Telja Ljósanótt hafa jákvæð áhrif á ímynd sveitarfélagsins og skapi samkennd

Flugeldasýningin að kvöldi laugardagsins á Ljósanæturhátíð þykir jafnan hápunkturinn. Þar er þáttta…
Flugeldasýningin að kvöldi laugardagsins á Ljósanæturhátíð þykir jafnan hápunkturinn. Þar er þátttaka íbúa og gesta mest. Ljósmynd: OZZO

Tæp 90% svarenda í könnun sem lögð var fyrir almenning eru mjög jákvæðir í garð Ljósanætur. Þeir telja hátíðina hafa jákvæða áhrif á ímynd sveitarfélagsins og skapi samkennd meðal íbúa. Bæði net- og símakönnun var framkvæmd fyrr á árinu í tilefni 20 ára afmælis Ljósanætur í ár.

Niðurstöður úr tveimur spurningakönnunum sem lagðar voru fyrir í janúar og febrúar voru kynntar á fundi menningarráðs í morgun. Annars vegar var um að ræða vefkönnun sem var öllum opin á Facebook og sem send var í tölvupósti til nokkurra stórra fyrirtækja á svæðinu. Hún byggði á hentugleikaúrtaki og luku 977 einstaklingar við að svara könnunni.

Einnig var lögð fyrir símakönnun sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og byggði hún á slembiúrtaki 1000 íbúa úr Reykjanesbæ og var svarhlutfall 48,5% en slembiúrtak gefur réttmætari mynd af skoðunum bæjarbúa heldur en hentugleikaúrtak. Símakönnunin samanstóð af 10 spurningum úr vefkönnuninni.

 Megin niðurstöður könnunarinnar voru eftirfarandi:

  • Mikið samræmi reyndist í niðurstöðum beggja kannana sem styrkir mjög niðurstöður vefkönnunarinnar.
  • Þegar hlutfall ánægðra var skoðað reyndust niðurstöður símakönnunarinnar heilt yfir heldur jákvæðari en niðurstöður vefkönnunarinnar.
  • 86-89% þátttakenda í báðum könnunum reyndust mjög eða frekar ánægðir með Ljósanótt.
  • Jákvæðastir reyndust þátttakendur í garð samfélagslegra áhrifa af völdum hátíðarinnar. 82 - 96% töldu:

o Hátíðina hafa jákvæð áhrif á ímynd sveitarfélagsins
o Hátíðina skapa samkennd meðal íbúa
o Viðhorf íbúa til hátíðarinnar vera jákvætt

  • Yfir 80% töldu:

o Hátíðina gefa ýmsum hópum tækifæri til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum.
o Hátíðina gefa íbúum tækifæri til að upplifa nýja hluti
o Hátíðina hafa áhrif í lengri tíma en hún sjálf varir.

  • Tæp 60% töldu:

o Ljósanótt gera Reykjanesbæ að betri stað til að búa á.

  • Rúm 50% töldu:

o Að Ljósanótt hefði haft jákvæð áhrif á líðan þeirra.
o Að dagskráin endurspeglaði væntingar íbúa.

  • Minnst sammála (49%) voru þátttakendur því að:

o Íbúar hefðu tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning hátíðarinnar.

  • Í vefkönnun var upplifun þátttakenda á hátíðinni rannsökuð sérstaklega.

o Gengið er út frá því að upplifun á viðburðum sé ferns konar.

 Tilfinningaleg – sem segir til um ánægju og tilfinningalegt mat á viðburðinum.
 Vitsmunaleg – sem segir til um lærdómsáhrif viðburðarins.
 Líkamleg – sem segir til um virkni og þátttöku í viðburði.
 Nýbreytni – sem segir til um hvort litið sé á viðburðinn sem einstakan.

o Tilfinningaleg, vitsmunaleg og líkamleg upplifun mældist, sem að meðaltali reyndist fremur hlutlaus. Upplifun nýbreytni sem sérstaks þáttar mældist ekki. Möguleg skýring á því er að þátttakendurnir í rannsókninni hafa flestir tekið þátt í hátíðinni endurtekið og því ekki víst að þeir upplifi beina nýbreytni í hvert sinn.

  • Það er mat rannsakanda að niðurstöðurnar hafi leitt í ljós ýmis sóknarfæri þrátt fyrir almenna ánægju með hátíðina. Ljósanótt sé auðlind sem enn eigi mikið inni.