Reykjanesbær opnaði í fyrra Aðventusvellið sem er hluti af Aðventugarðinum. Aðventusvellið er 200m2 umhverfisvænt skautasvell staðsett í skrúðgarðinum við Ráðhústorg sem áætlað er að verði opið frá miðjum nóvember og fram yfir áramót.

Leitað er að metnaðarfullum og framsæknum aðila, fyrirtæki og/eða félagsamtökum til að taka að sér rekstur Aðventusvellsins frá 15. nóvember 2022 til 15. janúar 2023 í samstarfi við Reykjanesbæ. Lagt er upp með að svellið verði opið fimmtudag til sunnudags með möguleika á bókunum fyrir skólahópa og/eða aðra hópa á virkum dögum.

Rekstraraðili ber ábyrgð á daglegum rekstri Aðventusvellsins. Hann annast rekstur og mönnun á svellinu ásamt því að sjá um bókanir, skautaleigu og hefur umsjón með daglegu viðhaldi, umhirðu og eftirliti svellsins.

Leitað er að ábyrgum aðila sem hefur brennandi áhuga á verkefninu og hugmyndir að útfærslu þess. Rekstraraðili hefur tekjur af aðgangseyri og skautaleigu auk þess sem möguleiki er á að selja auglýsingar á umgjörð/girðingu svellsins. Rekstraraðili hefur aðgang að vefsíðunni adventusvellid.is

Umsóknarfrestur er til kl. 12:00 þann 31. október 2022 og skal umsóknum skilað í tölvupósti, merkt “Rekstur Aðventusvells” á netfangið adventugardur@reykjanesbaer.is Reykjanesbær áskilur sér rétt til að hefja viðræður við þá aðila sem sækja um eða hafna öllum umsóknum.

Umsókn skal fylgja:

  • Nafn og kennitala rekstraraðila
  • Upplýsingar um fyrri reynslu af rekstri
  • Hugmyndir um fyrirkomulag og framkvæmd á rekstri Aðventusvellsins

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 421-6700 eða í gegnum ofangreint netfang.

 

Aðventusvellið (english)

Last year, Reykjanesbær opened Aðventusvell which was part of the Aðventugarður. Aðventusvellið is 200m2 skating rink and is environmentally friendly. It is located in the skrúðgarður by the Town hall square, and it is estimated that it will be open from the middle of November and into the new year.

We are looking for an ambitious and innovative individual, company and/or a social organization to run and manage Aðventusvell in collaboration with Reykjanesbær, from 15th of November 2022 until 15th January 2023. The suggested opening hours for the rink are Thursday-Sunday, with the possibility for school groups and/or other groups to make bookings on weekdays.

The Supervisor will be responsible for the day-to-day management of the Aðventusvell. He will run and oversee staffing, bookings, skate rentals, as well as tending to the daily maintenance in the rink, overall caretaking and supervising.

We are looking for a responsible candidate who has a great interest in this project, and ideas as to how to execute it. The Supervisor will have an income from the ticket sales and skate rentals, and in addition, it is possible to sell advertisements on and around the rink. He will have access to the website adventusvellid.is

The application deadline is at 12:00 on the 31st of October 2022. All applications must be sent by email to adventugardur@reykjanesbaer.is, with the subject „Rekstur Aðventusvells“.

Reykjanesbær has the right to begin negotiations with applicants or reject all applications.

Application must include:

  • Applicant‘s name and kennitala/ id number
  • Information on previous management experience
  • Ideas on arrangements and execution of the Aðventusvell.

For further information, please call 421 6700 or write to the email address mentioned above.