Úthlutun styrkja
Úthlutun styrkja

 Úthlutun styrkja til 19 verkefna úr Nýsköpunar- og þróunarsjóði fræðslusviðs

Mánudaginn 8. júní var skrifað undir samninga við 12 leik- og grunnskóla vegna 19 verkefna sem fengu úthlutað styrk úr Nýsköpunar- og þróunarsjóði fræðslusviðs. Alls var úthlutað fyrir 9.270.000 kr. Markmið með sjóðnum er að stuðla að nýsköpun, framþróun og öflugu innra starfi leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ.

Áhersluþættir Nýsköpunar- og þróunarsjóðs eru þrír fyrir skólaárið 2020-2021:

  • Heilbrigði og velferð: Samkennd, stuðningur og virðing efla heilbrigði og vellíðan og miklu skiptir að eiga samleið með öðrum, njóta viðurkenningar og geta tilheyrt hópnum. Með félagsfærniþjálfun, sjálfseflingu, trú á eigin getu, núvitund og heilsusamlegum lifnaðarháttum má efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan í öllu skólastarfi. Með því að sinna vel þessum þáttum í skólastarfinu er ýtt undir heilbrigði og velferð allra barna og unglinga. 
  • Læsi allra mál: Markviss vinna með tungumálið til að efla læsi, lesskilning, tjáningu, orðaforða og ritun í því skyni að auka ánægju af lestri. Það má til að mynda gera með snemmbærum stuðningi, fjölbreyttum kennsluaðferðum, áhugahvetjandi verkefnum og með því að glæða ævintýraheim bókanna auknu lífi.
  • Gæða menntun fyrir alla: Að búa öllum nemendum fjölbreytt og sveigjanlegt námsumhverfi þannig að þeir hafi aðgang að bestu mögulegu námstækifærum. Gæða menntun byggir meðal annars á framsæknum kennsluháttum, teymiskennslu og náms- og kennsluaðferðum sem ýta undir samvinnu, ímyndunarafl og sköpunarkraft nemenda.

 

Verkefnin sem hlutu styrk og verða unnin skólaárið 2020-2021:

 

Heimspeki með börnum

Sáum fræjum lestrar í Akurskóla

Núvitund jóga í vettvangsferðum

Sjálfið mitt

Brosandi börn

Teymiskennsla í Heiðarskóla

Tækni og nýsköpun í starfi Heiðarskóla

Tækifæri til náms í skapandi umhverfi

Hugur og heilsa

Samleikur - Framtíðarsýn á samþættingu námsgreina

Vaxtarhugarfar, hugarfar og vellíðan í skólastarfi

Forritun fyrir krakka

Rannsóknarkennslustundir í skólastarfi

Forskot til framtíðar - Forritun

Í takt við tímann og hvað svo

Stafræn tækni í leikskóla

Teymiskennsla í Stapaskóla

Jafnvægi og vellíðan

Foreldrasamstarf og læsi

Akur 

Akurskóli  

Gimli  

Háaleitisskóli 

Heiðarskóli

Heiðarskóli

Heiðarskóli  

Holt                               

Holtaskóli      

Holtaskóli 

Holtaskóli  

Myllubakkaskóli 

Myllubakkaskóli  

Njarðvíkurskóli 

Njarðvíkurskóli 

Stapaskóli    

Stapaskóli  

Vesturberg

Völlur

500.000 kr

 1.100.000 kr

1.100.000 kr

 285.000 kr

300.000 kr

350.000 kr

350.000 kr

560.000 kr

200.000 kr

350.000 kr

350.000 kr

635.000 kr

500.000 kr

450.000 kr

450.000 kr

200.000 kr

420.000 kr

520.000 kr.

650.000 kr.

 

Það er von okkar að Nýsköpunar- og þróunarsjóður ýti enn frekar undir nýsköpun og þróunarstarf í skólunum okkar.