Hulda Ragnheiður Árnadóttir og Jón Örvar Bjarnason frá Viðlagatryggingum Íslands, Guðlaugur H. Sigu…
Hulda Ragnheiður Árnadóttir og Jón Örvar Bjarnason frá Viðlagatryggingum Íslands, Guðlaugur H. Sigurjónsson sviðsstjóri Umhverfissviðs, Sveinn Númi Vilhjálmsson skipulagsfulltrúi og Halldór Karl Hermannsson hafnarstjóri.

Starfsfólk Viðlagatryggingar Íslands sem fundaði í Reykjanesbæ í síðustu viku brýnir fyrir íbúðaeigendum að huga að því að vátryggingavernd þeirra sé í lagi. Komi til tjóns á innbúi af völdum náttúruvár fæst það ekki bætt nema innbú sé vátryggt almennri lausafjártryggingu hjá vátryggingafélagi.

Starfsfólk Viðlagatrygging Íslands (VTÍ ) átti fund með nokkrum forsvarsmönnum Reykjanesbæjar um vátryggingavernd mannvirkja í eigu sveitarfélagsins. Rætt var mikilvægi þess að skráð verðmæti þeirra sé uppfært reglulega til að tryggja að eignirnar séu vátryggðar að fullu áður en vátryggingaratburður á sér stað. Að sögn Huldu Ragnheiðar Árnadóttur hjá VTÍ er heimsóknin liður í átaki stofnunarinnar til að bæta þekkingu á hlutverki hennar og skráningu opinberra mannvirkja í eigu sveitarfélaganna sem vátryggð eru hjá VTÍ. „Á þessum fundi ræddum við einnig mikilvægi samvinnu sveitarfélagsins og VTÍ til að stuðla að markvissri endurbyggingu sveitarfélagsins ef til tjónsatburðar kemur.“

Hulda Ragnheiður segir ekki síður mikilvægt að íbúar séu meðvitaðir um hvort  vátryggingavernd þeirra sé í lagi. Fram kom á fundinum að ef innbú er vátryggt almennri lausafjártryggingu hjá vátryggingafélagi rennur hluti iðgjaldsins til VTÍ og tryggir þannig vátryggingavernd innbúsins komi til tjóns af völdum jarðskjálfta, eldgosa, vatns-, aur- eða snjóflóða skv. skilgreiningum laga um VTÍ (55/1992). „Ef slík vátrygging er ekki til staðar greiðast engar bætur vegna innbús ef til tjóns kemur. Allar fasteignir eru hins vegar skylduvátryggðar gegn náttúruhamförum og eru iðgjöldin innheimt samhliða brunatryggingum fasteigna hjá almennu vátryggingafélögunum.“