Ársreikningur Reykjanesbæjar 2009

Ráðhús Reykjanesbæjar.
Ráðhús Reykjanesbæjar.

Endurskoðaður ársreikningur Reykjanesbæjar var lagður fram í bæjarstjórn í gær.

Samkvæmt ársreikningnum skilaði bæjarsjóður Reykjanesbæjar 7,7 milljarða kr. hagnaði árið 2009.

Eignir bæjarsjóðs um áramót voru 24,2 milljarðar kr. Skuldir og skuldbindingar voru 14,1 milljarður kr.
Eiginfjárhlutfall bæjarsjóðs var 41,8%,
Rekstrargjöld bæjarsjóðs voru 186 milljónum kr. undir áætlun, 8,1 milljarður kr. Þrátt fyrir þetta hefur aukinn kostnaður í efnahagshruninu vegna niðurgreiðslu og félagslegrar aðstoðar aukist um 450 milljónir kr. s.l. 2 ár.

Rekstrartekjur fyrir fjármagnstekjur voru tæplega 7 milljarðar kr. og voru 138 milljónum kr. undir áætlun.
Rekstrarhagnaður samstæðu nam 6,3 milljörðum kr. Eignir samstæðu námu rúmlega 40 milljörðum kr. Skuldir og skuldbindingar voru 29,2 milljarðar kr. Eiginfjárhlutfall samstæðu var 27% Niðurstaða samstæðu fyrir fjármagnsliði var tæplega 385 milljónum kr. hagstæðari en áætlað var.
Reykjanesbær hefur ákveðið að greiða upp annað tveggja erlendra lána að upphæð kr. 254 milljónir kr.
Varfærnissjónarmiða er gætt í eignfærslu eins og fram kemur í skýringum með ársreikningi.

Þrátt fyrir mjög jákvæðar vísbendingar í ársreikningi er vandi bæjarins enn lágar tekjur af útsvari og hefðbundnar rekstrartekjur því undir rekstrarútgjöldum. Veltufjárhlutfall var 0,7 sem sýnir hæfi sveitarfélagsins til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu tólf mánuði, sem bendir til lántöku eða annarra ráðstafana. Sýnt hefur verið fram á í úttekt Ráðgjafarfyrirtækisins Capacent frá febrúar s.l. og í eigin mati bæjaryfirvalda að fyrirhugaðar atvinnuframkvæmdir á ýmsum sviðum, sem eru komnar til framkvæmda, munu skila rekstrarhagnaði fyrir fjármagnsliði innan þriggja ára og því m.a. til styrkingar á veltufjárhlutfalli.
Nánar:

Eignir standa undir skuldbindingum
Vegna nýlegrar umræðu um færslu skuldbindinga af leigðum eignum til næstu 30 ára, sem skulda, skal tekið fram að skuldbindingar Reykjanesbæjar vegna greiðslu fyrir húsnæðisafnot til eigin félags, EFF, eru 8,8 milljarðar kr. á næstu 30 árum, miðað við núverandi leigu en 12 milljarðar m.v. upphaflegan samning. Eignir á móti skuldbindingu, sem Reykjanesbær nýtir, eru hins vegar bókfærðar hjá EFF á tæplega 16 milljarða kr. en skuldir að baki þessum eignum hjá EFF nema um 13,4 milljörðum kr. Þetta kemur fram í skýringum ársreiknings.
Verulega dregið úr mati á virði eigna vegna varfærnissjónarmiða.
Þrátt fyrir góða eignastö&e