Ráðhús Reykjanesbæjar
Ráðhús Reykjanesbæjar

Reykjanesbær hefur fengið lánsloforð frá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð um 3,6 milljarða króna sem gerir Reykjanesbæ kleift að endurfjármagna m.a. skuldir Reykjaneshafnar. Lánsloforðinu er sett það skilyrði að endurskipulagning fjárhags samstæðu Reykjanesbæjar leiði til þess að markmiðum aðlögunaráætlunar fyrir árin 2017-2022, sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti þann 18. apríl 2017, verði náð. Einnig að samkomulag liggi fyrir við Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga um skilyrði varðandi frekari lántökur á tímabili aðlögunaráætlunarinnar.

Frá samþykkt framangreindrar aðlögunaráætlunar hafa fulltrúar Reykjanesbæjar lagt forsendur hennar til grundvallar viðræðum við kröfuhafa og þeirri niðurstöðu sem nú liggur fyrir og er lýst hér að neðan.

Nánar um endurskipulaginu skulda Eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf.

Eignarhaldsfélaginu Fasteign verður skipt upp í tvö félög, annars vegar félag sem heldur utan um eignir sem tengjast grunnþjónustu sveitarfélagsins (EFF1) og hins vegar félag sem heldur utan um eignir sem ekki tengjast grunnþjónustu sveitarfélagsins (EFF2). Skuldir félaganna verða endurfjármagnaðar og gerðir við þau nýir leigusamningar. Leigusamningurinn við EFF1 verður til 2038 en leigusamningurinn við EFF2 til 2024. Hafi Reykjanesbær ekki náð undir 150% lögbundið skuldaviðmið í árslok 2022 getur sveitarfélagið nýtt sér sölurétt á öllu hlutafé í EFF2 til kröfuhafa félagsins og þannig losað um skuldbindingar til lengri tíma.

Endurskipulagning skulda Reykjaneshafnar

Reykjanesbær mun nýta sér lánafyrirgreiðslu frá Lánasjóði sveitarfélaga og taka lán sem verður endurlánað til Reykjaneshafnar. Reykjaneshöfn mun nýta lánið til þess greiða upp hluta skulda hafnarinnar, meðal annars skuldabréfaflokkana RNH 16 og RNH 27. Við endurfjármögnunina verður fjármögnun á skuldum Reykjaneshafnar á hagstæðari kjörum en nú er. Nú liggur fyrir vilji mikils meirihluta kröfuhafa Reykjaneshafnar fyrir því að fallast á uppgreiðslu og skilmálabreytingar sem lagðar hafa verið til. Hins vegar hefur borist erindi frá einum kröfuhafa þess efnis að hann sætti sig ekki við að lækka vexti frá 15. október 2015 til greiðsludags.

Ekki verða þó allar skuldir hafnarinnar greiddar upp heldur verður hluti þeirra endurfjármagnaður með veði í lóðum hafnarinnar, en sölu á lóðum er ætlað að standa undir greiðslu þeirra lána.

Afborganir af lánunum skulu greiðast eftir því sem hinar veðsettu lóðir seljast og skulu greiðslur til Landsbankans og Íslandsbanka skiptast hlutfallslega miðað við stöðu lána meðan skuld er enn útstandandi samkvæmt báðum lánum.

Með þessum aðgerðum, og ýmsum öðrum, gerir aðlögunaráætlun Reykjanesbæjar ráð fyrir að sveitarfélagið nái undir lögboðið 150% skuldaviðmið fyrir árslok 2022. Það veltur þó á því að helstu forsendur aðlögunaráætlunar gangi eftir og að mikils aðhalds verði gætt í rekstri Reykjanesbæjar næstu ár.