Störf utan álvers skila helmingi nýrra atvinnutækifæra

Horft yfir Dalshverfi í Innri-Njarðvíkurhverfi
Horft yfir Dalshverfi í Innri-Njarðvíkurhverfi

Fyrirhugað álver í Helguvík skilar liðlega helmingi nýrra starfa í Reykjanesbæ á næstu 4 árum, samkvæmt athugunum ráðgjafarfyrirtækisins Capacent. Í skýrslu Capacent , sem kynnt var í byrjun febrúar sl. kemur fram að á næstu 4 árum muni útsvarstekjur Reykjanesbæjar aukast um 4,3 milljarða kr. vegna nýrra atvinnutækifæra. Í heild skapast um 6500 ársverk á tímabilinu en 65% þeirra eru talin koma fram í Reykjanesbæ. Þar af er þáttur álversins í Helguvík áætlaður 53%, sem samsvarar 2,3 milljörðum kr. í útsvarstekjur. Það þýðir að um 2 milljarðar króna eru áætlaðir í útsvarstekjur vegna annarra verkefna sem eru í gangi eða undirbúningi.


Athygli vekur að áætlaðar tekjur utan álversins eru hærri en heildaráætlun Reykjanesbæjar sjálfs gerir ráð fyrir. Reykjanesbær gerir ráð fyrir að útsvarstekjur vegna allra nýrra atvinnuverkefna á næstu 4 árum verði 1,5 milljarðar kr. Bæjarstjóri hefur sagt að áætlun bæjarins sé varfærin, en skili þó umskiptum í rekstri bæjarins ef tölur Reykjanesbæjar gangi eftir, hvað þá ef tölur Capacent ganga eftir.


„Ef aðeins fjórðungur af tölum Capacent gengur eftir eftir, þýði það mjög jákvæð umskipti í rekstri hjá Reykjanesbæjar," segir Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ í samtali við Víkurfréttir.


„Við höfum lagt áherslu á mörg ólík atvinnutækifæri og ekki víst að fólk hafi almennt áttað sig á að þau samsvara helmingi nýrra atvinnutækifæra á móti álverinu. Það er þó langstærsti einstaki aðilinn. Hinn helmingurinn skiptist á fimm stóra aðila," bætir Árni við.


Í skýrslu Capacent um nýja atvinnu næstu 4 ár er auk álvers m.a. gert ráð fyrir byggingu gagnaversins sem er í uppbyggingu að Ásbrú, heilsusjúkrahúsinu, sem nú er verið að byrja á, Kísilveri í Helguvík, sem ekki er byrjað að byggja, og ECA flugverkefninu, sem nú er unnið að á Keflavíkurflugvelli og Ásbrú.


Athygli vekur að ekki eru áætluð áhrif af nýjum störfum vegna alþjóðaflugvallarins eða ferðaþjónustu almennt í skýrslu Capacent. Það gefur vonir um að tekjurnar gætu orðið enn meiri, um leið og enn ríkir óvissa um framkvæmdahraða ýmissa verkefna, eins og ljóst má vera af fréttum.

Frétt af vef Víkurfrétta