Fasteignagjöld hjá Reykjanesbæ

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjanesbæ fyrir árið 2011 verða rafrænir nú í fyrsta skipti. Hægt er að nálgast álagningarseðlana á næstu dögum á mittreykjanes.is. Til að komast inn á mittreykjanes.is þarf lykilorð sem hægt er að nálgast hjá þjónustuveri bæjarins í síma 421-6700.

Jafnframt verða fasteignagjöld hjá bænum innheimt líkt og á árinu 2010 í heimabönkum. Reykjanesbær bendir fasteignaeigendum á beingreiðslur hjá öllum bankastofnunum eða boðgreiðslur af greiðslukortum.

Fjármálaskrifstofa Reykjanesbæjar annast álagningu og innheimtu á fasteignagjöldum. Við álagningu fasteignaskatta nú í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við tekjur ársins 2009. Þegar álagning vegna tekna ársins 2010 liggur fyrir í lok sumars verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega. Fjármálaskrifstofa bæjarins framkvæmir breytingar á fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega og því þarf ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu fasteignaskattsins.

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi eigandi eigi lögheimili í Reykjanesbæ, er þinglýstur eigandi íbúðarhúsnæðisins og/eða geti átt rétt á vaxtabótum vegna eignarinnar. Einungis er veittur afsláttur vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Reglur um afsláttinn eru birtar sérstaklega á vef bæjarins.

Gjalddagar fasteignagjalda yfir kr. 25.000 eru 10, 25. janúar til og með 25. október, og eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.