Chcesz zostać wolontariuszem na Festiwalu Kultury Polskiej?

Potrzebujemy wolontariuszy na festiwal, którzy są gotowi w krótkim czasie przyłożyć ręce do pomocy. Jak wszyscy wiedzą wiele rąk wykonuje lekką pracę.

Tego roku festiwal odbędzie się od 1 do 6 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Andrews na Ásbrú w sobotę 6 listopada.
Po pandemii mamy jeszcze większą potrzebę zjednoczenia się i zacieśnienia więzi. Dlatego Mimo że termin wypowiedzenia był krótki, Reykjanesbær postanowił z rozmachem i przepychem poprowadzić w tym roku Festiwal Kultury Polskiej.

Reykjanesbær niedawno przysłał ankietę skierowaną do mieszkańców polskiego pochodzenia. Otrzymaliśmy około 250 odpowiedzi, z których około 100 mieszkańców stwierdziło, że są gotowi pomóc przy organizacji festiwalu.

Wyniki ankiety pokazują, że mieszkańców polskiego pochodzenia są bardzo zadowoleni z festiwalu i mają poczucie, że jeszcze bardziej łączy ich ze społecznością, promuje pozytywny stosunek do nich i polskiej kultury.
Celem Festiwalu Kultury Polskiej jest właśnie połączeniem mieszkańców polskiego pochodzenia ze społecznością w Reykjanesbær, dzięki różnorodności i przybliżeniu mieszkańcom polskiego dziedzictwa, które stanowi dużą część społeczności w Reykjanesbær. Może nie wszyscy wiedzą, ale co szósty mieszkaniec Reykjanesbær posiada obywatelstwo polskie.
Osoby zainteresowane wolontariatem podczas festiwalu prosimy o kontakt z Aleksandrą Wasilewską, która pracuje w Reykjanesbær przez email. aleksandra.wasilewska@reykjanesbaer.is
Najpóźniej w środę 20 października.

 

Pomysły na projekty wolontariackie:

  • Nadzór nad degustacją potraw
  • Gotowanie
  • Prezentacje produktów lub usług
  • Dekoracja festiwalu
  • Przedstawienia lub wydarzenia
  • Inne pomysły
  • Fotografia i nagrywanie
  • Wykończenie i sprzątanie po festiwalu
  • Materiały marketingowe i promocyjne

 

Zapraszamy wszystkich do kontaktu i dzielenia się pomysłami.

Reykjanesbær pokrywa wszystkie koszty festiwalu.