþykktar 11-0.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:35.