02.11.2021 17:00

619. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Merkinesi, Hljómahöll 2. nóvember 2021, kl. 17:00

Viðstaddir: Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Eydís Hentze Pétursdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét A. Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmir Gauti Fjeldsted, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Í forsæti var Guðbrandur Einarsson.

1. Fundargerðir bæjarráðs 21. og 27. október 2021 (2021010002)

Forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar.

Til máls tók Margrét A. Sanders og lagði fram eftirfarandi bókun minnihluta bæjarstjórnar:

Liður 5 í fundargerð bæjarráðs frá 27. október 2021:

„Minnihlutinn fagnar því að ákveðið hefur verið að auglýsa svokallaða þróunarreiti og þannig fá mismunandi sjónarmið er varða nýtingu og uppbyggingu á hinum ýmsu svæðum. Bæjarráð samþykkti að auglýsa byggingar og lóðarréttindi að Grófinni 2 til að byrja með.
Minnihlutinn í bæjarráði samþykkti að auglýsa Grófina 2 en benti jafnframt á að betra væri að svæðið frá Hafnargötu 2-4 og að Grófinni væri skoðað heildstætt. Þannig mætti draga upp áhugaverða heildarmynd af svæðinu þar sem Fischershús og Duushús gegna lykilhlutverkum. Þar sem okkur hugnast vel að auglýsa upp þróunarsvæði þá ákváðum við þrátt fyrir framangreint að samþykkja þetta skref. Minnihlutinn leggur áherslu á að vandað sé til verka og hugað verði vel að hinum ýmsu lögfræðilegu málum er snúa að verkefninu.“

Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og Gunnar Þórarinsson.

Til máls tók Friðjón Einarsson.

Fundargerðirnar samþykktar 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 1341. fundur bæjarráðs 21. október 2021
Fundargerð 1342. fundur bæjarráðs 27. október 2021

2. Fundargerð velferðarráðs 19. október 2021 (2021010011)

Forseti gaf orðið laust. Fundargerðin samþykkt án umræðu 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 403. fundar velferðarráðs 19. október 2021 - aukafundur

3. Fundargerð menningar- og atvinnuráðs 20. október 2021 (2021010008)

Forseti gaf orðið laust. Fundargerðin samþykkt án umræðu 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 26. fundar menningar- og atvinnuráðs 20. október 2021

4. Fundargerð framtíðarnefndar 20. október 2021 (2021010004)

Forseti gaf orðið laust. Fundargerðin samþykkt án umræðu 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 24. fundar framtíðarnefndar 20. október 2021

5. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 21. október 2021 (2021010009)

Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Margrét A. Sanders og Guðbrandur Einarsson.

Fundargerðin samþykkt 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 256. fundar Stjórnar Reykjaneshafnar 21.10.2021

6. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 26. október 2021 (2021010006)

Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Guðbrandur Einarsson.

Fundargerðin samþykkt 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 154. fundur íþrótta- og tómstundarad Reykjanesbæjar 26. október 2021

7. Fundargerð lýðheilsuráðs 28. október 2021 (2021010007)

Forseti gaf orðið laust. Til máls tók Anna Sigríður Jóhannesdóttir.

Fundargerðin samþykkt 11-0.

Fylgigögn:

Fundargerð 23. fundar lýðheilsuráðs 28. október 2021

8. Fjárhagsáætlun 2022 – fyrri umræða (2021060488)

Forseti gaf orðið laust um fjárhagsáætlunina. Til máls tók Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri sem fylgdi áætluninni úr hlaði og fór yfir helstu áhersluatriði.

Til máls tók Friðjón Einarsson.

