Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Suðurnesja hefur samþykkt að kynna drög að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Drögin verða aðgengileg á heimasíðu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum (www.sss.is) og allra sveitarfélaganna sem eiga aðild að nefndinni. Jafnframt er kynnt verkefnislýsing skipulagsvinnunnar.
 
Svæðisskipulagið mótar stefnu og leikreglur skipulagsyfirvalda fyrir þau málefni sem eru mikilvæg á svæðisvísu og snerta hagsmuni fleiri en eins aðila í samvinnunefndinni. Samvinnunefndin hefur skilgreint megin áherslur skipulagsvinnu og út frá þeim þau viðfangsefni sem skipulagsáætlunin skal vinna að. Viðfangsefni skipulagsins eru:
 
o   Atvinna
o   Auðlindir
o   Veitur og samgöngur
o   Flugvallarsvæðið
o   Samfélag
 
Ábendingar og athugasemdir við drögin skal senda til formanns samvinnunefndarinnar á netfangið asmundur@svgardur.is. Einnig er hægt að senda athugasemdir merktar Svæðisskipulag Suðurnesja á póstfangið, Bæjarskrifstofur Garðs, Sunnubraut 4, 250 Garður.
 
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við drög að svæðisskipulaginu er til og með 17. nóvember 2011.
Samvinnunefndin vonast til þess að sem flestir kynni sér þá stefnumörkun sem unnið hefur verið að fyrir Suðurnesin og þær áherslur og aðgerðir sem talið er nauðsynlegt er að ráðast í á næstu árum til að ná settum markmiðum.