Vel heppnuð Pólsk menningarhátíð

Vel heppnuð Pólsk menningarhátíð í Reykjanesbæ

Pólsk menningarhátíð Reykjanesbæjar var haldin um síðustu helgi í fimmta sinn. Fjöldi gesta sóttu hátíðina heim og ríkti mikil gleði meðal gesta og gangandi.

Helsta markmið með Pólsku menningarhátíðinni er að hvetja íbúa af pólskum uppruna til aukinnar virkni og þátttöku í samfélaginu. Í Reykjanesbæ eru tæplega 22 þúsund íbúar, af þeim hafa ríflega 6 þúsund erlent ríkisfang. En þess má geta að hér búa íbúar með 100 ólík ríkisföng! Langflestir hafa pólskt ríkisfang eða 3.400 einstaklingar. Það þýðir að einn af hverjum sex íbúum hefur pólskt ríkisfang.

Annað markmið með Pólsku menningarhátíðinni er að lyfta upp menningu þessa stóra hóps og sýna hversu fjölbreyttur hann í raun er.

Hátíðin í ár var íbúadrifin og verkefnastýrt af Sylwiu Zajkowska . Með henni voru Sabina Szkarlat og Marcin Chmielarski og um 60 sjálfboðaliðar og velunnarar til viðbótar sem komu að undirbúningi og framkvæmd á einn eða annan hátt.

Að öðrum dagskrárliðum ólöstuðum má segja að markaðurinn í gamla dráttarbrautarhúsi SBK við Grófina hafi verið hápunktur hátíðarinnar. Þar voru fjölmargir að kynna vörur sínar og leyfa gestum og gangandi að smakka ýmis konar góðgæti frá Póllandi.

Reykjanesbær sendir öllum þeim sem komið hafa að hátíðinni í ár bestu þakkir fyrir þeirra framlag.

Nú verða þó kaflaskil þegar kemur að Pólsku menningarhátíðinni en þetta var í síðasta sinn sem sveitarfélagið stendur fyrir hátíðinni með þessum hætti. Eftir fimm skipti þykir tímabært að afhenda keflið til íbúa og er hvatt til þess og óskað eftir því að fleiri komi að borðinu. Reykjanesbær er tilbúin í samtal og samstarf þar um.

Reykjanesbær vonast eftir áframhaldandi ríkri þátttöku íbúa í hátíðarhaldi sveitarfélagsins, óháð aldri, uppruna, kyni eða öðru, sem og þátttöku starfsstöðva sveitarfélagsins og annarra sem búa og starfa í sveitarfélaginu.

Skoðið myndirnar frá hátíðinni sem eru hér fyrir neðan. 

 

Wielki sukces festiwalu kultury polskiej w Reykjanesbær

Festiwalkulturypolskiej w Reykjanesbær odbyłsię, w minionyweekend, jużporazpiąty. Na uroczystośćprzybyłowielugości, a atmosferabyłabardzoradosna.

GłównymcelemFestiwaluKulturyPolskiejjestzachęceniemieszkańcówpolskiegopochodzeniadowiększejaktywnościspołecznej i uczestnictwa w życiuspołecznym, a cozatymidziedoefektywnejpracynadintegracją. Reykjanesbær maprawie 22 000 mieszkańców, z czegoponad 6 000 maobceobywatelstwo. Należyjednakzauważyć, że w Reykjanesbær mieszkająludzieze 100 różnychnarodowości! Zdecydowanawiększośćmaobywatelstwopolskie, czyli 3400 osób. Oznaczato, żecoszóstymieszkaniecmaobywatelstwopolskie.

KolejnymcelemFestiwaluKulturyPolskiejjestbudowaniepozytywnejatmosfery w odniesieniudokulturytejlicznejgrupy i pokazanie, jakbardzojestonaróżnorodna.

Tegorocznyfestiwalbyłprowadzonyprzezrezydentów i projektzarządzanyprzezSylwięZajkowską. Towarzyszylijej Sabina Szkarlat i Marcin Chmielarski orazokoło 60 dodatkowychwolontariuszy i sympatyków, którzy w taki czyinnysposóbbylizaangażowani w przygotowanie i realizację.

Pomijającinnepunktyprogramu, możnapowiedzieć, żepunktemkulminacyjnymfestiwalubyłtarg w dawnymbudynku SBK naGrófie. Wieleosóbprezentowałoswojefirmy, wyroby i zachęcałoodwiedzającychdokupowaniaorazspróbowaniaróżnychprzysmaków z Polski.

Reykjanesbær kierujepodziękowaniadowszystkich, którzywzięliudział w tegorocznymfestiwaluorazzaichwkład.

FestiwalKulturyPolskiejporazostatnibyłorganizowany w taki sposób . Popięciulatach  gmina Reykjanesbær uważa, żenadszedłczasnaprzekazaniepałeczkimieszkańcom i zachęcaich o włączeniesię w planowaniewydarzeń, a Reykjanesbær jestgotowedodialogu i współpracy w tymzakresie.

Gmina Reykjanesbær manadziejęnadalszybogatyudziałmieszkańców w obchodachgminy, niezależnieodwieku, pochodzenia, płcilubinnychcech, jakrównieżudziałplacówekgminy i innychosóbmieszkających i pracujących w gminie.

 

Successful Polish cultural festival in Reykjanesbær

Reykjanesbær's Polish cultural festival was held last weekend for the fifth time. Many guests attended the festival and there was great joy among the guests and pedestrians.

The main goal of the Polish Culture Festival is to encourage residents of Polish origin to increase their activity within the community and participation in society, hence, to work on inclusion in efficient way. Reykjanesbær has almost 22,000 inhabitants, of which more than 6,000 have foreign citizenship. But it should be noted that people with 100 different nationalities live in Reykjanesbær! The vast majority have Polish citizenship, or 3,400 persons. That means that one of every six inhabitants have Polish citizenship.

Another goal of the Polish Culture Festival is to raise positive atmosphere in regards of the culture of this large group and show how diverse it really is.

This year's festival was resident driven and project managed by Sylwia Zajkowska. She was accompanied by Sabina Szkarlat and Marcin Chmielarski and about 60 additional volunteers and well-wishers who were involved in the preparation and implementation in one way or another.

Other program items aside, it can be said that the market in SBK's old towpath building at Gróf was the highlight of the festival. There were many people presenting their products and allowing visitors to taste various delicacies from Poland.

Reykjanesbær sends its best thanks to all those who came to this year's festival for their contribution.

Now, however, there will be a turning point when it comes to the Polish Culture Festival, but this was the last time that the municipality organizes the festival in this way. After five times, it is considered time to hand it over to residents. They are encouraged and requested to join the event planning and Reykjanesbær is ready for dialogue and cooperation in this regard.

The municipality of Reykjanesbær hopes for the continued rich participation of residents in the municipality's celebration, regardless of age, origin, gender or otherwise, as well as the participation of the municipality's establishments and others who live and work in the municipality.