Til máls tók Margrét A. Sanders og lagði fram eftirfarandi bókun minnihluta bæjarstjórnar:

„Minnihluti bæjarstjórnar hefur síðastliðin ár lagt áherslu á að vinna að fjárhagsáætlun með meirihluta bæjarstjórnar (Samfylkingu, Framsóknarflokki, Beinni leið) og lagt fram fjölda tillagna og ábendinga án þess að bóka það sérstaklega.
Við umræður um fjárhagsáætlun 2021 var meirihlutanum og bæjarstjóra tíðrætt um að engar tillögur til hagræðingar hafi borist frá bæjarfulltrúum minnihlutans. Af þeim sökum þykir okkur tilhlýðilegt að leggja fram nokkrar tillögur og færa þær til bókar þrátt fyrir að fjárhagsáætlun sé á vinnslustigi.

Tillögur minnihlutans eru eftirfarandi:
1. Ekki verði farið í 600 milljóna króna fjárfestingu á breytingu á ráðhúsi og bókasafni að þessu sinni. Framtíðarstaðsetning bókasafnsins hefur verið til umræðu í tengslum við breytingar á Tjarnargötu 12 og eru mjög skiptar skoðanir um hentugleika húsnæðisins. Leggjast þarf í viðameiri greiningu á þörfum bókasafnsins til framtíðar og kanna jafnvel aðra möguleika. Samhliða þeirri greiningu þarf að skoða möguleikana á því að leigja húsnæði fyrir starfsemi ákveðinna sviða og horfum þá helst til velferðarsviðs. Þannig mætti nýta húsnæði til að vinna úr verkefnum frá hinu opinbera eins og hugmyndir eru um Lýðheilsumiðstöð og nýsköpun í velferðarþjónustu.
2. Kanna þarf betur þörf á endurráðningu þegar starfsmenn ljúka störfum.
Með aukinni rafrænni þjónustu og stafrænni umbreytingu hafa fyrirtæki á almennum og opinberum markaði verið að minnka umsvif s.s. launadeilda. Fara þarf vel yfir þörfina fyrir auknu mannahaldi áður en auglýst eru störf hjá sveitarfélaginu.
3. Ekki verði ráðið í heila stöðu lögfræðings eins og áætlað er.
Mikið mæðir á lögfræðingi bæjarins og leggjum við til að skoðaðir verði möguleikar á samstarfi við háskólana um að hluti af námi verði í formi vinnu sem aðstoðarmenn við lögfræðing á stjórnsýslusviði eða ráðið í hlutastarf.
4. Framtíðarnefnd verði lögð niður.
Verkefni framtíðarnefndar verði flutt annars vegar til menningar- og atvinnuráðs og hins vegar til umhverfis- og skipulagsráðs
5. Lýðheilsuráð verði lagt niður.
Verkefni lýðsheilsuráðs verði flutt annars vegar til íþrótta- og tómstundarráðs og hins vegar til velferðarráðs.
6. Húsnæði í eigu Reykjanesbæjar.
Skoðað verði í heild hvort hægt sé að leigja eða selja einhverjar eignir bæjarins sem ekki eru í notkun eða eru í tímabundinni notkun.
7. Greina þarf betur hækkun launa milli áranna 2020 – 2021.
Laun og launatengd gjöld hafa hækkað á hálfu ári hjá Reykjanesbæ úr 4 milljörðum í um 4,8 milljarða eða um 20,7 % samkvæmt 6 mánaða uppgjöri Reykjanesbæjar. Það má því vænta að hækkunin verði í heild 1,6 milljarður á milli ára. Minnihlutinn hefur ítrekað óskað eftir greiningu og teljum að þau gögn sem liggja frammi skýri enn ekki nægjanlega vel hvar þessi mikla aukning liggur. Sú skýring sem gefin hefur verið er að kjarasamningar kennara hafi orsakað þessa hækkun sem og vinnutímastytting starfsfólks. Minnihlutinn telur nauðsynlegt að fá betri og mun nákvæmari gögn og skýringar á þessari miklu hækkun launa.“

Margrét Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Margrét Þórarinsdóttir og Gunnar Þórarinsson.

Til máls tóku Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Baldur Þ. Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Margrét A. Sanders og Kjartan Már Kjartansson.

Fjárhagsáætlun 2022-2025 vísað til síðari umræðu 7. desember nk. Samþykkt 11-0.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:20