Screening for breast and cervical cancer

Screening for breast and cervical cancer is a preventive measure offered to asymptomatic women at Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.

Midwives at Ljósmæðravaktin have received special training and take cervical samples at Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. We encourage all women who have received an invitation to book an appointment, but it is assumed that women are offered screening for cervical cancer every three years between the ages of 23-29 and every five years between the ages of 30-65. Women with symptoms from breasts and other gynaecological symptoms are advised to seek medical advice.

Women in Suðurnes can book an appointment for screening for cervical cancer at Heilbrigðisstofnun Suðurnesja by phone 422 0500. The fee for screening for cervical cancer is ISK 500.

Asymptomatic women aged 40 to 74 can book an appointment for screening for breast cancer at Landspítali breast center, Eiríksgata 5 in Reykjavík. Appointments by phone 513 6700 are between 8:30 and 12:00 every weekday. You can also send an e-mail to krabbameinsskimun@heilsugaeslan.is.

 

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi i szyjki macicy, środek zapobiegawczy, oferowany kobietom bez objawów w Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.

Położne z Ljósmæðravaktin, które przeszły specjalne szkolenie, pobierają próbki z szyjki macicy w Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Zachęcamy wszystkie kobiety, które otrzymały zaproszenie do umówienia się na wizytę. Kobietom oferowane są badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy co trzy lata w wieku 23-29 lat i co pięć lat w wieku 30-65 lat. Kobietom z objawami piersi i narządów kobiecych zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej.


Kobiety na Suðurnes mogą umówić się na badanie przesiewowe raka szyjki macicy w Heilbrigðisstofnun Suðurnesja pod numerem telefonu 422 0500. Opłata za badanie wynosi 500 kr.

Bezobjawowe kobiety w wieku 40 do 74 lat mogą umówić się na wizytę na badanie przesiewowe raka piersi w Landspítali, Eiríksgata 5 w Reykjaviku. Lub pod numerem telefonu 513 6700 w godzinach 8:30 i 12:00 w każdy dzień powszedni. Można również wysłać e-mail na adres krabbameinsskimun@heilsugaeslan.is.