Jólakofar og verkefnastyrkir

Jólaljós skoðuð
Jólaljós skoðuð

Gerum þetta saman!
Reykjanesbær hefur nú kynnt til sögunnar nýtt verkefni sem hleypt verður af stokkunum í desember og fengið hefur heitið Aðventugarðurinn. Garðurinn verður formlega opnaður laugardaginn 5. desember og verður opinn frá kl. 12-17 alla laugardaga til jóla og á Þorláksmessu og má reikna með ýmsum óvæntum uppákomum alla opnunardaga.

Viltu selja á jólamarkaði?
Hugmyndin um Aðventugarðinn gengur út á að skreyta Ráðhústorgið og skrúðgarðinn með fallegum ljósaskreytingum og setja upp jólakofa fyrir áhugasama til að selja varning tengdan jólum. Þetta verkefni kallar því á gott samstarf og virkni bæjarbúa og bæjaryfirvalda og hvetjum við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga til að sækja um sölupláss í kofunum og taka þannig virkan þátt í að byggja upp skemmtilega jólastemningu. Í dag er opnað fyrir umsóknir og er umsóknarfrestur til 22.nóvember.

Sækja um Jólakofa

Verkefnastyrkir til jólalegra verkefna
Í tengslum við Aðventugarðinn gefst áhugasömum einnig kostur á að sækja um styrki til viðburða eða verkefna á aðventunni. Verkefnin gætu t.d. verið uppákomur, afþreying eða sýningar í Aðventugarðinum og geta styrkirnir hentað vel félagasamtökum í fjáröflun eða öðrum þeim sem vilja hrinda skemmtilegum hugmyndum í framkvæmd. Í dag er opnað fyrir umsóknir og er umsóknarfrestur til 22.nóvember.

Sækja um verkefnastyrk

Fyrirvari um samkomutakmarkanir
Bæjaryfirvöld telja mikilvægt að halda í bjartsýnina eins og kostur er og hafa trú á því að á aðventunni verðum við komin á þann stað að hægt verði að halda úti þessari dagskrá en vera um leið tilbúin til að sveigja af leið og aðlaga okkur þeirri stöðu sem uppi er hverju sinni. Því er öll fyrrgreind dagskrá kynnt með fyrirvara um samkomutakmarkanir og sóttvarnir.

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um Aðventugarðinn og verkefnastyrki með því að senda tölvupóst á netfangið sulan@reykjanesbaer.is

(EN) Christmas Huts and Project Grants

Let‘s do this together!
Reykjanesbær has now introduced a new project, The Christmas Park, that will be launched in December. The park opens formally on Saturday the 5th of December with the opening hours from 12:00-17:00 every Saturday until Christmas and on Þorláksmessa, the day before Christmas Eve. During every opening, there will be joyful events for everybody.

Would you like to sell goods at the Christmas market?
The Christmas Park concept is to decorate the town hall square with beautiful light decorations and form a Christmas market with huts that will be placed at the square. The Christmas huts will create the opportunity to sell Christmas-related goods. Therefore, this project calls for good co-operation and participation of the locals and the authorities. At the same time, we encourage non-governmental organizations, companies, and individuals to apply for a space in the Christmas huts and take part in building a joyful Christmas atmosphere. It is now open for applications and will be until the 22nd of November.

Application 

 Project grants for Christmas projects and events

Those interested in hosting events, projects, entertainment, or exhibitions in the Christmas Park can apply for project grants. These grants can be suitable for fundraising organizations or others who like to make fun ideas come to life in the Christmas Park. It is now open for applications and will be until the 22nd of November. 

Apply for a grant

Disclaimer on gathering restrictions
The town authorities encourage everybody to stay as optimistic as possible and trust that by December, we will have reached the point where it will be possible to plan and be ready to adapt to the situation each time. Therefore, all the agenda above is presented with gathering restrictions and disease control in mind.

Further information about the Christmas Park and project grants can be obtained via the email sulan@reykjanesbaer.is

(PL) Chaty bożonarodzeniowe i granty na projekty

Zróbmy to razem!
Reykjanesbær przedstawia nowy projekt, który zostanie uruchomiony w grudniu i nosi nazwę Aðventugarðurinn (Świąteczny park) . Park zostanie oficjalnie otwarty w sobotę 5 grudnia i będzie otwarty od godz 12-17 w każdą sobotę do Bożego Narodzenia oraz w Þorláksmessa 23 grudnia. Każdego dnia otwarcia można się spodziewać różnych nieoczekiwanych wydarzeń.

Chcesz być sprzedawcą na jarmarku bożonarodzeniowym?
Pomysł na Świąteczny park jest ozdobienie Ráðhústorg i skrúðgarður pięknymi dekoracjami i światełkami świątecznymi. Skonfigurować chatki świąteczne dla osób zainteresowanych sprzedażą świątecznego towaru. Dlatego ten projekt wymaga dobrej współpracy i aktywności mieszkańców miasta i władz miasta, a także zachęcamy organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do ubiegania się o chatake, a tym samym do aktywnego udziału w budowaniu wesołej świątecznej atmosfery. Już  od dziś można ubiegać się o chatke do sprzedaży, termin składania wniosków upływa 22 listopada.

Ubiegać się o świąteczną chatę

Dotacje na projekty świąteczne
W związku z Świątecznym parkiem, zainteresowani mają również możliwość ubiegania się o dotacje na wydarzenia lub projekty w okresie adwentu. być wydarzeniami, rozrywką lub wystawami w Świątecznym parku, a dotacje mogą być odpowiednie dla organizacji pozyskujących fundusze lub innych osób, które chcą wdrożyć pomysły. Już  od dziś można ubiegać się o dotacje, termin składania wniosków upływa 22 listopada.

Ubiegać się o dotację

Zastrzeżenie dotyczące przestrzegania ograniczeń
Władze miasta uważają, że ważne jest, aby zachować jak największy optymizm i wierzą, że do Adwentu dojdziemy do punktu, w którym Świąteczny park  będzie mógsięodbyć , ale jednocześnie być gotowym do odchylenia i dostosowania się do obecnej sytuacji. Dlatego cały program jest przedstawiony pod warunkiem przestrzegania ograniczeń.

Więcej informacji na temat Świątecznego parku i dotacji na projekty można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres sulan@reykjanesbaer.is