Pólskur móðurmálsskóli í Myllubakkaskóla alla laugardaga

Nemendur í pólska skólanum
Nemendur í pólska skólanum

Pólskur móðurmálsskóli í Myllubakkaskóla alla laugardaga

Pólska sendiráðið hefur sett á laggirnar pólskan móðurmálsskóla fyrir börn af pólskum uppruna á Suðurnesjum á aldrinum 4 til 14 ára. Ríflega 100 nemendur hafa verið við nám í skólanum frá hausti 2019 í kaþólsku kirkjunni á Ásbrú. Kennt er pólskt móðurmál, bókmenntir, saga og landafræði sem og trúarbragðafræði, sé þess óskað.

Reykjanesbær hefur nú komið inn í samstarf um skólann og styður hann með húsakynnum sveitarfélagsins. Síðastliðinn laugardag, 1. febrúar 2020, færðist skólinn í Myllubakkaskóla og er vonast til þess að nemendafjöldinn aukist við það og aðstæður til kennslunnar verði betri. Börn á aldrinum 4–5 ára munu áfram fá kennslu á Ásbrú þar sem aðstæður fyrir þau eru betri þar. Eldri nemendur fá kennslu í Myllubakkaskóla alla laugardagsmorgna út vorönn 2020. 
Reykjanesbær býður skólann sérstaklega velkominn í húsakynni sveitarfélagsins og óskar kennurum og nemendum velfarnaðar í starfi. 

Reykjanesbær þakkar sendiráði Póllands á Íslandi fyrir gott samstarf á liðnum árum og þakkar frumkvæði þeirra að menntunarúrræðinu sem ýtir undir aukin tækifæri til menntunar fyrir börn af pólskum uppruna og styrkir stöðu þeirra enn frekar.

Skólinn er opinn öllum og gjaldfrjáls. Til þess að sækja um aðild að skólanum skal hafa samband við Janina Antochowska, janant2@interia.pl. Ef óskað er eftir þátttöku á vorönn 2020 skal hafa samband fyrir 15. febrúar 2020.


Szkoła Języka Polskiego jako Ojczystego w Myllubakkaskóli

Dzięki staraniom Ambasady Rzeczpospolitej Polski w Islandii powstała w Reykjanesbær Szkoła Języka Polskiego jako Ojczystego dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Szkoła jest nieodpłatna.
Zajęcia odbywają się w sobotę. Rozpoczęły się one już w ostatnich miesiącach 2019 r., podczas których znalazły gościnnie miejsca w salach Parafii katolickiej pod wezwaniem Jana Pawła II w Ásbrú. Od 1 lutego Szkoła przeprowadziła się do budynku Myllubakkaskóli, gdzie została serdecznie powitana przez Dyrektora i przedstawiciela Urzędu Miasta. Przedszkole dla dzieci czteroletnich oraz ‘zerówka’ dla pięcioletnich będą dalej prowadzone w pomieszczeniach Parafii, dostosowanych w tym celu.

W Polskiej Szkole i Przedszkolu w Reykjanesbær uczestniczy już ponad 100 uczniów. Nauczyciele i organizatorzy przewidują wzrost zapisów i liczby zorganizowanych klas, zwłaszcza na nowy rok szkolny od 1 września 2020 r.

Szkoła jest skierowana do dzieci i nastolatków polskiego pochodzenia w wieku 4-14 lat. Przedmiotami nauki będą język polski, wiedza o Polsce i o jej tradycji, polska literatura, historia, geografia, religia na życzenie. Nauczycielami są polscy pedagodzy zamieszkali w Suðurnes, mający staż nauczycielski w Polsce; niektórzy z nich mają również doświadczenie w islandzkim systemie szkolnym i przedszkolnym.

Miasto Reykjanesbær wita serdecznie Szkołę i wspiera ją udostępniając pomieszczenia Myllubakkaskóli na sobotnie zajęcia. Życzy uczniom oraz nauczycielom owocnej pracy w kierunku dokształcania się i edukacji.

Rodzice mogą jeszcze zapisać dzieci na zajęcia tego semestru do 15 lutego. W tym celu prosimy skontaktować się pocztą elektroniczną z Panią Janiną Antochowska na adres janant2@interia.pl

 Nemendur á skólabekk