Bæjarstjórn vill aukin fjárframlög til ríkisstofnana á Suðurnesjum

Morgunroði í Reykjanesbæ.
Morgunroði í Reykjanesbæ.

Strax í upphafi bæjarstjórnarfundar í gær lagði Guðbrandur Einarsson forseti bæjarstjórnar fram tvær bókanir allrar bæjarstjórnarinnar. Fyrri bókunin er áskorun á ríkisstjórn og Alþingi um að fjárframlög til verkefna sveitarfélagsins á vegnum ríkisins  verði í takti við fordæmalausa íbúafjölgun í Reykjanesbæ. Að mati bæjarfulltrúa hefur það ekki verið gert. Bókunin er svohljóðandi: 

„Reykjanesbær stendur frammi fyrir miklum áskorunum við að tryggja þjónustu við ört fjölgandi íbúa á sama tíma og sveitarfélagið vinnur eftir samþykktri aðlögunaráætlun. Íbúafjölgun í Reykjanesbæ hefur verið langt umfram fjölgun íbúa á landinu öllu. Frá árinu 2014 hefur íbúum bæjarins fjölgað um 26% en fjölgun íbúa á landinu öllu er um 4%. Samhliða fordæmalausri íbúafjölgun í Reykjanesbæ hafa fjárframlög ríkisins til svæðisins ekki verið aukin í takt við hana með þeim afleiðingum að fjárframlög á hvern íbúa hafa dregist verulega saman. Í áætlanagerð ríkisins virðist ekki hafa verið tekið eðlilegt tillit til þess hversu langt yfir meðaltali fjölgunin á svæðinu er og því stendur svæðið langt að baki öðrum svæðum þegar kemur að fjárframlögum til opinberrar þjónustu.

Á undanförnum árum hafa fjárframlög ríkisins til opinberra stofnana verið mun lægri en á öðrum landssvæðum, sérstaklega þegar horft er til framlaga á hvern íbúa. Þetta var enn á ný staðfest í úttekt sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar lét vinna fyrir sig á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018 sem lagt var fram í september [innskot skoða má úttekt hér]. Skoðun á fjárlagafrumvarpi nýrrar ríkisstjórnar bendir ekki til þess að miklar breytingar hafi verið gerðar á fjárframlögum til þeirra mála sem tengjast Suðurnesjum.

Fjölgun íbúa og minna atvinnuleysi vegna mikilla umsvifa á svæðinu skilar meiri tekjum til svæðisins en kallar líka á auknar fjárveitingar sveitarfélagsins svo hægt sé að takast á við þennan mikla uppgang og fordæmalausu fjölgun af ábyrgð. Nefna má að vöxtur í flugsamgöngum kallar á aukna þörf á landamæravörslu og löggæslu. Fjölgun íbúa og ferðamanna hefur einnig í för með sér aukið álag á heilsugæsluna á svæðinu, kallar á mikla uppbyggingu í samgöngum, fjölgun grunnskólanemenda hefur í för með sér aukið álag á skólakerfið og svo mætti áfram telja. Á sama tíma og sveitarfélagið hefur staðið frammi fyrir þessum miklu áskorunum hafa framlög ríkisins samt almennt verið lægri en til sambærilegra verkefna í öðrum landshlutum. Ljóst er að hið opinbera verður að styðja við þennan uppgang ef ekki á að stefna í óefni.

Á undanförnum mánuðum hafa fulltrúar sveitastjórnanna og opinberra stofnana á Suðurnesjum leitað skýringa á þessu í Stjórnarráðinu og verið tekið ágætlega. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skorar á ríkisstjórn og Alþingi að auka fjárframlög til opinberra stofnana á Suðurnesjum þannig að íbúar á svæðinu njóti sömu fjárframlaga og íbúar í öðrum landshlutum.“

Undir þetta rita allir bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar: Árni Sigfússon, Baldur Þ. Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Alexander Ragnarsson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Davíð Páll Viðarsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson og Ingigerður Sæmundsdóttir.