Auglýst eftir umsóknum í nýsköpunar- og þróunarsjóð fyrir leik og grunnskóla

Undirskrift Nýsköpunar- og þróunarsjóðs
Undirskrift Nýsköpunar- og þróunarsjóðs

Fræðslusvið Reykjanesbæjar auglýsir eftir umsóknum vegna úthlutunar úr nýsköpunar- og þróunarsjóði sviðsins. Markmið með sjóðnum er að stuðla að nýsköpun, framþróun og öflugu innra starfi leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ. Skólastjórar, kennarar og aðrir fagaðilar í leik- og grunnskólum Reykjanesbæjar geta sótt um í sjóðinn. Einnig er hægt að sækja um í sjóðinn fyrir samstarfsverkefni milli skóla eða skólastiga.

Til úthlutunar fyrir skólaárið 2021 - 2022 eru 10 milljónir.

Áhersluþættir Nýsköpunar- og þróunarsjóðs fyrir skólaárið 2021-2022:

Heilbrigði og velferð: Samkennd, stuðningur og virðing efla heilbrigði og vellíðan og miklu skiptir að eiga samleið með öðrum, njóta viðurkenningar og geta tilheyrt hópnum. Með félagsfærniþjálfun, sjálfseflingu, trú á eigin getu, núvitund og heilsusamlegum lifnaðarháttum má efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan í öllu skólastarfi. Með því að sinna vel þessum þáttum í skólastarfinu er ýtt undir heilbrigði og velferð allra barna og unglinga.

Læsi allra mál: Markviss vinna með tungumálið til að efla læsi, lesskilning, tjáningu, orðaforða og ritun í því skyni að auka ánægju af lestri. Það má til að mynda gera með snemmbærum stuðningi, fjölbreyttum kennsluaðferðum, áhugahvetjandi verkefnum og með því að glæða ævintýraheim bókanna auknu lífi.

Gæða menntun fyrir alla: Að búa öllum nemendum fjölbreytt og sveigjanlegt námsumhverfi þannig að þeir hafi aðgang að bestu mögulegu námstækifærum. Gæða menntun byggir meðal annars á framsæknum kennsluháttum, teymiskennslu og náms- og kennsluaðferðum sem ýta undir samvinnu, ímyndunarafl og sköpunarkraft nemenda.

Einnig er hægt að sækja um styrki til verkefna sem styðja við skólanámskrá og sérstöðu hvers skóla. Tekið verður á móti umsóknum frá kl. 8:00 þriðjudaginn 6. apríl til klukkan 16:00 föstudaginn 16. apríl 2021 og verður þeim svarað fyrir mánudaginn 10. maí.

Frekari upplýsingar veita:
Haraldur Axel Einarsson grunnskólafulltrúi, haraldur.a.einarsson@reykjanesbaer.is
Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi, ingibjorg.b.hilmarsdottir@reykjanesbaer.is

Reglur:
Reglur nýsköpunar- og þróunarsjóðs fræðslusviðs Reykjanesbæjar. 

Eyðublað:
Umsókn um styrk úr nýsköpunar- og þróunarsjóði fræðslusviðs Reykjanesbæjar

Mánudaginn 8. júní 2020 var skrifað undir samninga við 12 leik- og grunnskóla vegna 19 verkefna sem fengu úthlutað styrk úr Nýsköpunar- og þróunarsjóði fræðslusviðs fyrir yfirstandandi skólaár. Alls var úthlutað fyrir 9.270.000 kr.

Verkefnaheiti Skóli Upphæð
Heimspeki með börnum Akur 500.000 kr.
Sáum fræjum lestar í Akurskóla Akurskóli 1.100.000 kr
Núvitund jóga í vettvangsferðum Gimli 1.100.000 kr.
Sjálfið mitt Háaleitisskóli 285.000 kr.
Brosandi börn Heiðarskóli 300.000 kr.
Teymiskennsla í Heiðarskóla Heiðarskóli 350.000 kr.
Tækni og nýsköpun í starfi Heiðarskóla Heiðarskóli 350.000 kr.
Tækifæri til náms í skapandi umhverfi Holt 560.000 kr.
Hugur og heilsa Holtaskóli 200.000 kr.
Samleikur - Framtíðarsýn á samþættingu námsgreina Holtaskóli 350.000 kr.
Vaxtarhugarfar, hugarfar og vellíðan í skólastarfi Holtaskóli 350.000 kr.
Forritun fyrir krakka Myllubakkaskóli 635.000 kr.
Rannsóknarkennslustundir í skólastarfi Myllubakkaskóli 500.000 kr.
Forskot til framtíðar - Forritun Njarðvíkurskóli 450.000 kr.
Í takt við tímann og hvað svo Njarðvíkurskóli 450.000 kr.
Stafræn tækni í leikskóla Stapaskóli 200.000 kr.
Teymiskennsla í Stapaskóla Stapaskóli 420.000 kr.
Jafnvægi og vellíðan Vesturberg 520.000 kr.
Foreldrasamstarf og læsi Völlur 650.000 kr.

Það er von okkar að Nýsköpunar- og þróunarsjóður ýti enn frekar undir nýsköpun og þróunarstarf í skólunum okkar.