12.04.2019 00:00

136. fundur Menningarráðs Reykjanesbæjar  var haldinn á Tjarnargötu 12, Súlum í Hljómahöll  þann 12. apríl 2019, kl. 08:30.

Viðstaddir: Elfa Hrund Guttormsdóttir, Kristján Jóhannsson, Þóranna Kristín Jónsdóttir, Linda María Guðmundsdóttir, Sigrún Inga Ævarsdóttir, Valgerður Guðmundsdóttir, Ásbjörn Jónsson var í símasambandi á fundinum og Guðlaug María Lewis sem ritaði fundargerð.

1. Mælaborð (2017020113)

Mælaborð 2018 lagt fram

2. Erindi Jóns Ólafssonar (2019040179)

Erindinu er hafnað.

3. Erindi vinafélags Baldurs KE-97 (2019020080)

Erindinu frestað og menningarfulltrúa falið að óska frekari gagna.

4. Íbúakönnun vegna Ljósanætur (2019040185)

Í tilefni af 20 ára afmæli Ljósanætur 2019 lagði menningarráð Reykjanesbæjar til að gerð yrði könnun á meðal íbúa á viðhorfum til hátíðarinnar. Niðurstöður úr tveimur spurningakönnunum sem lagðar voru fyrir í janúar og febrúar sl. liggja nú fyrir. Annars vegar var um að ræða vefkönnun sem var öllum opin á Facebook og sem send var í tölvupósti til nokkurra stórra fyrirtækja á svæðinu. Hún byggði á hentugleikaúrtaki og luku 977 einstaklingar við að svara könnunni. Einnig var lögð fyrir símakönnun sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og byggði hún á slembiúrtaki 1000 íbúa úr Reykjanesbæ og var svarhlutfall 48,5% en slembiúrtak gefur réttmætari mynd af skoðunum bæjarbúa heldur en hentugleikaúrtak. Símakönnunin samanstóð af 10 spurningum úr vefkönnuninni.

Megin niðurstöður voru eftirfarandi:

  • Mikið samræmi reyndist í niðurstöðum beggja kannana sem styrkir mjög niðurstöður vefkönnunarinnar.
  • Þegar hlutfall ánægðra var skoðað reyndust niðurstöður símakönnunarinnar heilt yfir heldur jákvæðari en niðurstöður vefkönnunarinnar.
  • 86-89% þátttakenda í báðum könnunum reyndust mjög eða frekar ánægðir með Ljósanótt.
  • Jákvæðastir reyndust þátttakendur í garð samfélagslegra áhrifa af völdum hátíðarinnar. 82 - 96% töldu:

o Hátíðina hafa jákvæð áhrif á ímynd sveitarfélagsins
o Hátíðina skapa samkennd meðal íbúa
o Viðhorf íbúa til hátíðarinnar vera jákvætt

  • Yfir 80% töldu:

o Hátíðina gefa ýmsum hópum tækifæri til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum.
o Hátíðina gefa íbúum tækifæri til að upplifa nýja hluti
o Hátíðina hafa áhrif í lengri tíma en hún sjálf varir.

  • Tæp 60% töldu:

o Ljósanótt gera Reykjanesbæ að betri stað til að búa á.

  • Rúm 50% töldu:

o Að Ljósanótt hefði haft jákvæð áhrif á líðan þeirra.
o Að dagskráin endurspeglaði væntingar íbúa.

• Minnst sammála (49%) voru þátttakendur því að:

o Íbúar hefðu tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning hátíðarinnar.

• Í vefkönnun var upplifun þátttakenda á hátíðinni rannsökuð sérstaklega.

o Gengið er út frá því að upplifun á viðburðum sé ferns konar.

 Tilfinningaleg – sem segir til um ánægju og tilfinningalegt mat á viðburðinum.
 Vitsmunaleg – sem segir til um lærdómsáhrif viðburðarins.
 Líkamleg – sem segir til um virkni og þátttöku í viðburði.
 Nýbreytni – sem segir til um hvort litið sé á viðburðinn sem einstakan.

o Tilfinningaleg, vitsmunaleg og líkamleg upplifun mældist, sem að meðaltali reyndist fremur hlutlaus. Upplifun nýbreytni sem sérstaks þáttar mældist ekki. Möguleg skýring á því er að þátttakendurnir í rannsókninni hafa flestir tekið þátt í hátíðinni endurtekið og því ekki víst að þeir upplifi beina nýbreytni í hvert sinn.

• Það er mat rannsakanda að niðurstöðurnar hafi leitt í ljós ýmis sóknarfæri þrátt fyrir almenna ánægju með hátíðina. Ljósanótt sé auðlind sem enn eigi mikið inni.

Niðurstöður rannsóknarinnar munu nýtast inn í stefnumótun fyrir hátíðina.

Ráðið þakkar greinargóða kynningu.

5. 17. júní , drög að dagskrá (2019040180)

Ráðið samþykkir dagskrána.

6. Sjómannadagurinn í Reykjanesbæ (2019040182)

Ráðið samþykkir dagskrána

7. Barnamenningarhátíð í Reykjanesbæ (2019040184)

Barnamenningarhátíð í Reykjanesbæ verður sett formlega 2. maí nk. með opnun Listahátíðar barna í Duus Safnahúsum. Sérstakur fjölskyldudagur verður haldinn laugardaginn 4. maí á Keflavíkurtúni. Ráðið hvetur bæjarbúa til að taka þátt.

8. Önnur mál (2019010150)

a) Stórtónleikarnir Hljómlist án landamæra voru haldnir í Stapa 2. apríl s.l. og tókust mjög vel. Ráðið þakkar undirbúningsaðilum frábært verkefni.
b) Revían „Allir á trúnó“ hefur gengið fyrir fullu húsi í Frumleikhúsinu frá frumsýningu 8. mars. Ráðið þakkar Leikfélagi Keflavíkur öfluga starfsemi.
c) Hljómahöll hélt upp á 5 ára afmæli sitt með tvennum „Trúnó-tónleikum“ föstudaginn 5. apríl og óskar ráðið forsvarsmönnum hússins og bæjarbúum til hamingju með afmælið og hina öflugu starfsemi.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:00. Fundargerðin fer til afgreiðslu bæjarstjórnar 16. apríl 2019.