Loftmengun frá eldgosum

Eldgos
Eldgos

Gefnar hafa verið út leiðbeiningar fyrir almenning um hættu á heilsutjóni vegna loftmengunar frá eldgosum og tafla sem heilsufarsáhrif vegna gasgilda.

Leiðbeiningar fyrir almenning

Gasgildi

Zanieczyszczenie powietrza w pobliżu miejsc erupcji

Społeczeństwu wydano instrukcje dotyczące zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez zanieczyszczenie powietrza na skutek erupcji wulkanów a także tablica jako skutek zdrowotny ze względu na zawartość gazów.

Instrukcje dla społeczeństwa    Wartości stężeń gazów   

Air Pollution from Volcanic Eruptions

Guidelines for the public have been issued on the health risk due to air pollution from volcanic eruptions and a table that shows health effects due to gas values.

Guidelines for the publicGas concentration values