Fleiri hafa lokið háskólanámi og atvinnurekendum hefur fjölgað

Bæjarhlið Reykjanesbæjar.
Bæjarhlið Reykjanesbæjar.

Atvinnuþátttaka hefur aukist, atvinnurekendum fjölgað, laun hafa hækkað og langskólagengnum hefur fjölgað. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri atvinnumálakönnun sem gerð var á tímabilinu  október til desember 2017 meðal íbúa á Suðurnesjum.

Atvinnumálakönnunin var framkvæmd af MMR, Markaðs- og miðlarannsóknum fyrir Reykjanesbæ og Vinnumarkaðsráð Suðurnesja. Sambærileg könnun var gerð tvívegis árið 2013, í febrúar og október og í október 2014 en þá einungis meðal íbúa í Reykjanesbæ. Tímabært þótti að meta stöðuna á vinnumarkaði að nýju til að reyna að greina þær breytingar sem hann hefur tekið á þessum þremur árum.  Samanburður nær þó einungis til Reykjanesbæjar.

Ánægjulegt er að sjá að menntunarstig jókst í Reykjanesbæ milli kannana. Alls 24% svarenda höfðu lokið háskólanámi í október 2017 en það hlutfall var 21% í október 2013. Á sama tímabili hefur þeim sem lokið hafa verklegu framhaldsnámi fjölgað úr 15% í 22%.  Hlutfall þeirra sem einungis hafa lokið skyldunámi hefur lækkað úr 40% í október 2013 í 32% í október 2017.

Á könnuninni má einnig sjá að laun hafa hækkað og þeim sem hafa lægstu launin hefur fækkað að sama skapi. Mesta hlutfallsaukningin hefur orðið í launahópnum 600 – 799 þúsund, þá 800 þúsund og yfir. Mesta hlutafallslækkun varð í tekjuhópnum undir 250 þúsund. Miðað er við samanlagðar mánaðartekjur fyrir skatt.

Fleiri vinna 100% starf og í ferðaþjónustu en áður

Mikil breyting hefur orðið á atvinnugreinum þegar spurt er um aðalstarf meðal íbúa í Reykjanesbæ. Alls 17% störfuðu í ferðaþjónustu, samgöngum og við flutninga í febrúar 2013 en nú  er fjöldi starfsfólks í þeim greinum 26%. Hæsta hlutfall vinnandi fólks er jafnframt í þeim geira og þar er Keflavíkurflugvöllur með 75% starfsfólks. Aldrei hafa færri starfað við verslun og sölu og nú eða 7%. Hlutfallið var hæst 12% í október 2014. Störfum í menningarstarfsemi, fræðslu og þjálfun hefur einnig fækkað úr 17% í febrúar 2013 í 10% nú.

Hlutfall atvinnurekenda er nú 13% í Reykjanesbæ en var lægst 7% í október 2013. Launþegum hefur einnig fjölgað á tímabilinu febrúar 2013 til október 2017, úr 56% í 67% og atvinnuleitendum fækkað á sama tíma úr 7% í 2%. Flestir vinna í 100% stöðuhlutfalli eða 83% vinna fólks í Reykjanesbæ. Þar er hlutfall karla 94% á móti 67% kvenna.

Um símakönnun var að ræða meðal íbúa 18-67 ára. Unnið var út frá eftirtöldum þáttum: Stöðu á vinnumarkaði, starfshlutfalli í aðalstarfi, atvinnugrein, staðsetningu vinnustaðar, menntun, starfi, launum, kyni og aldri. Svarhlutfall var 63% eða 1030 manns af 1632 manna úrtaki yfir Suðurnes í heild. Í Reykjanesbæ var svarhlutfall jafnt eftir kynjum . Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 31. október til 6. desember 2017.

Hér má lesa niðurstöður könnunar MMR í heild.