Reykjanesbær stendur að innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og verða þannig hluti af verkefninu Barnvæn samfélög. Unnið er að því að allir starfsmenn Reykjanesbæjar fái fræðslu um Barnasáttmálann og réttindi barna í gegnum rafrænan fræðsluvettvang UNICEF á Íslandi. Það er mikilvægt að heyra raddir barna í sveitarfélaginu og sáu starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs tækifæri í að auka samráð við börn í skipulagsvinnu.

Reykjanesbær og JeES arkitektar vinna nú að nýju deiliskipulagi fyrir Hafnargötu og og var ákveðið var að samráð yrði við nemendur í Myllubakkskóla, þar sem deiliskipulagssvæði tilheyrir þeirra skólahverfi. Markmiðið var að fræða börn um skipulagsmál og hvernig þau geta haft áhrif á nærumhverfi sitt. Í samráði er leitast eftir sjónarmiðum og börnin láta sínar skoðanir í ljós.

Nemendur í 3. bekk og 6. bekk í Myllubakkaskóla fóru í vettvangsferð, 30. nóvember og 2. desember 2022, með verkefnastjóra umhverfismála Reykjanesbæjar. Tilgangur ferðar var að skoða umhverfi á og við Hafnargötu. Nemendur fengu fræðslu og upplýsingar um skipulagsmál í ferðinni og var samtal tekið á nokkrum stöðum, s.s. á gatnamótum Hafnargötu og Skólavegar, við opið svæði við sjávarsíðu, á gatnamótum Hafnargötu og Aðalgötu og við verslanir á Hafnagötu.

Samsett mynd: Nemendur í 3. bekk og 6. bekk í Myllubakkaskóla

Nemendur unnu verkefni með tillögum fyrir nýtt deiliskipulag og afhentu nemendur í 3. bekk skipulagsfulltrúa ábendingar í ráðhúsi Reykjanesbæjar og ábendingar frá 6. bekk bárust í tölvupósti frá umsjónarkennara. Tillögur voru unnar á fjölbreyttan hátt; í spjaldtölvum, á blaði, í sögu, í frásögn og teikningum. Unnin var samantekt á tillögum sem var kynnt fyrir nemendum. Þar var útskýrt fyrir börnum hvað hægt sé að hafa áhrif á og hvernig unnið verður úr tillögum þeirra.

Umhverfis- og framkvæmdasvið þakkar nemendum Myllubakkaskóla fyrir fjölbreyttar og skemmtilegar ábendingar, og munu þær nýtast við deiliskipulagsgerð fyrir Hafnargötu og umhverfi.